P-kontrol, jo tak, desværre!
debat I Egebjerg Bykvarter har vi i 10 år forgæves kæmpet med hovedløse og ulovlige parkeringer på de små, smalle gader.

Det handler såmænd ikke om lovlighed, men om at friholde et minimum af fri passage for udrykningskøretøjer, når det er sekunderne der tæller mellem liv og død.

Det har især været et problem i vintermånederne, hvor snevolde langs vejkanterne yderligere kan begrænse passagen – og alligevel har folk totalt ignoreret både tydelig forbuds- og påbudsskiltning og den kraftigt indsvævrede vejbane.

Både sommer og vinter smider folk med andre ord deres bil uden omtanke hvor det passer dem bedst, og uden nogen form for hensyntagen end andre til dem selv. Også helt desuagtet at der er ledige – og fuldt lovlige – parkeringsmuligheder inden for en radius af 10-30 meter. Ja, de er endda specielt oprettet til formålet!

I Egebjerg Bykvarter er vi ca. 950 husstande, og mange andre i nærområderne er tillige brugere af daginstitutionerne, skolen og indkøbsmulighederne. Det ser vi meget gerne, men det bør naturligvis ske i respekt for de regler og p-indretninger som er anvist til fælles bedste. Vil du acceptere at en fremmed parkerer sin bil lige foran din indkørsel, når der ellers er rigelig plads andre steder ude på gaden?

Vi taler ikke om 2-5 generende og ulovlige parkeringer om dagen, men mindst 25-50+ PR DAG i tidsrummet kl. 15-21, blot ved Netto på Bygaden v/indkørslen fra Egebjergvej, Pizzariaet samt på Kryds-og-Bolle pladsen v/indkørslen fra Nordbuen. En brandbil kan møve sig vej igennem malplacerede bilparkeringer – men dét kan en hjerteambulance ikke.

Vi har i beboersammenslutningen Fællesvirket gennem alle årene diskuteret afspærringer, supplerende skiltning og i 2010-2011 fået overtalt Vestegnens politi til at sende de i forvejen hårdt prøvede politifolk ud på stikprøvekontrol. Som om de ikke har andet og bedre at tage sig til!

De seneste to år har vi afsøgt mulighederne for en aftale med private parkeringsfirmakorps for at dæmme op for problemerne. Imidlertid er en sådan aftale ikke tilladt da der er tale om offentligt område, og det er fair nok. Den nuværende skiltning burde jo være fuldt tilstrækkelig.

Nu er kommunen så endelig kommet vores langvarige nødråb i møde. Det var dog næppe sket, med mindre der også har været konstateret tilsvarende problemer andre steder i kommunen.

Til Erik Graff/Skovlunde (indlæg 9/12-14, side 12) vil jeg sige: Du bor i Skovlunde og skriver at ”…parkeringskaos ved Netto i Egebjerg Bygade […] er et postulat grebet helt ud i luften. Der er intet kaos”.

Måske er du én af dem, der føler sig særligt ramt hvis der indføres parkeringskontrol?! Hvis du selv boede her, ville din holdning måske være en anden. For os er det netop et dagligt trafikkaos og konstant bekymring for, om udrykningskøretøjer kan nå frem hurtigst muligt. Dét tænker du og mange andre ikke meget over, men det gør jeg! Og hvorfor mon?

Hvis der ikke bestod et problem – også ud over Egebjerg – så ville en parkeringskontrolordning næppe være vurderet nødvendig til behandling på kommunalbestyrelsesplan. Jeg er bare glad: Tænk, vi er blevet hørt!

Hvis det viser sig at der ikke er noget at komme efter, vil ordningen formentlig ophøre igen inden for 1-2 år. Men så har de hovedløse måske i mellemtiden fået noget at tænke over…

Kommunen (vi selv) får kun en forsvindende lille del af eventuelle bødeopkrævninger – der bliver næppe til mere end kaffe & kage 2 x årligt på vores plejehjem. Formålet er præventivt og ikke at skaffe bødekroner i kassen.

Der er slet ikke tale om opstilling af yderligere skiltning – men at vi respekterer de skilte som allerede HAR VÆRET opstillet 5-10 m fra kølerhjelmen i mange år. Vi kan dog godt være helt enige om at der er tale om ”dumme-bøder”, også i dén grad. Chikane – tjo… vi som har måttet leve med parkeringsproblemerne i årevis føler os nok en del mere chikaneret end den bilejer som til foråret risikerer at finde en p-bøde under vinduesviskeren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *