Omvendt Robin Hood
debat Almindelige husholdninger kan se frem til stigende vandpriser mens storforbrugerne slipper billigere.

Enhedslisten kalder det for omvendt Robin Hood.

Regeringen har sammen med højrefløjen i de senere år nedsat en lang række forbrugsafgifter for erhvervslivet. Det kan aflæses direkte på borgernes vandregning. De almindelige husholdninger kommer til at betale prisen for erhvervslivets rabatter.

I 2014 var prisen (for vand og afledning) i Ballerup 42,60 kr, men i 2015 stiger den med næsten 3 kroner pr. kubikmeter.

En del af denne stigning skyldes, at de store forbrugere har fået nedsat deres vandafledningsbidrag, som udgør størstedelen af den samlede vandtakst.

I 2015 får virksomheder med stort vandforbrug en rabat på afledningstaksten på 24%. Besparelsen betales af de øvrige forbrugere. Men det er ikke slut med det. Det bliver værre endnu, og husholdningerne kan se frem til en støt stigende vandregning.

Erhvervslivets rabat stiger år for år, og kommer i 2018 op på hele 60% ! – Husholdningerne skal f.eks. betale 30 kr for at få renset en m3 vand, mens de store selskaber slipper med at betale 12 kr for den samme ydelse. Det er omvendt Robin Hood.

Enhedslisten er lodret imod at almindelige husholdninger skal betale mere for at storforbrugerne kan få renset deres spildevand. Principielt synes vi, at der bør være et lille afgiftsfrit bundfradrag, som kommer alle til gode, og at de som sviner med vandet bør betale mere. Det vil bidrage til at man sparer på vandet og det vil gavne en tiltrængt omfordeling, så afgifterne ikke vender den tunge ende nedad.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *