Nyttejob er også for voksne med lange uddannelser
debat Nyttejob er også for voksne over 30 år som har en videregående uddannelse og mange års erfaring fra arbejdsmarkedet.

Det er næppe nogen hemmelighed, at Enhedslisten er meget skeptiske overfor nyttejobordningen. Det er der flere grunde til:

Vi er helt enige i, at et nyttejob skal være noget som gør nytte. Men hvem skal det gøre nytte for?

Er det Ballerup Kommune der skal have billig arbejdskraft til at løse opgaver som ”ellers ikke ville blive løst” eller skal nyttejob gøre nytte for den ledige, i kraft af at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Enhedslistens primære anke mod nyttejob er, at vi bruger nyttejobbere til at udføre opgaver, som overenskomstdækket fastansat personale ellers kunne lave.

Som vi også hører i artiklen, så gælder det jo for de unge ledige, at de lever for en overførsel på under 6000 kroner om måneden. Skal de unge fx hjælpe til i børnehaver i op til 37 timer om ugen, vil man hurtigt kunne se, at deres timebetaling vil være markant lavere end en pædagogmedhjælpers, og det giver et forkert incitament til, at øge brugen af den billige arbejdskraft.

Nyttejobbere bør derfor kun arbejde et antal timer, så de kan oppebære en timeløn der svarer til overenskomsten for det område de arbejder indenfor. Det mener Enhedslisten.

Man kan let få det indtryk, at nyttejob er for unge under 30 år, der bare lige skal have et skub ud i uddannelse eller beskæftigelse. Men nyttejob er også for ledige der falder ud af dagpengesystemet og som derfor er på arbejdsmarkedsydelse. Det betyder at ledige med en akademisk uddannelse og mange års erhvervserfaring arbejder i kompetencecentrets projekter.

Nu er Enhedslisten jo ikke modstander af at man laver noget man ikke er uddannet til. Men kan man reelt tale om ”nytte” når man tvinger dataloger eller økonomer til at køre med genbrugsmøbler for kommunale beskæftigelsesprojekter?

Eller ville det have større nytteværdi at give tilbud om opkvalificering eller andet, der kan gavne deres CV?

For os er det vigtigt, at kommunen ikke bliver løntrykker. Og så er det vores faste overbevisning, at de tilbud kommunen stiller til rådighed for ledige borgere, skal være noget som bringer de ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er ikke det der sker nu!

Disse to pointer vil være bærende piller i Enhedslistens input til en ny aktiveringsstrategi i Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *