Nyt regionalt handicapråd
Regionen Regionsrådet har valgt at afsætte 100.000 kroner årligt til et nyt handicapråd.

Region Hovedstadens politikere har besluttet at oprette et regionalt handicapråd, der skal sikre, at de handicappede bliver hørt i relevante sager. Regionsrådet har afsat 100.000 kroner om året til det nye råd.

Handicaprådet skal bestå af repræsenterer fra handicaporganisationer, herunder også organisationer der repræsenterer mennesker med psykisk handicap. Rådets opgave er at se på regionens strategier og politikker og sikre, at mennesker med handicaps behov også tilgodeses i disse.

»Vi har et ansvar for, at borgerne har lige muligheder for at leve deres liv – uddanne sig, arbejde og i det hele taget færdes i vores region. Uanset om de har et handicap. Det vil sige, at du ikke skal være forhindret i at kunne komme op til din læge på grund af lange trappeopgange og ingen elevator. Ligesom vi også gerne vil sikre, at du kan komme gnidningsløst omkring med bus og tog, selvom du har et handicap. Det skal handicaprådet hjælpe os politikere med at huske på,« siger Maja Holt Højgaard (S), formand for udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden

Handicaprådet skal inddrages se på alle relevante områder i regionen. Det kan dreje sig om for eksempel uddannelse, transport, adgangsmuligheder for kørestolsbrugere og kommunikation til syns- eller hørehæmmede

Fakta om handicaprådet:

• Handicaprådet kan udtale sig i alle relevante og større sager, hvor Region Hovedstaden har beslutningskompetence, udover sundhed vil det fx også være uddannelse, regional udvikling, miljø og trafik.

• I forbindelse med budgetaftalen for 2015 er det aftalt at afsætte 100.000 kr. årligt til handicaprådet.

• Danske Handicaporganisationer udpeger fem medlemmer, og Psykiatriforeningens Fællesråd udpeger to medlemmer. Organisationerne gives hermed ansvar for at sikre en bredde i repræsentation af handicap.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *