Ny skolestruktur er nu en realitet
lærerprotest_skolereform_2.jpg
En gruppe demonstranter fra Ballerup Lærerforening troppede op på rådhuset mandag aften inden kommunalbestyrlsens møde. De ville levere en ’stille protest’ for at markere, at de føler sig forbigået og ignoreret i forbindelse med den nye struktur. Men lige meget hjalp det. Strukturen blev vedtaget. Foto: Flemming Schiller
Skolestruktur Kommunalbestyrelsen vedtog helt som ventet den nye skolestruktur. Kun Ø stemte imod.

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at kommunalbestyrelsen mandag aften vedtog den nye skolestruktur og dermed satte et endegyldigt punktum for en af årets mest omdiskuterede og markante politiske sager i Ballerup.

Et massivt flertal bestående af 23 ud af 25 medlemmer fra Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti stemte strukturen igennem, mens kun Enhedslisten stemte imod.

Selvom der inden mødet var mødt en række medlemmer fra Ballerup Lærerforening op til en ’stille’ demonstration, som en protest imod vedtagelsen, så var der ingen slinger i valsen hos politikerne.

De fremmødte lærere mente, at de igennem hele processen op til vedtagelsen har påpeget de problemer, som den nye struktur vil medføre for lærerne, men de er altså, ifølge eget udsagn, ikke blevet hørt.

Kortene bliver blandet

Den nye struktur betyder, at der kommer fem områdeskoler, en ændret ledelsesstruktur, nye sammensætninger af skolebestyrelser, at der fortsat vil være 0. til 9. klasse i to spor på samtlige folkeskolematrikler, dog med undtagelse af Højagerskolen, der kun vil rumme elever til og med 6. klasse. Derefter skal eleverne flyttes til Egebjergskolen.

Endelig betyder den nye struktur også, at de eksisterende specialskoletilbud samles i færre, men fagligt mere bæredygtige afdelinger.

Samlet betyder det, at de kommende skoledistrikter kommer til at hedde Skovlunde (Lundebjergskolen og Rosenlundskolen), Ballerup Nord (Egebjergskolen og Højagerskolen), Måløv (Måløv Skole og Østerhøjskolen), Ballerup By (Rugvængets Skole og Grantofteskolen) og Hede/Magleparken (Hedegårdsskolen).

Otte skoler nedlægges og flyttes sammen med andre i de nye skoledistrikter. I distrikterne Skovlunde, Ballerup nord, Måløv og Balleup By sammenlægges de to nuværende skoler og distrikterne lægges sammen til et distrikt. De to skoler foreslås lukket som selvstændige skoler for derefter at åbne som en ny fælles skole fordelt på to matrikler under en fælles ledelse og fælles skolebestyrelse.

Samlet leder

Med forslaget følger også, at der på hvert skoledistrikt udnævnes en overordnet administrativ distriktsleder samt en administrativ og pædagogisk leder på hver afdeling, indskoling, mellemtrin og udskoling. På de skoler, hvor der er specialtilbud, vil der også blive udpeget en pædagogisk leder af dette. De pædagogiske og administrative ledere på afdelingerne refererer til distriktslederne, der så igen refererer til chefen for Center for Skole og Institutioner.

I hvert distrikt etableres en fælles skolebestyrelse, der skal dække begge skoler. Det er forslaget, at alle forældrerepræsentanter fortsætter frem til den 1. august 2016 og at der afholdes valg i foråret 2016. De nye sammenlagte skolebestyrelser skal nykonstituere sig med en ny formand.

Specialskoler flyttes

Endelig er det vedtaget, at alle specialtilbud placeres på almenskolerne. Børne med generelle indlæringsvanskeligheder placeres på Grantofteskolens matrikel og børn med ADHD/autismeplacers på Hedegårdsskolen.

Ordblindeinstituttet lukkes på den nuværende adresse og placeres på Lundebjergskolen i Skovlunde sammen med Ballerup Ordblinde Klasser som en selvstændig enhed.

Modtageklasserne fra Egebjergskolen flyttes til Grantofteskolen. Tale/høreklasserne bibeholdes på Rugvængets Skole og Kasperskolen fortsætter også uændret.

Dermed er der nu aftalt en endelig køreplan for den nye struktur i Ballerup, og den kommende tid skal bruges til at implementere og forankre den nye struktur, så Ballerup Kommune efter eget udsagn kan få en meget velfungerende folkeskole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *