Ny gruppe for arbejdsløse mænd
Mandegruppe-copy.jpg
’Kom Videre Mand’ findes flere steder på Sjælland. Fra start var mandegrupperne forbeholdt skilsmisseramte mænd, men nu udvides tilbuddet til mænd, der er arbejdsløse, er blevet fyret eller frygter at blive det. Foto: Privatfoto
selvhjælp Arbejdsløshed, en barsk fyring eller en arbejdssituation, der skaber frygt for en opsigelse. Hvor går man(d) hen, når arbejdslivet gør ondt? Et nyt gruppetilbud kun for mænd starter i Ballerup i januar

En fyreseddel er en af de største psykiske belastninger, et menneske kan udsættes for. Som arbejdsløs bliver du ikke blot ramt på økonomien, men også identiteten. For hvem er man(d) uden sit job?

»Oven i frustrationerne, irritationen og alle de praktiske problemer, kommer afmagten og selvmedlidenheden snigende. Selv om ens bedste venner gerne vil hjælpe, så kan INGEN hjælpe dig, hvis de ikke selv har været i den situation,« fortæller Kasper, som er frivillig gruppeleder i en af de helt nye mandegrupper, der er startet op flere steder på Sjælland.

Her mødes otte mænd en gang om ugen i otte uger. Til fælles har de en livskrise, for eksempel en fyring eller en skilsmisse. Det er anonymt og gratis at deltage, og en mandlig gruppeleder fører deltagerne igennem otte temaer.

Tilbuddet er skræddersyet til og efterprøvet af mænd, og mødet med andre i lignende situationer skal give et skub i den rigtige retning.

Mandegruppen som frirum

Tilbuddet, der hedder ’Kom Videre Mand’, findes i dag flere steder på Sjælland, og i Ballerup starter der nye grupper for arbejdsløse mænd i januar 2015.

Arbejdsløshed kan være hårdt for alle, men hvor kvinder ofte er erfarne i at bruge netværket og læsse frustrationerne af på venner og familie, står en del mænd alene med problemerne. Og her kan mandegruppen hjælpe.

»Jeg troede kun, det var mig, der havde det på den her måde, men jeg kunne høre i gruppen, at flere af de andre havde det på samme måde, og vi kunne spejle os i hinandens oplevelser. Det var fantastisk at opleve, at man ikke er den eneste i den situation,« fortæller Lars, som deltog i en af de første grupper i projektet, og nu er frivillig i de grupper, der starter i januar.

Udvides til nye målgrupper

De første mandegrupper i projektet fokuserede på skilsmisseramte mænd, men nu udvides tilbuddet til mænd, der er arbejdsløse, er blevet fyrede eller frygter at blive det. Formålet med deltagelse i gruppen er nye redskaber til at tackle situationen.

»At blive opsagt på sit arbejde rammer både økonomien, stabiliteten og identiteten. En fyring rammer samtidig ikke kun manden, men hele familien, og det er årsagen til, at mange bliver skilt efter en fyring – eller omvendt,« forklarer Cathrine Sort, som er projektleder på ’Kom Videre Mand’.

I en krise virker tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke, og derfor er det så svært at komme videre alene.

»Inden man er klar til at bearbejde og finde energi til at engagere sig i at opsøge nye muligheder, kan der være en lang periode, hvor man slet ikke er modtagelig, og hvor man både kan reagere urealistisk og komme til at spilde en masse tid helt alene. Men her kan en mandegruppe hjælpe,« fortæller Cathrine Sort.

FAKTA: Sådan kommer du med i mandegruppe

– Grupperne for arbejdsløse og fyrede mænd i Ballerup starter i januar 2015 og løbende herefter

– Det er gratis, og du kan deltage anonymt

– Grupperne ledes af frivillige, mandlige gruppeledere

– Kontakt projektleder Cathrine Sort: 60 22 99 24 eller cathrine@frise.dk

– Læs mere på: www.komvideremand.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *