Hvor bliver integrationen af?
Kenneth Kristensen Berth, Folketingskandidat og regionsmedlem (O) Siden den miserable udlændingelov af 1983 har Socialdemokratiet fyldt befolkningen med lidet betryggende besværgelser om, at den efterstræbte integration af de såkaldte ny-danskere nok skulle indfinde sig.

Så længe jeg kan huske, er løfterne også blevet akkompagneret af den socialdemokratiske maksime om at forebyggelse er vigtigere end straf.

Mette Frederiksen gentager begge dele i forbindelse med sit besøg i Hede-Magleparken refereret her i avisen den 9. december. Men jeg bliver nødt til at stille spørgsmålet: Hvor bliver den integration af?

Hvor er det præcist Mette Frederiksen og Socialdemokratiets eftergivenhedspolitik over for indvandrere og efterkommere har vist sit værd? Jeg kan ikke se det! Har vi et større eller et mindre integrationsproblem i dag end vi havde i 1993 eller i 2003?

Mere end hver fjerde unge mandlige efterkommer fra et ikke-vestligt land mellem 20 og 24 år blev f.eks. kendt skyldig i en lovovertrædelse i 2013. Det er jo et helt ufatteligt højt tal.

Samtidig er Socialdemokratiet i færd med at give måske 20.000 asylsøgere opholdstilladelse i Danmark! Dertil skal så lægges familiesammenføringer for de pågældendes vedkommende – dvs. at man roligt kan gange tallet med 3 – 60.000 udlændinge er altså på vej til Danmark – vel at mærke, hvis vi stopper tilstrømningen i dag!

Det er ganske enkelt en helt igennem katastrofal politik, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen fører – og det hjælper ikke en disse at appellere til, at det forebyggende arbejde nok skal hjælpe her i det tredje årti, hvor det står øverst på Socialdemokratiets prioritetsliste.

Det nytter heller ikke at foregøgle danskerne at ved blot at lære indvandrere og efterkommere dansk, så skal det nok gå. Ikke så længe vi har en regering, der fører udlændingepolitik med hovedet under armen og sørger for, at det strømmer ind med udlændinge, der ikke kan integreres i det danske samfund.

Jeg vil ikke klandre Globen det mindste for det arbejde, de gør. De gør sikkert alt, hvad de kan – men Mette Frederiksen og hendes parti ødelægger alle de fremskridt, som institutioner som Globen kan skabe.

Mette Frederiksen må se at stige ud af sin Audi A8 og komme ud i virkeligheden til os andre og indse hvilke katastrofale konsekvenser hendes politik får for Danmark!

4 kommentarer om “Hvor bliver integrationen af?”

 1. Niels Gulbech-Eiruff siger:

  Det ser ud til, at DF’erne har en intern kamp om hvem der generelt ved mindst om historie. Senest her i avisen er Kenneth Kristensen Berth (KKB), godt på vej til, at sidde solidt på en topplacering i partiet indenfor kategorien.

  KKB begynder med sit indlæg om hvor længe han kan huske. Og der er absolut ikke ret langt når vi taler Integrations- og udlændingelove siden 1983.

  Lad mig kort bringe hans erindring længere tilbage i tiden.

  I 1983 under Schlütter-regeringen (VCQM), stemte folketinget, undtaget Fremskridtspartiet for ”Udlændingeloven”.

  I 1993 under regeringen Poul Nyrup Rasmussen 1 (S, CD, RV,KF), begyndte der, at komme skred i tingene med den første lov om ”ændring af regler for opholdstilladelse”.

  I 1998 under regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (SR), vedtog Folketinget lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov), der trådte i kraft den 1. januar 1999. Loven er den første egentlige integrationslov i Danmark, idet der ikke tidligere har været et særligt samlet regelsæt på dette område. Den overordnede målsætning med loven var, at flygtninge og indvandrere skal blive ydende medlemmer af det danske samfund på lige fod med danske statsborgere. Desuden har det været et formål med loven at sikre en mere jævn geografisk fordeling af nyankommende udlændinge.

  Fra perioden 1993 og frem til 2000 blev der foretaget ikke mindre end 21 ændringer (stramninger) indenfor områderne.

  I 2002, under Fogh-regeringen (VK), hvor DF agerede støtteparti, kom den mest vidtgående lov nogensinde siden 1983. ”2002-loven” lå lige på kanten af de internationale konventioner. Da man indgik den lov kunne man læse på DF’s hjemmeside, ar man havde indgået en aftale med VK om, at der blev foretaget en samlet vurdering i 2003 om effekten af loven. Den aftale og mange andre DF-forslag blev til, at man frem til 2011 lavede ikke mindre end 48 lov-ændringer på området. Altså over dobbelt så mange, som i Poul Nyrup Rasmussens tid.
  Men ingen af de 48 ændringer vil KKB åbenbart vedkende sig, og nu forsøger han så, at give den siddende regering skylden for integrationen. Det er ikke noget kønt syn, skal jeg hilse og sige og alt for nemt, at gennemskue.

  KKB skriver også (citat) “Mere end hver fjerde unge mandlige efterkommer fra et ikke-vestligt land mellem 20 og 24 år blev f.eks. kendt skyldig i en lovovertrædelse i 2013. Det er jo et helt ufatteligt højt tal.” (citat slut)
  Her kunne jeg godt tænke mig, at se noget dokumentation for hvor mange efterkommere der reelt set er i Danmark i aldersgruppen, så tallet kan sættes i relief.
  Den måde KKB formulerer afsnittet på er grov manipulation. Ikke mindst når man læser den sidste sætning.

  Sluttelig skal jeg da også kommenterer på KKB’s udokumenterede påstande om 20.000 asylsøgere og opholdstilladelser i Danmark. Og de 60.000 udlændinge, som er på vej til Danmark. Her kunne jeg godt tænke mig, at se noget velunderbygget dokumentation og ikke nogle udokumenterede hjemmestrikkede analyser og hvad man ellers på DF’s partikontor eller hjemme hos KKB har fifler sammen. Fakta på bordet KKB.

  Så hvis man sammenfatter ovenstående, så er indlægget fra KKB ikke alene faktuelt forkert, det er politisk plat og groft manipulerende efter min opfattelse. For hvis man går ind bag det historiske, så kan man med god grund spørge om ikke VKO har et meget stort ansvar for 10 års politik. Den siddende regering har dog kun siddet i lidt over 3 år.

 2. jørgen Flyr siger:

  Er DF integreret?
  Integration betyder at være en aktiv del af samfundet – “at være en del af et større hele”. Man kan sagtens være integreret uden fast arbejde, uden gode sproglige kompetencer og fine eksamenspapirer. Ligesom man kan have både job, gode danskskundskaber og en uddannelse uden at føle sig velintegreret. Målet må være, at alle ser sig selv som en aktiv del af demokratiet.
  Derfor er det en nødvendigt at hvis man vil ytre sig konstruktivt når man nævner integration, samtidigt nævner målet for integrationen. Begrebet ‘integreret’ bliver kun entydigt i sammenhæng. At være velintegreret er for mig, at respektere og være en aktiv fundering for det danske demokrati. En integrationsproces skal sikre at alle, der har valgt at bo i det danske demokrati, tilegner sig og har de nødvendige kompetencer, der kontinuerligt skal fundere demokratiet. Når man definerer vellykket integration i forhold til et velfungerende demokrati, gør man det muligt at skelne mellem postulater og argumenter, mellem viden og fordom og mellem holdninger og faglige funderinger i diskussionen.
  I stedet for DFs mudderkastning om skyld og ansvar, lad os arbejde for at gøre Danmark til et sted, hvor respekten og menneskets individualitet har frie udfoldelsesmuligheder inden for den demokratiske tanke. Lad os alle gå ind i dialogen med en forståelse og respekt for den anden, en forståelse og respekt for rummelighed og accept af forskellighed, samt en forståelse og respekt for at vejene til målet er mangfoldige.

 3. Niels Gulbech-Eiruff siger:

  Helt på linje med Jørgen Flyr.

  Begrebet integration er efterhånden blevet så udvandet, at det for mange er svært, at forklarer og forstå. Ordet er blevet negativt ladet, da DF og her KKB anvender det til, at sparke nedad i “dem og os – kulturen”, hvor man på en meget ubehagelig måde stigmatiserer hele befolknings- og aldersgrupper.

  Hvis man alene ser på afsnittet i KKB’s indlæg, som lyder således: (citat) ”Mere end hver fjerde unge mandlige efterkommer fra et ikke-vestligt land mellem 20 og 24 år blev f.eks. kendt skyldig i en lovovertrædelse i 2013. Det er jo et helt ufatteligt højt tal.” (citat slut) Det er statistisk bevist, at det er direkte usandt.

  Problemstillingen er, at KKB og DF forsøger, at oppiske en stemning med skræmmekampagner, som ingen steder hører hjemme.

  Jeg er enig i, at man skal løse problemerne på en konstruktiv måde. Noget, som er meget svært for DF med mindre de får grænsebomme, broklapper og hvad ved jeg til gengæld. Det er hverken konstruktivt eller seriøst. Derudover vil det også være et positivt træk fra KKB’s side, at stå ved den politik indenfor området, som blev ført under Fogh og Løkke og, som DF var en del af, i stedet for, at tage ”syv-mile-støvlerne” på og løbe fra eget ansvar og give andre skylden.

 4. Per Mortensen siger:

  Som ” Godheds apostel ”
  ( døbt af Af Kenneth Berth i en tidligere debat )
  Tror jeg på det bedste i mine medborgere på denne jord.
  Så vis vi alle lever efter.
  Hvor du behandler dine medmenneske som du selv vil behandles.
  Med et ordentligt menneske syn i baghoved.
  Kommer vi også i mål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *