BFO-priserne får et hak ned
pyrus_i_bc_6.jpg
Der er mange ting, som ungerne i Ballerup kan bruge deres fritid til. En af de vigtige ting er at gå i BFO, og derfor har politikerne sænket prisen. Foto: Arkivfoto
Takster Det er blevet lidt billigere at have sine børn i BFO. Pengene tages fra rengøring, frugt og pædagogisk forberedelsestid.

Op til skolereformen var der meget snak om, at kortere tid i fritidsordningerne også skulle betyde lavere priser i BFO’erne. Og det har Ballerup Kommune imødekommet. Det er blevet 200 kroner billigere at få sine børn passet i kommunens BFO’er og klubber. Og det er en vigtigt signal at sende, fordi politikerne ønsker at gøre noget for at fastholde børnene i de kommunale fritidstilbud.

»Vi kunne godt se, at der var en reel risiko for, at mange ville melde deres børn ud af BFO og især klubberne. Mange forældre mente, at der var så kort tid i fritidsordningerne, at det kunne være lige meget og hvis det så også var ’for dyrt’ så forsvandt børnene. Derfor mente vi, at det var vigtigt, at vi satte prisen ned for at fastholde børnene i fritidstilbuddene,« siger Peter Als (A), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Der er sket en lettere udvandring af børn fra både BFO og fritidsklubber, men især klubberne har mærket frafaldet. Men alligevel mener Peter Als, at det er umagen værd.

»Vi har vist, at vi tager børnenes tid efter skole alvorligt og de seneste prognoser viser også, at der er fremgang i antallet af børn i både klubber og BFO’er. Om det tal holder ved vi ikke endnu, men det tegner positivt,« siger Peter Als.

Han glæder sig også over tallene, selvom det i sagens natur har kostet noget at sætte taksten ned.

Mindre frugt

»Det har kostet tre millioner kroner at sætte taksten 200 kroner ned. De penge har vi fundet andre steder. Det betyder, at frugtordningen i BFO’ erne er væk og erstattet af en frugtordning i skolen. Det har BFO’erne været kede af, men de kan selv vælge at indføre den, fordi der rent faktisk er nogle penge på kistebunden og hvis det er meget vigtigt, kan de bede forældrene om at betale et lille beløb. Desuden har vi sløjfet toiletrengøringen to gange om dagen, så der nu kun er toiletrengøring en gang om dagen. Til gengæld har vi satset på at forbedre rengøringen i skolerne, hvor der i mange år har været kritik af ulækre toiletter,« siger Peter Als.

Endelig har man nappet noget af pædagogernes forberedelsestid og den øvelse har kostet fire stillinger i det samlede billede.

»Det er desværre ikke muligt at lave så drastiske ændringer i hele strukturen uden at det koster. Men det har været en relativt lav pris i forholdtil, hvad man kunne risikere at miste, hvis vi ikke gjorde noget for at fastholde børnene,« siger Peter Als.

Ingen fyringer – lige nu

Selvom der i forbindelse med hele omrokeringen altså blev skåret nogle stillinger væk, så har Ballerup Kommune på sit seneste kommunalbestyrelsesmøde suspenderet den såkaldte fleksnormering. Det betyder, at man fastholder antallet af normeringer i fritidstilbuddene, også selvom børnetallet og timetallet falder.

»Vi vil altså bibeholde de ansatte vi har nu, i hvertfald indtil videre, selvom vi ikke ved, hvordan udviklingen i børnetallet er,« siger Peter Als.

Frem til 1. august er der altså ikke nogen nedskæringer i vente og dermed fastholder politikerne signalet om, at fritidsordningerne er vigtige, og at børnenes fritid er højt på prioritetslisten, også fremover, uagtet reformer og strukturelle forandringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *