Vi vil udvikle ordblinde-kompetencen
Debat Kære Lisbeth Hansen. I Ballerup Bladet den 11. november udtrykker du stor bekymring over, at kommunen vil lukke Ordblindeinstituttet, da du selv har rigtig gode erfaringer med din datters skolegang på Ordblindeinstituttet.

Jeg er enig med dig i, at Ordblindeinstituttet gør et fantastisk stykke arbejde for eleverne på skolen. Jeg er også bekendt med, at langt de fleste af eleverne kommer godt videre i en ungdomsuddannelse, når de er færdige med skolen. Det er netop for at værne om den faglige ekspertise, at vi foreslår, at flytte Ordblindeinstituttet til Hedegårdsskolen og lægge det sammen med Ballerup Ordblindeklasser.

Blandt brugerne af Ordblindeinstituttet er der stor bekymring for, at det rigtig gode tilbud, deres børn får på Ordblindeinstituttet, bliver forringet af, at Ordblindeinstituttet bliver lagt ind under en anden skole. Jeg er enig med forældrene og medarbejderne i, at Ordblindeinstituttet er et rigtig godt tilbud til børn med dysleksi, og at medarbejderne er dygtige og engagerede. Og det er netop for at bevare kvaliteten i tilbuddet, og for at ekspertisen kan komme endnu flere børn til gode, at vi foreslår, at tilbuddet lægges ind under en almenskole.

Tendensen de sidste mange år har været, at børnetallet på Ordblindeinstituttet er faldende. Det skyldes blandt andet, at rigtig mange kommuner opbygger deres egne tilbud. Jeg er bekymret for, at hvis ikke vi gør noget, så vil Ordblindeinstituttet få sværere og sværere ved at få det til at løbe rundt, og at ekspertisen lige så stille vil forringes, fordi indtægtsgrundlaget falder. Det er i øvrigt en problematik, som Ordblindeinstituttet selv har rejst tidligere.

Undervisningsministeriet har, som du nævner, sat et arbejde i gang, der betyder, at alle børn skal screenes for ordblindhed og dermed kan hjælpes endnu tidligere. Det tror jeg, vil betyde endnu færre elever til Ordblindeinstituttet, fordi eleverne vil blive hjulpet hjemme i deres egne kommuner.

Ved at lægge Ordblindeinstituttet sammen med Ballerup Ordblindeklasser på en almenskole sikrer vi, at ekspertisen på området samles og styrkes og dels øges mulighederne for et gensidigt samspil med almenområdet.

Ordblindeinstituttet tilbyder allerede i dag kurser til lærere fra andre kommuner, sådan at ordblinde elever kan undervises bedst muligt i deres hjemkommuner. Denne kursusaktivitet vil fortsat være mulig, og i lyset af det øgede fokus fra ministeriet er det vigtigt, at den viden, der er på Ordblindeinstituttet, fortsat holdes samlet – og derfor skal der være en mere robust organisation om dette.

En flytning af tilbuddet til en anden skole vil desuden have den betydning, at den pris pr. elev, som kommunerne skal betale for en plads på Ordblindeinstituttet, bliver ca. 25.000 kr. pr. år billigere i forhold til de godt 290.000 pr. år en plads koster. Det kan også betyde, at flere kommuner fortsat vil Ordblindeinstituttets tilbud. Ballerup Kommune sparer eller tjener ikke på en flytning.

Så det forslag om flytning og sammenlægning af Ordblindeinstituttet, der er til behandling i Børne- og Skoleudvalget, har faktisk til hensigt at samle viden og at støtte op om at de ordblinde elever i regionen, og kan give volumen, som kan sikre Ordblindeinstituttets bæredygtighed på længere sigt.

1 kommentar om “Vi vil udvikle ordblinde-kompetencen”

  1. Karsten Kriegel siger:

    Er dette læserbrev ikke lidt forældet?

    I følge aftaleteksten om skolestruktur forbliver Ordblindeinstituttet som selvstændig skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *