Parkhuset er opmærksom
debat I Ballerup Bladet i sidste uge spørger Lars Hjelmqvist til, hvorfor Parkhusets ting skulle pakkes ned, inden lokalerne på Solvej stod færdige.

De nyindrettede lokaler på Aktiv Center Solvej, som også skal anvendes af Parkhusets brugere, blev ganske rigtigt færdige i slutningen af oktober. Efterfølgende har vi arbejdet med at færdiggøre udearealerne, så adgangsforholdene også er på plads.

I denne periode har personalet på Parkhuset arbejdet på at nedpakke alt det, som skal genbruges på Solvej, flytte det og opsætte det i de nye lokaler, så brugerne kan tage det i brug den 1. december. Det har været en stor opgave, så det har i denne opbrudsperiode ikke være muligt at anvende hverken Parkhuset eller Aktivcentret.

Parkhuset har været meget opmærksom på problemet vedrørende den manglende indtægt i forbindelse med aflysningen af julemarkedet i år. Pengene, der tjenes på det årlige julemarked, er dog ikke en del af Parkhusets budget, men tilfalder det etablerede brugerråd. Brugerrådet indgår med disse midler i et fællesskab med Parkhuset, når der laves arrangementer, således at der skabes mulighed for ekstra underholdning eller lignende.

Ved det senest afholdte brugerrådsmøde var problemet oppe til debat, og alle var enige om, at det ville være umuligt at afholde det årlige julemarked. Der var også enighed om, at den indtægt ville komme til at mangle, ligesom der fremkom forslag om, hvad der kunne gøres for at genoprette økonomien.

Brugerrådet vil på de kommende møder komme til at drøfte dette problem yderligere, men allerede nu står det klart, at Parkhusets budget for 2015 kommer til at dække en lidt større del af de omkostninger, der er forbundet med at afholde de traditionelle aktiviteter – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Vi glæder os til at åbne de nyindrettede lokaler, som også indeholder en helt ny café, for brugerne. Der er etableret et brugerråd for hele Aktiv Center Solvej, som skal arbejde for, at lokalerne bliver gode rammer og et attraktivt mødested for nuværende og kommende brugere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *