OI-lukkeplaner i strid modvind
tina_faber_1.jpg
Tine Faber har fire ordblinde børn og er selv ordblind. Hun har haft og har stadig børn i specialklasser og BOK og mener ikke, at det giver børnene noget godt. Ordblindeinstituttet har den viden og de rammer, der passer til de ordblinde børn, mener hun, og har søgt om at få sine børn på OI - uden held. Hun frygter, at de ordblinde børn tabes på gulvet. Foto: Flemming Schiller
lukning En storm af protester har rejst sig i kølvandet på politikernes plan om at lukke Ordblindeinstituttet. Både forældre, elever og fagfolk raser imod ideen. Tine Faber har fire ordblinde børn og har mistet troen på, at BOK eller specialklasserne kan bidrage med noget til hendes børns lærdom.

En storm af protester i form af læserbreve og høringssvar har ramt Ballerup Bladets læserbrevsspalter og med stor sandsynlighed også den kommunale boks til høringssvar. Protesterne drejer sig om politikernes planer om at lukke Ordblindeinstituttet og flytte eleverne til Hedegårdsskolen, hvor de skal placeres i en specialklasse.

Og det mener rigtig mange, både forældre, elever og fagfolk, er en rigtig dårlig ide. De mener, at Ordblindeinstituttet er et unikt sted, der har opbygget en helt speciel viden og ånd, der rejser elevernes selvtillid og ikke mindst faglighed.

Eleverne får ifølge eget og forældrenes udsagn både bedre faglige evner, venskaber og en tryg hverdag, som de ikke har haft på almindelige skoler eller i specialklasser, hvor de ofte plcaeres sammen med børn med andre diagnoser som ADHD.

Ballerup Kommune mener derimod ikke, at en flytning er noget problem. Eleverne kommer nemlig over i et specialafsnit, hvor der skulle være den nødvendige faglige støtte og samtidig mener Ballerup Kommune, at der ikke er økonomi i at bevare OI, på baggrund af faldende elevtal, selvom de fleste elever kommer fra andre kommuner, og har finansieringen med derfra.
Kaos på BOK

En af de forældre, der undrer sig over kommunens fremgangsmåde er Tine Faber.Hun er selv ordblind og har fire børn, der alle er ordblinde. Hun har to gange søgt om at få sine børn på OI, men er begge gange blevet afvist af Ballerup Kommune – senest i 2013. I stedet har børnene været på forskellige skoler og har været placeret på Rugvængets Skoles specialklasse for høre- og talebørn og på specialskolen BOK (Ballerup Ordblinde Klasser). Det er der ikke kommet noget godt ud af.

»Mine to sønner har været både i specialklasser og på BOK. Den yngste af drengene, Lukas, lærte overhovedet intet og jeg måtte tage ham ud, noget tidligere end egentlig planlagt. Nu er de begge kommet på efterskole og der har Lukas lært at læse. Men det er jo dyrt og det kan jeg ikke blive ved med at have råd til. Det viser bare, at der er totalt kaos på BOK og at det faglige niveau slet ikke er godt nok længere,« siger Tine Faber, der selv har gået på BOK og nu kan se, at især de mange elever i klasserne har givet problemer for indlæringen.

»Det er jo meningen, at de ordblinde børn skal gå sammen med ligesindede og ikke sammen med andre børn med diagnoser. Jeg har set med mine egne børn, hvordan uro og larm i klassen og ikke mindst de blandede klasser har givet problemer,« siger Tine Faber.

Hun har også to døtre på Rugvængets Skoles høre- og taleklasser og netop den blandede sammensætning af elever med forskellige diagnoser har givet problemer.

OI kunne have hjulpet

»Der er ikke plads nok i klasserne og samtidig har de ordblinde børn brug for ro til at lære og til at få venner. Mange af de ordblinde børn har ikke haft nogen venner, jeg havde selv ikke nogen venner i skoletiden. Dem får de blandt ligesindede, og ikke i de blandede skoler. Jeg forstår ikke, at man vil tillade at tabe dem på gulvet, for det kommer til at ske,« siger Tine Faber.

Hun er sikker på, at hvis hendes børn var kommet på Ordblindeinstituttet, så havde det ikke været nødvendigt for dem at komme på efterskole for at lære at læse og at kæmpe med så mange problemer, som de har gjort.

»Ordblindeinstituttet er et helt specielt sted, der har de lærer-kompetencer, der er behov for. Dem kan man måske flytte over i en specialklasse. Men det kan man ikke med placeringen og den unikke ånd, der hersker på skolen. At mange ordblinde elever møder for første gang i en skole, hvor de ikke er udenfor, specielle og anderledes, men at de blive accepteret og anerkendt og respekteret for det de er. Fordi de er blandt ligesindede. Det kunne have sparet mine børn for rigtig mange problemer, det er jeg sikker på,« siger Tine Faber.

Ender på førtidspension

Hun mener, at man risikerer at tabe de ordblinde børn på gulvet ved at fjerne deres trygge rammer.

»Hvis de ikke lærer at læse og samtidig bliver mobbet og udelukket, så er de tabt. De ender som førtidspensionister. Det var min søn i alvorlig fare for at ende som, hvis jeg ikke havde sendt ham på efterskole. Han havde ganske enkelt intet lært på BOK. Man vil endda sende ordblindebørnene til Hedegårdsskolen, hvor der er en del hærværk og uro. Ordblinde børn er jo ikke dumme eller udviklingshæmmede. De kanbare ikke læse og skrive. Mende kan lære det, og vi kan jo se, at Ordblindeinstituttet har et meget stort antal elever, der får en ungdoms- eller en videregående uddannelse. Det må da tale for sig selv. I stedet risikerer man at sende dem i rendestenen. Jeg forstår det ikke,« siger Tine Faber, der på egen krop i den grad har prøvet, hvad det vil sige at være ordblind og være udenfor blandt andre ’almindelige’ børn.

Planerne om de nye specialtilbud er nu i høring, men planerne om at lukke OI og flytte børnene til Hedegårdssskolen sammen med BOK står ved magt og er ikke en del af den specielle partshøring, der er udsendt for de øvrige specialtilbud.

Vil kun det bedste

Men trods det massive pres og fokus der er på emnet, så mener de ansvarlige politikere stadig, at det er vejen frem at flytte OI og lægge det hele sammen.

»Det er et massivt pres på dette område, som næsten overskygger resten af skolestrukturen. Jeg kan godt forstå, at det optager forældrene, men jeg vil gerne understrege, at vi vil kun de ordblinde det bedste. Vi kan godt se, at det er godt for de børn, der går på Ordblindeinstituttet, for jeg er helt overbevist om, at det fungerer godt. Men der er ikke plads til, at vi kan lægge BOK og måske andre specialklasser sammen på OI. Hverken fagligt eller pladsmæssigt ville det hænge sammen. Og jeg synes, at de gode forhold skal være for alle ordblinde børn,« siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A).

Han afviser også, man vil komme til at se grelle eksempler, ved at blande børnene, som eksempelvis Tine Faber nævner fra BOK og Rugvængets Skole.

»Der er forskellige grader af ordblindhed. Vi ved godt, at de er nogle, der har meget brug for rolige omgivelser, og ordblindeklasserne vil få deres egne klasser, så der vil være mulighed for at søge roen der. Men for andre, der måske ikke har det samme behov og gerne vil være sammen med andre børn, så er det en oplagt mulighed for dem til at prøve sig selv af sammen med andre børn, når de er parat til det. Man skal huske på, at ordblinde børn jo ikke er dumme eller dårligt begavede. Tværtimod er mange af dem meget velbegavede på en række andre punkter. Og der kunne det være oplagt for dem at få prøvet deres viden af i et ’almindeligt’ skolemiljø og ad den vej også skabe kontakter,« siger Peter Als.

Hurtigt forlig

Mandag morgen var der imidlertid indgået forlig mellem de fleste af partierne i kommunalbestyrelsen, og det betyder altså, at Ordblindeinstituttet og BOK-klasserne samles på Lundebjergskolen.

Tiden vil derfor vise, om Tine Faber har ret i sin frygt om at de mange flere elever i klasserne og de angiveligt kaotiske tilstande i BOK vil smitte af på fremtidens ordblinde børn eller om den nye struktur, hvor man godt nok flytter OI, men samtidig beholder kompetencerne og navnet som en særskilt enhed på Lundebjergskolen, vil forbedre de forhold, som Tine Faber beskriver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *