Næsten alle står bag den nye skolestruktur
Lundebjergskolen-04-copy.jpg
Ordblindeinstituttet og BOK samles i en separat enhed på Lundebjergskolen, ifølge den nye skolestruktur. Generelt får både fagligheden og ledelsen et løft i den nye skolestruktur, som et næsten samlet flertal i kommunalbestyelsen er blevet enige om.
Skolestruktur Det har været en hård fødsel, men den nye skolestruktur er nu godkendt af en næsten enig kommunalbestyrelse. Det betyder bedre ledelse og et løft til fagligheden, mener borgmesteren. Ordblindeinstituttet flytter, men kommer til live et andet sted.

Der var mange, som ikke havde set det komme, dengang for nogle måneder siden, da der var stort borgermøde på Tapeten om den nye skolestruktur. Folk var både vrede, ophidsede og stemningen var ganske hård, da formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A), stod frem og fik de verbale øretæver for den planlagte nye skolestruktur. Det var især specialskoleområdet og i særdeleshed planerne om at flytte Ordblindeinstituttet (OI), der fik sindene i kog.

Kort efter meldte både Enhedslisten og Dansk Folkeparti sig ud af forhandlingerne og meddelte, at de ikke kunne være med til skolestrukturen, sådan som den var skruet sammen.

Men her midt i november, hvor efteråret for alvor har taget fat, skete det alligevel. Der endte med at være (næsten) bred enighed i kommunalbestyrelsen om den nye skolestruktur, som er blevet rettet og hakket til på en række områder, blandt andet på specialområdet. Og det har tilsyneladende virket. For mandag morgen kunne Ballerup Kommune præsentere den nye struktur, der ifølge den glade budbringer, borgmester Jesper Würtzen (A), i generelle træk betyder styrket ledelse på den enkelte skole, bevarelse af den nære skole i lokalområdet, øget faglighed i både den almindelige folkeskole og i specialundervisningen.

Styrker ledelsen

Og det var en glad borgmester, som mandag morgen præsenterede den nye aftale.

»Det er den overordnede struktur, hvor vi styrker ledelsen på den enkelte skole, men også som helhed. Det betyder, at vi styrker både den nære og den strategiske ledelse. Der vil således blive en ansvarlig pædagogisk leder for både indskoling, mellemtrin og udskolingen og også for BFO’erne. Dermed vil den kritik der har været fremme om, at der ikke er nok ledelse på skolerne forstumme i Ballerup. Ballerup får en af de stærkeste ledelser i skolevæsenet.

Desuden styrker vi fagligheden på en lang række områder. Vi bibeholder den lokale skole i vores nærområder og på hver distriktsskole ansættes en distriksskoleleder, en samlet administrativ leder og en BFO-leder udover de lokale pædagogiske ledere. Det er tydeligt, at vi er blevet enige om en udviklingsplan og ikke en spareplan, og det er jeg rigtig glad for, at vi er så mange om at kunne bakke op om,« siger Jesper Würtzen.

OI flyttes og bibholdes

Men det er ikke kun på det almindelige folkeskoleområde, at der er nye toner. Også på det omdiskuterede specialskoleområde kommer der forbedringer og især på ordblinde-området mener forligspartierne, at de har fundet en god løsning.

»Vi øger generelt fagligheden på specialområderne. Vi bibeholder høre-taleklasserne på Rugvængets Skole og autisme samles på Hedegårdskolen. Ordblindeinstituttet, der jo har været meget i fokus, bliver flyttet fra sin nuværende adresse og til Lundebjergskolen, hvor den skal ligge sammen med BOK. Men jeg vil gerne pointere, at OI bibeholder sit navn og at vi placerer dem i en separat afdeling, så vi fastholder de helt specielle kompetencer, som OI har. De skal bredes ud til endnu flere ordblinde, så alle kan få gavn af de kompetencer, der er hos personalet på OI. Det er et specielt brand, som OI har og det skal bibeholdes, bare i nye og mere vide rammer. Så der bliver ikke tale om, at vi blander de ordblinde børn med en masse andre med flere diagnoser. Det er noget, som kritikerne har skabt, det er ikke vores intention,« siger Jesper Würtzen, som på den anden side også vil skabe muligheder for ordblinde til at komme tættere på andre skolebørn.

»Selvom vi danner en speciel ordblinde-afdeling på Lundebjergskolen, så er det også tanken, at vi skal skabe mulgheder for at ordblinde kommer tættere i kontakt med de øvrige skolebørn. Vi skal jo huske på, at ordblinde børn ikke er dumme, men blot har nogle andre behov. Og at der også er mange af dem, som gerne vil skabe kontakt til børn i den almindelige folkeskole. Men samtidig bibeholder vi OI som navn og som specielt kompetencecenter, så vi får løftet ordblindesagen for alle ordblinde i kommunen. Desuden har vi også en lov om inklusion, der skal implementeres, og det mener jeg, at vi gør bedst muligt på denne måde. Til glæde for både folkeskolebørnene men også til glæde for de ordblinde børn.Så vi har lyttet til kritikken,« siger borgmesteren, der er glad for, at næsten alle partier er med i aftalen.

Store ambitioner

»Det glæder mig, at vi fik Dansk Folkeparti med i aftalen, så vi er 23 ud af 25 med i denne struktur. Det er en struktur, der peger fremad og som ikke er en spareøvelse, men det modsatte og derfor glæder det mig, at vi næsten fik alle med,« siger Jesper Würtzen.

Den nye aftale træde i kraft den 1. august 2015 og skal dermed være med til at realisere både de store ambitioner i Ballerup Kommunes skolevision ’Skole med Vilje., men også for at realisere ambitionerne i folkeskolereformen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *