Mere livskvalitet til de ældre
Debat Kære Lone Madsen. Tak for dit læserbrev vedrørende Ældrepuljen, som blev bragt i sidste uge.

Som formand for Social- & Sundhedsudvalget er jeg ked af at høre om dine oplevelser.

Overskriften ”Lidt mere Livskvalitet til de ældre” på en artikel i Ballerup Bladet i slutningen af oktober, synes jeg, stemmer helt overens med hensigten bag de indsatser, som Ballerup Kommune har sat i værk i år, finansieret af midler fra Ældrepuljen. Herunder en indsats, som omhandler rehabilitering af beboerne på plejecentrene.

Formålet med rehabilitering af beboerne på kommunes syv plejecentre er netop at styrke beboernes involvering, medbestemmelse og evne til at drage egenomsorg i dagligdagen. Dette i håb om, at beboernes livskvalitet, glæde og lyst til at bevare og styrke egne færdigheder bliver forbedret. Denne indsats varetages af fire medarbejdere (”Team træningsassistenter”) med forskellig sundhedsfaglig baggrund, i tæt samarbejde med plejepersonalet på den enkelte afdeling.

Involvering af det faste personale, og meget gerne familie og netværk, er vigtig, idet de fire medarbejdere, som sagt, skal kunne dække alle kommunens plejecentre. Deres opgave er derfor også at give inspiration og dele viden, så aktiviteter hen over døgnet kan have et rehabiliterende sigte. Medarbejderne har også en væsentlig opgave i forhold til at opfange beboernes eventuelle træningsbehov samt iværksætte forskellige rehabiliterende tiltag.

Medarbejderne i ”Team træningsassistenter” er opsøgende i deres arbejdsdag på de enkelte plejecentre, og de vil med hjælp fra plejepersonalet over tid søge kontakt med hver enkel beboer i forbindelse med afdækning af den enkelte beboers ønsker og behov for betydningsfulde aktiviteter.

Plejepersonalet på plejecentrene har herudover mulighed for direkte telefonisk kontakt til en fysioterapeut ansat i Træning & Aktivitet, så beboere på plejecentrene kan få en umiddelbar vurdering af behov for genoptræning efter hospitalsindlæggelse på baggrund af en genoptræningsplan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *