Kære forældre til børn i Ballerups folkeskoler
Debat Den 24. november vedtager kommunalbestyrelsen formentlig forslaget til ny skolestruktur på trods af massiv kritik og bekymring fra lærere, pædagoger, sekretærer, MED-udvalg, skolebestyrelser og fagforeninger. Selv skolelederne kan ikke blive enige om at bakke forslaget op.

Dette læserbrev er et forsøg på kort at pege på tre punkter, som alle forældre i Ballerup bør forholde sig til:

Matrikelskolemodellen: Det altoverskyggende problem i forslaget er den såkaldte ”matrikelskolemodel”, som betyder, at én skole fordeles på to matrikler. Baseret på erfaringer fra andre kommuner ved vi, at det er en konstruktion, som typisk skaber flere problemer, end den løser.

Det er derfor dybt problematisk, at kommunen vælger en proces, hvor styrelsesvedtægten, som beskriver strukturens konkrete konsekvenser, først udformes, når principbeslutningen er taget.

Og det har undervejs ikke været muligt at få besvaret helt basale spørgsmål, som I forældre naturligvis har en særlig interesse i:

Kan det sikres, at man får sit barn på den matrikelskole, som ligger tættest på bopælen, eller er det efter først-til-mølle-princippet? Er der søskendegaranti? Kan man risikere, at ens barn starter på én matrikel, men senere, i forbindelse med en eventuel klassesammenlægning, ufrivilligt flyttes til den anden?

Mere eller mindre ledelseskraft: Det nævnes igen og igen, at der ikke er tale om en besparelse.

Det har vi nu heller aldrig anført, men forslaget bygger på en naiv forestilling om, at man, ved at omorganisere, kan frigive ledelsesressourcer til mere personaleledelse.

Vi hilser intentionen meget velkommen, men kan slet ikke få regnskabet til at hænge sammen. Der forsvinder ingen opgaver. Derimod vil et øget behov for intern kommunikation, logistik og mødeaktiviteter stjæle tiden, og resultatet bliver, at vi reelt får mindre ledelseskraft; med konsekvenser for både det medarbejder- og forældrerettede samarbejde.

Dårlig timing: Selvom vi forudsatte, at forslaget var fagligt velbegrundet, tenderer det uansvarlighed at gennemføre en ny skolestruktur allerede til næste skoleår. På alle skoler arbejdes der på højtryk for at implementere folkeskolereformen og lave den bedste skole for eleverne. Det kræver mere ledelseskraft at få det til at ske, ikke meningsløse strukturændringer.

Folkeskolen har brug for en vis stabilitet, hvis den skal lykkes med sin opgave, og i øjeblikket er selve fundamentet under forandring. Det er simpelthen for let for politikerne blot at medgive, at timingen ikke er optimal.

Så derfor, kære forældre: I skal ikke være i tvivl om, hvad lærerne og de fleste andre interessenter mener. Politikerne er dog, på trods af enorm modstand, tilsyneladende fortsat overbeviste om forslagets fortræffeligheder. Spørgsmålet er så, om politikerne ved, hvad I mener?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *