Frivillige fortjener gode vilkår
debat Vi har et stort og mangfoldigt foreningsliv i Ballerup Kommune og mange aktive frivillige.

Dette blev markeret den 26/9, hvor vi fejrede ”frivillig fredag”. Her deltog jeg blandt andet i den store fest om aftenen på Tapeten, hvor kommunens frivillige blev hædret.

Det er vigtigt, at vi viser vores anerkendelse og opbakning til det frivillige initiativ. Men det er ikke nok med fine skåltaler. Kommunen skal i praksis vise, at vi aktivt ønsker at sikre gode vilkår for de frivillige.

Lige nu går tingene desværre i den forkerte retning. Undersøgelser viser, at omkring 20 procent af børn og unge har droppet deres fritidsaktiviteter pga. skolereformen med lange skoledage og udsigten til tvungne lektiecafeer. Dette er en skræmmende udvikling, som vi skal tage alvorligt, da det er en trussel for hele forenings-Danmark.

Tankerne bag skolereformen var ellers, at heldagsskolen skulle inddrage de frivillige foreninger som en del af skoledagen, hvor de f. eks. kan bidrage til at kvalificere idrætsundervisningen eller deltage i den understøttende undervisning. Men dette sker desværre ikke i praksis. Noget tyder på, at skolen endnu ikke har skabt den kulturændring, der skal til for at åbne sig mod omverdenen og give plads til andre aktører i undervisningen.

For nylig deltog jeg i et kommunalt møde med foreningslederne. Her var der flere eksempler på foreninger, som har taget den nye reform til sig og velvilligt ønsker at stille op og bidrage med deres kompetencer til skolen, men desværre er blevet afvist, fordi skolen ikke er i stand til at rumme foreningslivet som en ligeværdig samarbejdspartner i hverdagen.

Dette er ærgerligt og helt forkert. Her bør de ansvarlige politikere stille krav til skolen om at åbne sig mod foreningslivet og indgå i det nødvendige samarbejde, som både styrker undervisningen og det frivillige liv.

Dette vigtige tema kan passende indgå i kommunens nye kultur- og fritidspolitik, som netop nu er i høring frem til 18. november og var genstand for et borgermøde den 29. oktober.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *