En nedlæggelse af OI er et overgreb på eleverne
Debat Begår politikerne i Ballerup overgreb på eleverne på Ordblindeinstituttet (OI) ved at nedlægge skolen? Hvis politikerne stemmer for at nedlægge OI er svaret ubetinget JA.

Børne- og skoleudvalgets medlemmer har modtaget adskillige kompetente høringssvar, breve og indlæg fra fagfolk i pædagogik og med psykologisk erfaring om det problematiske i at nedlægge OI. Nedlægning frarådes fra alle sider.

Forældregruppen på OI, skolebestyrelsen på OI og Ordblindeforeningen har i en samlet skrivelse til Skoleudvalget gjort opmærksom på konsekvenser og ulemper ved nedlæggelse af OI som et selvstændig institut.

Dertil kommer et utal af læserindlæg fra frustrerede forældre, som på bedste vis beskriver situationen for deres barn før og efter skolegang på OI. Indlæg der er tankevækkende.

Børn på OI kan ikke ”gen-inkluderes” på en normal folkeskole, som forslået af Peter Als i artikel af 28.10. Det lader sig bare ikke gøre. En overvejende stor del af eleverne på OI allerede har lidt store nederlag med meget lavt selvværd i folkeskolen. Nogle har endda gået med selvmordstanker. Skal det gentages?

Peter Als argumenterer i Ballerupbladet 28.10 for – ”fordi OI bliver lukket som en selvstændig specialskole og genåbnet som specialtilbud på en folkeskole”, at legitimere et tæt samarbejde med BOK klasserne og derved opnå et tilstrækkeligt stort antal elever til at kunne opretholde det høje faglige niveau. PA meddeler endvidere, at der derfor ikke er plads i OI’s nuværende lokaler på Baltorpvej.

Det Peter Als undlader at informere offentligheden om er, at en nedlæggelse af OI som selvstændig organisation kræver en offentlig høring og en lang politisk proces, medens en fusion af OI og BOK klasserne i folkeskole regi for fremtiden blot kan tilpasses det til den hver tid siddende politiske flertal, hvad angår allokering af ressourcer til børn med specielle behov, læs fremtidige besparelser. Det er politiske løfter frem for forpligtelser.

Højt specialiserede lærer og pædagoger på OI, med sin egenartede kultur og høje kompetencer samt faglige ambitioner, er nøglen til god trivsel og god indlæring hos elever i grupper der er tilpasset det enkelte barns behov.

En ”fusion” med en folkeskole kultur vil nødvendigvis føre til personaleflugt af højt kvalificerede medarbejdere, hvorfor Skoleudvalgets forventninger til høj faglighed nok falder til jorden. Et enestående kompetencecenter forsvinder dermed.

Den besparelse som Ballerup kortsigtet opnår, kommer Danmark til at betale for 10 fold eller mere, som følge af ringere uddannelse af ordblinde børn

Det, som burde ske, var at BOK klasserne sammenlægges med OI under OI’s fane som selvstændig institut – og med egnede lokaler til at huse den øgede mængde børn.

Tag så i betragtning, at der 2015 skal laves en landsdækkende ordblindetest fra 3. klasse og frem, så giver det ingen mening at nedlægge et internationalt ankerkendt institut, blot fordi der på kort sigt kassetænkes økonomisk.

Kære Skoleudvalg – jeres holdning er forstemmende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *