Chikane af bilister på Ballerup Boulevard
Debat Jeg har med interesse fulgt debatten om trafiksanering af Ballerup Boulevard (B.B.). Jeg noterer mig, at argumentet er at skabe en mere sammenhængende bymidte i Skovlunde, hvor de to centre skal hænge bedre sammen.

Undskyld mig, men begyndte hele ideen om at ændre Skovlunde bymidte ikke med, at nogle kriminelle elementer stod og solgte hash, skød vildt omkring sig og gjorde borgerne utrygge?

Hvorfor er det så, at hårdtarbejdende mennesker skal lægges hindringer i vejen, når de forsøger at passe deres lovlige arbejde, så de kan betale deres skat og bidrage til samfundet?

Det forhindrer ikke kriminalitet, at man hindrer lovlydige borgere i at forsørge sig selv.

De to centre har været selvstændige enheder så længe jeg kan huske – uden at det har givet anledning til problemer. Man kan gå mellem de to centre via viadukten under B.B.

Jeg noterer mig, at Jesper Würtzen skriver at viadukten er utryg. Det synes efterhånden at være holdningen hver gang man taler om viadukter. Det samme var åbenbart tilfældet på Sydbuen i Ballerup, hvor man også reducerede antallet af vejbaner, fordi fodgængerne skulle gå over vejen i stedet for at benytte viadukten.

Er problemet ikke bare, at politikerne ikke aner, hvad de skal gribe og gøre i, når der er kriminalitet i området? For at skabe en illusion om handling, opfinder man tåbelige ideer som for eksempel at genere lovlydige borgeres muligheder for at passe deres arbejde.

Skulle kommunen ikke hellere forsøge initiativer som forhindrede kriminalitet? Jeg ved godt, at en stor del af bekæmpelsen af kriminalitet er politiets arbejde. Kunne politiet så ikke overveje at intensivere indsatsen og mandsopdække de kriminelle, så borgerne kan føle sig trygge? Det er et skidt retssamfund, som giver op over for de kriminelle og lader borgerne i stikken.

Med den megen kriminelle aktivitet, som medierne også fortæller, der foregår på stationspladsen i Skovlunde, tænker jeg, at politikernes næste forslag dér bliver en bro over jernbanen, så borgerne ikke bliver utrygge i viadukten.

Man kunne samtidig flytte busholdepladserne væk fra stationen. Man kunne også lukke Torvevej og Bybuen og lave det hele om til et kæmpestort torv med gadegøgl hele sommeren.

Som det nok fremgår synes jeg, at politikerne tager de forkerte initiativer i stedet for at erkende, hvad der er det egentlige problem og gøre noget ved det. Utilpassede unge kriminelle bliver ikke mindre kriminelle af miljøveje, beplantning og chikane af bilister.

1 kommentar om “Chikane af bilister på Ballerup Boulevard”

  1. Erik Larsen siger:

    når man nu har besluttet at flytte trafikken fra Ballerup Boulevard til den kommende motorvej ved at indsnævre vejen og samtidigt knytte de 2 centre sammen vil et være en god ide at lukke tunnellen og bygge en bred lys og fremkommelig bro over den indsnævrede vej. Der skal være plads til både cyklister og fodgængere. Kommunen kunne være fremsynet og nyskabende ved at se på den vejbelægning, der netop er benyttet i Holland til Van Gogh cykelstien, hvor der i asfalten er solceller der om dagen opsamler lys og om aftenen og natten afgiver det opsamlede lys igen.
    En tunnel er desværre mørk, smal og giver ly til de lyssky elementer vi alle gerne vil have væk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *