Boliganvisningen skal binde Ballerup sammen
Debat Kære Torben Hansen. Tak for dit læserbrev i Ballerup Bladet den 11. november, hvor du beskriver din frygt for, at ældre ikke vil kunne få anvist en bolig via det kommunale boligkontor.

Vi er i Kommunalbestyrelsen meget optagede af at sikre, at der i Ballerup Kommune er boliger til alle vores borgere og i alle livets faser. Vi vil også gerne sikre, at hvis én ældre skal flytte bolig, så er der mulighed for at blive boende i nærområdet. Derfor vil vi i Kommunalbestyrelsen arbejde for at sikre en større mangfoldighed i vores boligtyper, priser og ejerformer i alle bydele, både når kommunen planlægger boligudbygning, og når vi samarbejder med boligorganisationerne om for eksempel kommende renoveringer.

Det er rigtigt, at Ballerup Kommune netop har vedtaget en justering af den kommunale boliganvisning, der betyder, at vi fremover vil kunne forsætte denne anvisningsform, men også vil kunne tilbyde boliger til medarbejdere i vores lokale virksomheder og til unge, der uddanner sig her i Ballerup Kommune.

Det har vi gjort for at kunne binde Ballerup som erhvervs-, uddannelses- og bokommune – tættere sammen. Det vil give en større sammenhængskraft i kommunen og samtidig mindske miljø- og trafikproblemer. Ved at tiltrække unge og borgere i den erhvervsaktive alder, vil vi samtidig kunne skabe en bedre aldersmæssig balance i befolkningen og sikre, at der også i fremtiden er mange børnefamilier i Ballerup Kommune.

Justeringen af den kommunale boliganvisning betyder overhovedet ikke en ændring for Ballerup-borgere. De kan som hidtil skrive sig op til en af vores boliger og komme i betragtning til en almen bolig, via det kommunale boligkontor – også når de er blevet pensionister eller i en periode står uden et arbejde. Vi vil også som hidtil via Boligkontoret kunne hjælpe Ballerup-borgere, der har akut brug for en bolig fx i forbindelse med en skilsmisse eller sygdom. Det bliver der ikke ændret ved.

Jeg håber hermed at have beroliget både dig og din kone i og andre interesseret læsere, at I naturligvis også som pensionister vil kunne få en almen bolig – her i Ballerup Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *