Bæltefikseringer erstattes af motion
Tvang På Psykiatrisk Center Ballerup er det lykkedes at nedbringe antallet af bæltefikseringer markant til glæde for såvel patienter som personale

Der er blevet længere imellem, at patienter bliver spændt fast med bælter på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor man ligesom resten af Region Hovedstadens psykiatriske centre i 2014 har arbejdet målrettet med at nedbringe brugen af bæltefikseringer.

På centret, som i 2013 behandlede 2283 patienter på sengeafsnittene, har man fået begrænset brugen markant, så antallet af bæltefikseringer er gået fra 328 i 2013 til 73 i årets første ni måneder.

»Vi har arbejdet meget med at skabe en ligeværdig kultur mellem patienter og personale. Vi laver blandt andet samarbejdsaftaler og inddrager i det hele taget patienterne mere i deres egen behandling,« siger udviklingschef Louise Bangsgaard.

Motion i stedet for bælter

En anden vigtig del af opskriften har været at satse fuldt ud på motion.

»Vi har sat stort ind på vores fysiske aktivitet. Det er døgnet rundt og kan være alt fra et roligt slag bordtennis, vandkamp i haven, crossfit, puls og styrke og bowling med tomme flasker på gangen. Så vi forsøger simpelthen at give motion før vi giver medicin,« fortæller afdelingssygeplejerske Anja Andersen.

Indsatsen har også haft flere andre positive effekter.

»For eksempel er sygefraværet blandt personalet også faldet markant, ligesom tilfredsheden blandt personale og patienter er langt større og antallet af trusler og vold også er faldet, siger udviklingschef Louise Bangsgaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *