Vedrørende indsnævringen af Ballerup Boulevard
DEbat Til Jesper Würtzen med flere i Ballerup Kommunalbestyrelse.

Det er rigtig fornuftigt at få sammenlagt Skovlundes delte bymidte til en bymidte.
Som det er bekendt, er det sådan, at et valg kan give fravalg af noget andet.

Ved at indsnævre Ballerup Boulevard (B.B.), fra en to-sporet vej i hver retning, til en et-sporet vej i hver retning, så vil man påføre sig selv et problem.

Trafiksikkerheden bliver væsentligt forringet.

– Dels på B.B., fordi bilerne skal bremse ned, og køre ind på én række, hvor der er risiko for at bilerne kollidere.

– Dels ved forgængerovergangen, hvor fodgængere, handicappede i kørestol, eller el-scooter, svagtseende eller andre har stor risiko for at blive kørt over eller ramt af en kørende.

– Dels vil en indsnævring medføre trafikpropper på området, med ovennævnte følger og forsinkelse.

Hvis man så vil sætte lysregulering op, så mener jeg ikke, at det vil fungere særlig godt, da det er for tæt på et i forvejen lysreguleret kryds.

OBS. Har man forespurgt om Vejdirektoratets mening, om at man kan/må indsnævre B.B?

Der må ligesom have været en årsag til,at man lavede B.B. tosporet i sin tid.  Jeg mener: Trafiktætheden er ikke blevet mindre.

Hvis man ville lave noget revolutionerende (læs godt), så kunne man tage model efter Herlev, som har forbundet Punkt 1 og Bangs Torv med en tunnel under vejen. Man kunne forestille sig en tunnel med lang ned- og opkørsel, (evt. en elevator) så handicappede og kørestolsbrugere kan komme igennem tunnelen. Husk godt med lys i tunnelen.

Det kan være at det ’’koster’’, men trafiksikkerheden på B.B. og for fodgængerne er langt bedre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *