Tiltrængt løft på kultur- og fritidsområdet
Debat Hvor er det glædeligt som formand for Kultur- og Fritidsudvalget at kunne konstatere, at der er opnået og indgået en budgetaftale mellem fire af kommunalbestyrelsens partier for kultur, idræt, fritid og kunst.

Socialdemokraternes forslag på disse områder har fået tilslutning fra de tre øvrige aftalepartier og kommunen kan nu glæde sig over, at vi får samlet Billedskolen og Børnekulturværkstedet med Musikskolen og Ungdomsskolen på Parkskolen, at der er afsat 1 mio. til at færdiggøre renoveringen af Musikhuset på Lautrupgård, så det voksne musikliv igen kan blive samlet i et hus der forhåbentligt atter vil komme til at summe af musik og sang.

Det vil også snart blive muligt for biblioteksbrugere at benytte Hovedbiblioteket i Ballerup på alle ugens dage i tiden 7-22, sådan som det har virket i de to kulturhuse i Skovlunde og Måløv.

Ungdommens rockbands får yderligere to musikcontainere og denne gang bliver de opstillet tæt ved Musikskolen og Ungdomshuset Vognporten.

Hvis museumsfondens bestyrelse godkender vores forslag om at gøre det gratis at besøge museet i Pederstrup, bliver det en mulighed fremover, da kommunen i givet fald øger tilskuddet til museet. Og så kan de folkeoplysende foreninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år se frem til et øget tilskud, da puljen bliver forhøjet med 250.000 kroner.

Det bliver billigere at komme i East Kilbride badet fra Nytår. Og kommunens udlejningslokaler bliver fremover billigere at leje.

På idrætsområdet vil jeg nævne, at vi i løbet af 2015 anlægger en kunstgræsbane i Måløv Idrætspark, hvor det er planen, at den kan tages i brug til vinter næste år.

Desuden er vi i gang med at overtage Topdanmarkhallen og den udendørs kunstgræsbane i Ballerup Idrætspark til overtagelse 1. januar 2015 og herunder udskifte græstæppet og forbedre lysforholdene i hallen, så den nye bane kan stå klar til vinteren 2015.

Og som det sidste jeg vil nævne, har vi igangsat en undersøgelse om tilstanden på vores indendørs- og udendørs anlæg, så vi bedre kan få et billede af, hvor vi skal sætte ind med renoveringer i de kommende år, så anlæggene kommer op på en nutidig tilstand.

Som udvalgsformand synes jeg, at områderne har fået et tiltrængt løft og jeg glæder mig til at se de enkelte resultater. når de bliver færdige.

(forkortet af red,)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *