Svar til Ib Marker
debat Tak for din henvendelse om indsnævringen af Ballerup Boulevard til ét spor.

Hovedidéen med de nye planer for Skovlunde Bymidte er at skabe mere trygge og attraktive rammer for mere byliv samt at genforene bymidten på tværs af Ballerup Boulevard, som nu opdeler bymidten i to dele.

Som Ballerup Boulevard er udformet nu, er den en stor hindring for at kunne gøre dette. Boulevarden er meget bred, bilerne kører stærkt, og støjen herfra gør det mindre rart at færdes og opholde sig i bymidten. Cyklister og gående kan kun krydse boulevarden ved krydset med Torvevej og Bybjergvej, eller via den lange mørke og utrygge tunnel der løber under boulevarden fra Center Nord til bagsiden af SuperBrugsen ved Center Syd.

Den nye udviklingsplan for Skovlunde Bymidte omfatter derfor en indsnævring af Ballerup Boulevard på strækningen mellem Torvevej og Bybuen, hvor også hastigheden skal sættes ned.

Strækningen kommer til at bestå af ét spor i begge retninger til bilerne, en busbane i hver side, cykelstier og fortov, samt træer i side- og midterrabatterne. Derudover kommer der en bred krydsning for fodgængere og cyklister i niveau med vejen ca. der, hvor SuperBrugsen ligger nu.

Herved får vi mindre støj og bedre muligheder for at krydse boulevarden. Både at nedsætte hastigheden og indsnævre vejen vil sende et signal til bilisterne, at man nu kører igennem en bymidte, hvor der færdes mennesker.

Vi har allerede vurderet de aktuelle trafiktal og det rent trafiksikkerhedsmæssige i forhold til den nye udviklingsplan og har fundet løsningen ganske realistisk.

Inden vi kaster os ud i at lave en indsnævring og i den sammenhæng at nedsætte hastigheden, vil vi lave en trafik-analyse, der skal give os et godt overblik over hvilke konsekvenser, det vil have for trafikken i de tilstødende byområder og for trafiksikkerheden.

Herpå laver vi en løsning der er helt holdbar, og som sikrer fortsat fremkommelighed for bilerne og ikke mindst en større sikkerhed for cyklende, gående og handicappede.

Indsnævringen skal også ses i sammenhæng med forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen, hvor 2. etape forventes at være færdig i løbet af 2015. Her viser Vejdirektoratets beregninger, at trafikmængden på Ballerup Boulevard som konsekvens heraf vil falde fra ca. 20.000 til 17.500 biler i døgnet.

Til sammenligning har man i Værløse foretaget en tilsvarende indsnævring af KolleKollevej, selvom trafikmængden er på 18.800 biler i døgnet. Denne løsning skaber hverken kø eller trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *