Skolestruktur i strid hørings-modvind
05bblpeter_als_2-copy.jpg
Formanden for Skole- og Børneudvalget, Peter Als (A), tror stadig på skolestruktur-forslaget trods en del kritik i høringsfasen. Dog er specialskolerne kommet op at vende igen. Foto: Arkivfoto
Skolestruktur Forslaget til den nye skolestruktur får voldsom kritik i høringssvar. Nyt forslag i spil på specialskoleområdet.

Allerede inden forslaget til den nye skolestruktur blev sendt i høring af politikerne i Ballerup, var der sure miner og modstand mod planerne. Men nu er høringen overstået og det viser sig, at kritikken ikke kun var mundtligt brokkeri.

Der er kommet mange høringssvar og de er overvejende kritiske overfor en ny skolestruktur i Ballerup Kommune. Især planerne om at samle specialområdet har fået en hård medfart.

Det betyder, at forvaltningen nu har lavet et nyt forslag, hvor man vil placere specialskolerne et andet sted, hvor adgangsforholdene er lettere, idet eleverne i mange tilfælde kommer langvejs fra.

Men også en lang række andre grupperinger er imod den nye struktur, hvilket fremgår tydeligt af høringssvarene.

En uønsket gave

»Især lærere og forældre kan ikke rigtig lide den gave, vi gerne vil give dem. Men jeg synes, at svarene primært udtrykker bekymring, når det drejer sig om specialskolerne. Og derfor har vi fremlagt et nyt forslag på specialområdet, hvor vi ændreer placering af specialskolerne. Det har vi nu sendt i partshøring hos skolerne og så skal vi drøfte det med dem. Men jeg er sikker på, at vi kan finde en fælles løsning med specialskolerne,« siger Peter Als (A), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Han fremhæver især Ordblindeinstituttet som en af de specialskoler, der helst ville bibeholde deres nuværende placering, men som i det nye forslag skal placeres på Hedegårdsskolen, hvor der skal være et samlet tilbud til børn med dysleksi/ordblindhed.

»Ved at placere de tilbud på Hedegårdsskolen vil det blive lettere for eleverne at komme med offentlig transport, hvilket var et af de områder, som forældrene var bekymrede for. Så nu håber vi, at det kommer til at passe forældre og skolen bedre, at de får en lettere adgang i hverdagen, »siger Peter Als.

En god struktur

Den øvrige skolestruktur på ’normalområdet’ ser ikke ud til at få væsentlige ændringer, trods kritikken.

»Når det kommer til den øvrige skolestruktur, så er der også noget kritik, men den mener jeg ikke er i en retning, som giver anledning til, at vi vil ændre på planerne, som de er nu,« fortsætter Peter Als.
»Jeg tror på, at strukturen vil være en god og givtig vej for Ballerup skoler til at møde fremtidens udfordringer. Jeg ved godt, at mange gerne vil have, at man bare bibeholdt de nuværende placringer og måde at gøre tingene på. Men det ville ikke bare kræve, at vi fjernede besparelserne, det ville også kræve langt flere penge, og det er nok ikke vejen frem,« siger Peter Als, som anerkender, at timingen for at gennemføre en stor strukturreform måske ikke er verdens bedste.

»Jeg er enig i kritikken af timingen. Men det kan ikke vente i to år. Der er brug for de ændringer nu, så vi er nødt til at gennemføre det,« siger Peter Als.

Nu skal den nye struktur drøftes med de andre politiske ledere i kommunalbestyrelsen og den nye specialskole-plan skal drøftes med parterne inden hele strukturforslaget skal godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen i slutningen af november.

»Kritikken gør da indtryk, det er klart. Men vi har altså lyttet til specialskolernes ønsker og når vi får drøftet det med skoler og forældre, så tror jeg, at de godt kan se fordelene i det nye forslag.

Og vi skal også lige have drøftet den samlede skolestruktur med gruppeformændene for de andre partier. Men min tro er, at vi snart er enige om en ny skolestruktur,« siger Peter Als.

Uddrag fra høringssvarene

Høringsfasen for den nye skolestruktur i Ballerup er slut. Der er kommet 42 høringssvar fra forskellige interessenter. Vi har her lavet et lille udpluk med nogle af hovedpunkterne for den kritik, der går igen i mange af svarene.

MED-udvalget på Grantofteskolen:

»Timingen er stærkt uheldig. Vi er i øjeblikket ved at indføre en historisk stor omvæltning af folkeskolen, og dertil kommer flere andre reformer, som har direkte eller indirekte betydning for folkeskolen. Arbejdet med strukturændringerne blev i sin tid igangsat med sparemål for øje. Det er i mellemtiden bortfaldet, og det bør give anledning til en revurdering af nødvendigheden og timingen.« (citat fra B-siden, A-siden havde ingen kommentarer)

Skolebestyrelsen på Måløv Skole:

»Vi synes, at dette oplæg frembringer flere spørgsmål og bekymringer end løsninger og forslag til at løse alle de udfordringer, skolerne står med i øjeblikket.«

MED-udvalget på Rugvænget Skole:

»Vi er ikke vidende om en evidens ift. at skoler på to matrikler med fælles ledelse og administration giver bedre undervisning- og udviklingsmiljøer, så vi er bekymret for, om man opnår den ønskede effekt ved den foreslåede strukturændring.«

Lærerne på Rosenlundskolen:

»Vi har på Rosenlundskolen de seneste otte måneder haft en skoleleder, som har fungeret som skoleleder for skoler på to matrikler. Vi har tidligere skrevet til forvaltningen, at det ikke har været en gunstig situation… Vores holdning, som bygger på erfaring, er klar: En skoleleder skal ikke være leder på to matrikler!«

1 kommentar om “Skolestruktur i strid hørings-modvind”

 1. Micheline Agvald Holst siger:

  HØRINGSSVAR.
  Kære kommune og Peter Als.
  Jeg kan læse i Ballerup Bladet at det er meget vigtigt for dig og din afdeling i kommunen, at samle specialområdet, for at bevare og bygge videre på den stærke faglighed ( har i bla oplyst i folderen, forslag til ny skolestrukur i Ballerup Kommune) samt på kommunens hjemmeside og i Ballerup Bladet. Dette fabrikerer en masse spørgsmål hos mig som mor til et barn med fuld ADHD.
  HVAD med vores BØRN?
  Jeres begrundelser er lige til programmet KONTANT eller Ekstrabladet, da jeg desværre ikke tror på at jeg kommer særlig langt med at råbe jer op i vores “lille” lokalblad, men vælger dog at prøve dette i første omgang.
  Ved i overhovedet hvilke udfordringer børn på disse områder kæmper med hver dag?
  Er i klar over, at disse børn har brug for en meget struktureret hverdag, uden overraskelser og forstyrrelser?
  Ting som måske virker meget små for os andre, virker som en kæmpe udfordring for børn med bla. ADHD, Autisme og andre udfordringer.
  Som mor til et barn med fuld ADHD føler jeg, at I spiller hasard med mit / vores børn, at i ikke tager hensyn til at hans / deres særlig behov bliver tilgodeset bedst muligt, at i fuldstændig fjerner deres tryghed i skolen og på den tilhørerende BFO hvilke gør det svære for dem at føle trivsel og dermed svære at modtage og opsummerer den viden, som de fantastiske lærer og støttepædagoger på specialskolerne dagligt kæmper for at give dem.
  Dette er en kæmpe stor faglig udfordring og gør det svære for mit/ vores børn og de lærere, som dagligt prøver at lærer vores børn helt basal viden og indlæring, som arbejder for at skabe et trygt miljø, de bedste arbejdsforhold for børnene, som arbejder for at tilgodese mit/ vores børns særlige, generelle og specifikke behov
  Derfor føler jeg, at det er min pligt som mor til et barn med bla. fuld ADHD at oplyse jer, hvilke børn i har med at gøre og hvilke udfordringer det kan give i deres hverdag, da i virker meget naive og faglige svage på dette område.
  Et barn med ADHD, Autisme og andre udfordringer, har brug for en meget struktureret hverdag ( ingen overraskelser ) tryghed, ro, stabilitet og meget faste rammer (hvor er det, at jeres beslutning giver dem dette?) da andet kan vælte dagen fuldstændig og dermed lukke helt af for deres indlærings muligheder , deres faglige og personlige udvikling, samt udviklingen af deres sociale kompetencer.
  Med Jeres forslag bremser i vores børns faglige udvikling, laver mistrivsel i special- klasserne /skolerne og på BFO erne, da børnene opfatter det som at i straffer dem og dette `kan de slet ikke forstå.

  Mit / Vores børn vil se og føle det som at I tager noget værdifuldt fra dem. I fjerner deres tryghed, i fjerner dem fra deres få venner og sociale relationer, som de har været længe om at bygge op, da dette er et af disse børns meget store udfordringer. I ødelægger det store arbejde som lærerne og støttepædagogerne har gjort, for at vores børn stille og roligt har arbejdet og stadig arbejder med, at udvikle større faglig viden, bedre forståelse og tolerance for andre børn og mennesker, hvilke de har behov for, for at kunne fungerer i almenmiljøet.
  En anden af jeres begrundelser ( ud over at bevare og bygge videre på den stærke faglighed, samt økonomien bag det hele ) for at gøre dette tiltag, er at forældrene til børnene på Ordblindeinstituttet, ønsker bedre transport muligheder til skolen, hmm tænker jeg, tror i børnene med andre udfordringer “flyver” i skole eller bor lige i nærområdet omkring skolen og dermed kan gå derhen? Jeg er sikker på, at havde forældrene til disse børn vist konsekvensen af deres ønske, så var det aldrig blevet sagt højt.
  Jeg håber virkelig at i revurderer jeres begrundelser og i stedet for tænker på vores alle sammens børn og deres mulighed for at kunne fungerer så optimalt som muligt i det almene miljø.
  Mit ønske som mor til et barn med fuld ADHD og rigtig mange udfordringer i hverdagen er!
  At i lytter til vores børn ( fra de store klasser ) og de mennesker som er omkring dem i deres dagligdag.
  At i forstår alvoren og konsekvenserne af disse tiltag i ønsker at foretage.
  At i forstår hvilken stor betydning dette har for vores børn og deres muligheder for at være åbne for indlæring og for at fungerer i det almene miljø.
  At i forstår at disse tiltage vil koste dyrebar og tabt arbejdskraft fra de fantastiske lærer og støttepædagoger som arbejder med vores børn til dagligt. Disse mennesker er uddannet i børn som vores, med div. udfordringer så som ADHD og Autisme, de kan aflæse vores børn, deres behov og ved hvordan de giver vores børn tryghed i skolen og på BFOén, hvilke åbner for vores børns muligheder og lyst til bedre indlæring, bedre trivsel, lyst og mod til indlæring, samt at lærer andre børn at kende og af den vej skabe gode og sunde sociale relationer til andre børn og voksne i almene miljøet.
  Har i overhovedet taget hensyn til børnene med ADHD og Autisme som starter i 8-9 klasse til august på specialskolen, de kan blive sat fuldstændig tilbage pga Jeres tiltag og konsekvensen af dette kan være at de bliver ”tabt” og lukker fuldstændig af for videre indlæring og efterfølgende har svære ved at fungerer i det almene miljø, når de er færdige med folkeskolen.
  Lyt nu for pokker os forældre, som kender vores børn og kender konsekvensen af Jeres tiltag. lyt til de fagfolk på skolerne, som i selv har ansat til at tage varer på vores børn og give dem den indlæring og de sociale færdigheder de har brug for, for at kunne lærer basal viden, samt at kunne virke i det almene miljø, det er jo de mennesker der ved hvad de snakker om.
  Med venlig hilsen
  Micheline Agvald Holst

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *