Om strategisk ledelse og nedlæggelsen af OI
Debat På Rosenlundskolen har vi nu knapt et års erfaring for at dele den strategiske leder med Lundebjergskolen.

På trods af at den samlede ledelse er velkvalificeret, fungerer det ikke efter hensigten.

Arbejdspresset er helt enkelt for stort. Det kan der gives mange eksempler på, men konklusionen er evident, kære politikere: Uhensigtsmæssig strategi.
Inklusionen i Folkeskolen har været praktiseret længe i Ballerup. Det betyder, at vi nu kan se, hvordan det fungerer for de ordblinde elever.

I al korthed: Vi har mange ordblinde i normalklasser. For en pæn del fungerer det godt eller i hvert fald rimeligt. For en mindre del, især de, som er meget prægede af ordblindhed, indebærer det daglige nederlag for eleven, dårlig trivsel, ulykkelige børn.

Det ville derfor være ønskeligt, at det var nemmere at få visiteret elever i Ballerup til OI, hvor de kan få en undervisning af kvalificeret personale, som tilgodeser netop disse børns behov. Det kan vi ikke i normalklassen.

Luk derfor mere op for tilgangen og bevar IO i den form og på det sted, det nu befinder sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *