Mere om Ballerup Boulevard
Debat Hej til folkevalgte Christian Skjæran (V), og folkevalgte borgmester Jesper Würtzen (A), mfl. medlemmer af Kommunalbestyrelse og borgere i Ballerup og Skovlunde.

I mit indlæg om forringelsen af trafiksikkerheden på Ballerup Boulevard (B.B.), ved at ændre en stærkt trafikeret 2 sporet indfalds vej, til en 1 sporet stillevej, i en bymidte, synes jeg stadigvæk, man har meget tilbage at ønske.

For det første havde vejudvalget ikke, i oplægget til vejændringen i B.B. d. 07-10-14, nævnt noget om konsekvensen af Frederikssundsmotorvejens forlængelse.

Men borgmesteren har i sit udmærkede svar på mit indlæg, gjort rede for at Vejdirektoratets beregninger, at trafikmængden på Ballerup Boulevard, med Frederikssundsmotorvejens 2. etapes, åbning, vil falde fra 20.000 til 17.500 biler i døgnet. En reduktion på 2.500 bilister i døgnet. Hvis vi regner med at ca. 1500 bilister kører forbi om natten (kl. 22.00 – 06.00 / højt sat), så vil 16.000 bilister køre forbi i dagtimerne. Med en let udregning giver det 1000 bilister i timen, eller 16 – 17 bilister i minuttet, i de resterende 16 timer i døgnet.

Borgmesteren forudser trygge og attraktive rammer for mere byliv, samt genforening at Skovlunde bymidte, på tværs at B.B., med en trafiktæthed på B.B. med 1000 bilister i timen.

Borgmesteren sammenligner B.B.’s indsnævring fra 2 til 1 spor, med omlægning af vejbanerne på Kolle Kollevej i Værløse. Kolle Kollevej går ikke igennem Værløse bymidte, men uden om, og har mange sideveje, og dem var der ikke særlig god afkørsels- forhold til, med en 2 sporet vejføring, dette er blevet meget bedre og mere glidende, med en 1 sporet vej, og bedre afkørsels- forhold for højre og venstre svingende trafik. Ligeledes er Kolle Kollevej både fødevej og aftagervej for Hillerødmotorvejen. Jeg mener ikke, der er nogen sammenligning til B.B.

Et Skovlunde bycenter, er fint for alle de mange tusinder af borgere, der bor i boligområdet omring Skovlunde, og det er rigtigt godt.

Jeg tror godt, at de ved, hvilken side af B.B., de skal holde, alt efter hvad de vil købe, i de udmærkede butikker.

Men et butikscenter som: Rødovre Centrum, Lyngby centret, Herlev Bymidte, eller Ballerup centret med en S-tog station indbygget i centret, hvor der i alle nævnte tilfælde er gågader, med butikstorve rundt i centrene, det bliver Skovlunde bycenter aldrig.

Hvem er det mon, der kører til Skovlunde bycentret, jamen det er nok de lokale borgere, og der er rigtigt godt. Men at ofre 17.000.000 på at lave trafikprop (citat fra Steen Strøms indlæg), kan jeg heller ikke se er godt.

Lad os håbe at den ”Trafik-analyse”, som borgmesteren lover der vil blive lavet, overbeviser de ærede medlemmer at Ballerup Kommunalbestyrelse.

OBS. Med håb om at trafikanter på B.B., giver deres mening til kende i nærmeste fremtid.

1 kommentar om “Mere om Ballerup Boulevard”

 1. Ole Jensen siger:

  Trafikanalyse af Ballerup Boulevard
  For at følge op på denne vigtige debat

  En indsnævring af Ballerup Boulevard vil få alvorlige konsekvenser for trafikken til og fra
  Skovlunde og Ballerup.
  Er der nogle der har tænkt på hvad bilisterne vil stille op når de kommer til Skovlunde fra København og ser en lang kø foran sig. De vil køre ned af Åbyvej eller Bybjergvej ,køre igennem villa kvarteren og prøve at komme ud på Ballerup Boulevard igen via Harrestrupvej.
  Ligeledes vil man forsøge at køre ned af Harrestrupvej ,dreje ned af Tjørnevænget og via Ejbyvej ud igen på B.B, hvis man vil forsøge at komme på arbejde.
  Jeg kan med sikkerhed sige at gennemføre man denne indsnævring af b.b
  vil det få alvorlige trafiksikkerheds messige konsekvenser.Beborerne i villakvarterene vil
  komme til at opleve en meget øget trafik.På veje hvor man netop ikke ønsker stærk trafik. Borgerne skal på arbejde om morgenen ,og de vil selvfølgelig forsøge at køre uden om det indsnævrede stykke vej.
  Det er ikke særligt godt gennemtænkt ,jeg kan ikke forestille mig at Borgmesteren og Kommunalbestyrelsen vil gå vidre med dette project ,og dermed være med til at skabe endnu flere trafikale problemer på B.B, og ydre mere flytte trafikken over på de små villaveje.

  Til indlæget omkring trafik reguleringen så kan det bemærkes ,at der tidliger var en grøn bølge igennem b.b.Men efter at vi fik endnu et kryds ned til super arenanen ,blev det for meget for de ansvarlige at samkøre signalerne. Jeg køber ikke den med ,at det er gamle signaler der ikke kan styres sammen. At det skulle være en videnskab at få etableret en styring af signalerne ,er nok mere en politisk beslutning om ,at man netop ønsker at få hastigheden ned,med øget forurening til følge .Man er ikke så grøn som man gerne vil have folk til at tro .
  Jeg håber også at der er flere der vil slutte sig til denne debat ,så vi kan få stoppet denne ændring af B.B.
  Skolebørn til og fra Rosendlundskolen skal fortsat være trykke,og ikke møde hurtigt kørende bilister der forsøger at passe deres arbejde til tiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *