Kommunen modarbejder madordning i børnehaver
Debat Mange forældre føler sig - på grund af et uanstændigt lavt informationsniveau - tvunget til at fravælge muligheden for et sundt frokostmåltid i deres børns børnehave, allerede fordi de ikke ved, hvad de får.

Det er er virkelig problematisk og skaber et demokratisk underskud i processen i forbindelse med forældrenes valg.

Jeg er en af de forældre, som i øjeblikket skal tage stilling til, om min datter skal have det sunde frokostmåltid, som kommunalbestyrelsen ved lov er forpligtet til levere.

Det følger af lovgivningen, at jeg skal tage stilling på et oplyst grundlag, men alt jeg kan få af vide er, at det vil være et cateringtilbud, som forventes at koste cirka 560 kroner om måneden.

Catering findes i mange varianter, både rigtige gode løsninger, men desværre også de for tiden så omtalte vakumpakkede smørrebrød. Da jeg og andre forældre interesserer os for, om maden er frisk, økologisk og varieret, så også kræsne børn bliver mætte, har vi spurgt, hvilken ordning kommunen vil tilbyde.

Børnehusets ledelse har via forvaltningen forsøgt at besvare vores spørgsmål, uden at vi er blevet klogere.

Den manglende information og mindre end to måneder til at implementere ordningen, (hvis ikke et flertal af forældrene fravælger den), efterlader mig med det klare indtryk, at kommunen ikke ønsker at løfte opgaven med madordning i børnehaverne.

Svar fra kommunen:

Kære Lene. Jeg beklager, at du ikke føler dig tilstrækkeligt informeret i forbindelse med valget mellem at forældrene selv står for måltidet og et kommunalt leveret frokostmåltid. Jeg ved ikke, om jeg kan give dig tilstrækkelig information, men jeg kan fortælle, hvorfor det ikke er helt let at svare på dit spørgsmål.

Ballerup Kommune er i henhold til Dagtilbudsloven forpligtet til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud. Et sundt frokostmåltid betegner, at måltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe, hvilket Ballerup Kommune naturligvis vil leve op til.

Ballerup Kommune har besluttet, at maden til børnehavebørnene skal være et catering-tilbud, fordi en lokal produktion i det enkelte dagtilbud ville nødvendiggøre en større ombygning af institutionernes køkkener. Denne investering kan ikke forsvares, når forældrene ifølge lovgivningen skal have mulighed for at fravælge frokosten hvert andet år.

Når der ikke kan gives præcise informationer om frokosttilbuddets indhold, skyldes det, at leverancen kan få et omfang, så opgaven skal sendes i udbud. Vi kan ikke på forhånd vide, om det sker, så derfor er prisen på de ca. 560 kr. om måneden fastsat ud fra et eksempel på pris for levering, tillagt et mindre timetal til anretning og oprydning.

Ud fra ovenstående kan du altså forvente, at frokosttilbuddet vil være sundt og følge kostanbefalingerne, men vi kan ikke sige præcist, hvad det kommer til at indeholde. Dog må jeg sige, at vi ikke under nogen omstændigheder skal acceptere vacuumpakket mad, som er tilberedt en uge i forvejen.

Peter Als (A)
Formand for børne- og skoleudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *