Flere ressourcer til erhverv og beskæftigelse
Debat Ballerup Kommune er en meget attraktiv erhvervskommune.

Det kan vi se på væksten i antallet af arbejdspladser igennem de seneste mange år, etablering af nye og innovative virksomheder samt udvidelse af eksisterende erhvervsfaciliteter- og grunde.

Et godt eksempel på en ny og innovativ virksomhed er World Trade Center, der netop er etableret i byen og som er den eneste og første i Danmark og Symphogen, der er verdensførende indenfor cancerforskning via en ny og innovativ tilgang til forskning.

Erhvervslivets succes har også bidraget til større skatteindtægter, som sikrer at vi har en stabil økonomi i Ballerup Kommune.For at bibeholde dette skal vi arbejde mere fokuseret og struktureret med at styrke vores indsats til vores erhvervsliv så det kan skabe værdi for både vores virksomheder, borgere og by som helhed. I den forbindelse er det glædeligt at vi har fået afsat ekstra ressourcer i det seneste budgetforlig til at styrke vores indsats her.

Vi har netop også indledt en spørgeundersøgelse, hvor vi kommer i kontakt med vores virksomheder for at afdække deres syn på Ballerup Kommunes service. Virksomhederne i Ballerup skal opleve, at det er let og tydeligt, hvordan man kommer i kontakt med kommunen om f.eks. myndighedsbehandling, erhvervsservice og beskæftigelse.

Vi har i budgetforliget også sikret at afskaffe byggesags gebyrer for at styrke både vores borgeres og virksomheders økonomi. Vi har ligeledes indgået en aftale om at etablere vejledning og støtte til udfaldstruede fra f.eks. dagpenge så de hurtigere kan komme i beskæftigelse igen samt øget antallet af løntilskudsjob i Ballerup Kommune så færrest muligt kommer i klemme.

Jobcenter Ballerup vil initiere borgertilfredsundersøgelser således at vi kan sikre at vores borgere kan evaluere deres møde med de offentlige institutioner.

(forkortet af red.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *