Drop forslaget til ny skolestruktur
Som medarbejderrepræsentanter for de store faggrupper i skolen, vil vi udtrykke vores største modstand mod forslaget til ny skolestruktur, som vi er overbeviste om vil skabe en dårligere folkeskole og BFO i Ballerup.

Lad os slå det helt fast; der findes meget få eksempler på, at skoler på flere matrikler har ført til en bedre folkeskole for elever, medarbejdere og ledere.

I mange andre kommuner er man nu ved at gå væk fra matrikelskolerne, fordi samarbejdsfladerne, logistikken, kommunikationen og elevfordelingen matriklerne imellem har vist sig at være for stor en udfordring at håndtere, og fordi borger- og medarbejder-demokratiet har lidt et knæk.

Vi behøver vel ikke begå de samme fejl, som andre kommuner allerede har begået. Og da slet ikke, når den brændende platform af økonomisk nødvendighed er afløst af økonomisk optimisme.Kommunen er ikke længere tvunget til at finde en besparelse på skoleområdet.

Vi har drøftet forslaget med alle kommunalbestyrelsens partier. I høringsmaterialet er den nye skolestrukturs konkrete konsekvenser og potentielle faldgruber nærmest ikke beskrevet, og vi har erfaret, at flere partier forholder sig endog meget kritisk, når de bliver indført i disse.

Gennemføres forslagets gennemgribende omstrukturering af ledelsen, hvor der blandt meget andet ikke er taget stilling til, hvordan lærer- og pædagogfagligheden indgår i sammensætningen af ledelsesteamet, spænder kommunen ben for sig selv. Vi forventer ikke, at politikere skal have detailindsigt i området, men vi forestiller os, at det må gøre indtryk, at samtlige medarbejdergrupper er imod.

Det er set før, at kommuner gennemfører gennemgribende organisationsændringer i håb om at finde den forkromede løsning på store udfordringer, men det er desværre ligeså ofte set, at disse ændringer har afstedkommet andre og tilmed større problemer, end man stod med til en start. Det kan sagtens lade sig gøre at skabe tydeligere opgave- og ansvarsfordeling i ledelsesteamene inden for den eksisterende skolestruktur.

Skolerne står midt i en historisk omfattende forandringstid, hvor ledere, administration, lærere og pædagoger skal finde nye veje inden for snart sagt alle områder.
Alle er presset langt ud over det rimelige, og vi har mere end nogensinde før behov for ro – ikke mindst til at implementere flere store reformer.

Folkeskolen i Ballerup skal ikke udsættes for den foreslåede skolestruktur, men derimod for politikere, ledere, lærere og pædagoger, som brænder for skolens formål og dens afgørende betydning i lokalområdet.

Derfor; tag forslaget af bordet og inddrag i stedet MED-udvalgene og de faglige organisationer, så vi sammen kan identificere de tiltag, der skal iværksættes, for at folkeskolen i Ballerup kan lykkes endnu bedre med sin opgave.

5 kommentarer om “Drop forslaget til ny skolestruktur”

 1. Martin Edens siger:

  Dejligt med et indspark i denne debat fra nogen af de professionelt berørte grupper og ikke kun fra forældrene.

  Man kan undres over at disse berørte faggrupper ikke har været en del af processen op til det eksisterende forslag fra forvaltningen.

 2. Karsten Kriegel siger:

  Det har de også.

  De faglige organisationer har deltaget i arbejdsgruppen, som har udarbejdet kvalitetsanalysen, som er baggrund for forslaget.

  Men det endelig forslag er jo politisk bestemt og afviger fra administrationens forslag.

 3. Martin Edens siger:

  Det lyder betryggende Karsten. Dog studser jeg så over at de indvendinger som der nævnes i artiklen her, ikke ser ud til at være nye, men derimod nogen som de faglige organisationer har haft gennem hele forløbet. Hvis de faglige organisationer har været en del af forløbet, så har forvaltningen vel også været vidende om de her indvendinger. Hvis dét er tilfældet, så begynder jeg desværre at blive bekymret, for så tyder det på at forvaltningens forslag ikke har taget relativt alvorlige indvendinger fra de berørte faggrupper i betragtning, da de lavede deres forslag.

  Jeg håber at min frygt er ubegrundet.

 4. Morten Refskov siger:

  Kære Martin

  Tak for dine indspark!

  Det er fuldstændig korrekt, som Karsten anfører, at vi som organisationsrepræsentanter har været inddraget i den administrative proces, som i øvrigt på mange måder var eksemplarisk. MEN ligeså rigtigt er det, at vi lige fra start har pointeret, naturligvis blandt andet, at skoler på flere matrikler er den helt forkerte vej at gå. På daværende tidspunkt blev det udtalt af både skolelederne, lærerne og pædagogerne. Og det vælger man så at se helt bort fra.

  Jeg vil anbefale interesserede at nærstudere de indkomne høringssvar, hvori der fra alle interessenter fremføres mange vægtige argumenter: http://www.ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-30-09-2014

  Man må antage, at politikere sender forslag i høring, fordi svarene har en betydning for beslutningens udfald. Jeg kan ikke med min bedste vilje få øje på decideret opbakning til forslaget nogetsteds fra. For mig er demokrati også, at beslutningstagere gennem dialog lader sig oplyse og på den baggrund ændrer beslutninger eller fraviger idéer, som helt åbenbart har meget lille opbakning. Og dette gælder vel i særlig grad, når der, som i dette tilfælde, er tale om modstand fra samtlige medarbejdergrupper i skolen.

  Jeg holder inde her, før jeg får skrevet mig alt for varm!

  Venlig hilsen
  Morten Refskov, formand for Ballerup Lærerforening

 5. Martin Edens siger:

  @Morten,
  jeg er selv medunderskriver på et af høringssvarene, så jeg er helt med på den demokratiske proces og forløbet omkring dette oplæg.

  /Martin Edens
  Skolebestyrelsesmedlem
  Østerhøjskolen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *