»Der er ingen argumenter for en lukning«
Ordblid-1.jpg
Christina Sünksen og Karl-Åge Andreasen undrer sig over, at man vi lukke Ordblideinstituttet. De mener ikke, at der er nogen saglige begrundelser for at lukke det. Foto: Flemming Schiller
Skolestruktur Både forældre og fagfolk undrer sig over Ballerup Kommunes planer om at lukke og flytte Ordblindeinstituttet.

Ifølge forslaget til den nye skolestruktur skal Ordblindeinstituttet lukkes og eleverne flyttes til Hedegårdsskolen, hvor man så vil samle de ordblinde i et almindeligt specialskoletilbud.

Mens andre specialtilbud i kommunen forsøges omplaceret og kommunen forsøger at lytte og tage hensyn til dem, så er man anderleds nådesløs overfor Ordblindeinstituttet på Baltorpvej. Her skal instituttet lukkes fordi børnetallet er faldende og man derfor vil forsøge at finde en placering i mindre lokaler.

Men hverken forældre eller fagfolk forstår grunden til planerne. Ifølge de mange høringssvar, der er landet i kommunens indbakke, er de fleste med tilknytning til instituttet, der blev overtaget af Ballerup Kommune i 2007 uforstående overfor ideen om at samle ordblinde på Hedegårdsskolen og dermed aflive Ordblindeinstituttet, som de mener er et unikt kompetencecenter, der gennem generationer har hjulpet børn med dysleksi til et godt liv og en god uddannesle, som de ikke kunne få i den almindelige folkeskole.

En unik viden

»Vi forstår ikke, hvorfor de vil lukke og flytte Ordblindeinstituttet (OI, red). Der er ingen økonomiske, faglige eller fysiske begrundelser for det. Driften er udgiftsneutral for Ballerup Kommune og vi kan endda se, at børnetallet er stigende. Samtidig har man anerkendt, at netop placeringen var vigtig, fordi elevene kommer langvejs fra og selv skal transportere sig. Vi har her samlet en helt unik viden og en helt speciel måde at tackle eleverne på. Elever, der i rigtig mange tilfælde er blevet ’opgivet’ af folkeskolen og som kommer her og ender med at få både en afgangseksamen og en erhvervsuddannelse, et job eller en videregående uddannelse«, siger Chistina Sünksen, repræsentant for forældrene og mor til Asbjørn, der nu går i 5. klasse på OI.

Hun og en række andre forældre frygter, at man ved at lukke og fjerne OI vil afskære en stor gruppe børn fra nogensinde at komme til at få et velfungerende uddannelsesliv og demed knuse deres fremtid, fordi de aldrig lærer det fornødne i den almindelige folkeskole.

Bedre selvværd

»Mange af børnene har kæmpet siden de var helt små, med selvværdsproblemer og med deres helt basale skolekundskaber, fordi de ikke kan læse. Men de er samtidig almindeligt begavede, så de falder udenfor de almindelige kategorier. Derfor har mange af dem oplevet, at de bare bliver kaldt dovne og sat ned bag i klassen. Først når de er kommet i de rette rammer på OI, hvor man har erfaringen og kompetencen til at lære børnene det, der skal til, for at klare sig, er de kommet på ret køl. Det er her de oplever et løft i deres selvværd og at de oplever, at de ikke er alene blandt de andre børn, som er langt foran dem i skolen,« siger Christina Sünksen.

Hun frygter, at placeringen på en almindelig skole vil hindre de ordblindes udvikling og at lærerne ikke er klædt ordentligt på til at håndtere de problemer, som OI-børnene har.

»Vi frygter, at de vil falde igennem og miste den gejst og tro på, at de kan noget, som de får på OI. Det er et unikt kompetencecenter, der går tabt,« siger Christina Sünksen.

Efterspurgt skole

Hun suppleres af Karl-Åge Andreasen, tidligere lærer på OI og nuværende konsulent i ordblinde/dysleksiforeningen.

»Lærerne er specialister på OI og samtidig kan vi se, at eleverne får nogle kompetencer som de slet ikke fik i folkeskolen. Det er mærkeligt, at man vil lukke OI, for der er ingen saglige argumenter. Ballerup Kommune har ingen udgifter til skolen, idet eleverne, med enkelte undtagelser, kommer fra andre kommuner, der betaler. Og fagligt kan vi se, at det er et sted, der kan tilbyde nogle helt specielle ting, som er efterspurgt i hele landet. Nu vil man placere børnene i en skole, hvor der måske slet ikke er ordentlig plads og som ikke har den faglighed, som kræves,« siger Karl-Åge Andreasen.

Christina Sünksen er ikke i tvivl om, hvad hun vil gøre, hvis lukningen bliver en realitet.

»Så vil jeg undersøge mulighederne for at starte en privat skole. Det er jeg egentlig imod, men jeg kan ikke lade dette ske. Det er så ugennemtænkt og det er de børn, der har det sværest, som skal rammes. Det hænger ikke sammen,« siger Christina Sünksen.

Hun vil nu tage sagen til beskæftigelsesministeren, der netop er skiftet fra at være lokale Mette Frederiksen til Henrik Dam Kristensen.

»Det er jo regeringen, som gerne vil have, at de unge får en uddannelse og bliver gode borgere. Det er netop det, som OI gør de elever til. Og det er man så på vej til at ødelægge,« siger hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *