Behold Ordblinde-instituttet som det er!
Debat Ordblindeinstituttet (OI) udvikler glade børn med voksende selvværd og god selvtillid, som de bruger til at kunne modtage den meget kvalificerede undervisning, de får af de super dygtige veluddannede lærere, der er uddannet til at undervise ordblinde børn.

Når de unge mennesker skal forlade OI er de blevet rustet til at tage ud i samfundet og tage en videregående uddannelse, en læreplads eller et arbejde. 97 procent af afgangseleverne fra OI gør dette.

Mit spørgsmål til de lokale politikere er, hvorfor vil i forringe tilbuddet på OI? I skal være klar over at det er en meget stor fejltagelse I har gang i. I burde besøge OI inden i overhovedet overvejer at gøre dette. I vil opleve en unik lærerstab som hver dag sørger for at vores ordblinde børn får en helt igennem super fantastisk undervisning, som den almindelige folkeskole ikke har formået at give dem.

Alle børn på OI har prøvet inklusion, men med faglige nederlag og dårligt selvværd som resultat.

Her er vores egen datters historie om, alt det hun har skullet igennem før OI:

Det startede med en test i børnehaven som viste, at der var nogle lyde hun ikke kunne sige. I børnehaveklassen kunne læren fortælle os, at hun ikke kunne de samme ting, som de andre børn på samme alderstrin.

I 1. klasse fik hun undervisning i reading recovery uden noget resultat overhovedet.

I 2. klasse fik hun ekstra læsning en time tre gange om ugen, hvor hun blev taget ud i de timer, hvor de skulle lave gruppearbejde eller i idrætstimerne. Det var en meget forfærdelig oplevelse for vores datter at blive ekskluderet på denne måde. Dette forsøg på at hjælpe vores datter til at knække læsekoden virkede heller ikke. Tværtimod gjorde det hende dårligere og det var blevet meget svært psykisk for hende.

Hendes dansklærer vidste ikke, hvordan hun skulle hjælpe vores datter. Så i afmagt satte hun vores datter til at tegne, hvilket vores datter er virkelig god til, men ikke lærte at læse af.

Vi kontaktede skolen, da vi var meget frustrerede. Vi ønskede at få et samarbejde med PPR, men de var ikke samarbejdsvillige. Vores datter blev henvist til børnepsykiatrisk afdeling, men de afviste hende blankt, da de ikke mente, at hun fejlede noget psykisk. Vi burde som forældre blive lykkelige over denne besked, men vi blev endnu mere frustrerede over det, for hvad fejlede hun så?

Vores datter var meget psykisk påvirket af situationen, da hun nu var så gammel, at hun godt kunne se, at hun var anderledes. De andre kunne jo læse. Det var meget hårdt for os som forældre at sidde og se på, at vores datter fik det dårligere og dårligere psykisk og med sig selv.

Psykologen på skolen mente, at vores datter var påvirket af, at vi arbejdede meget, da vi er selvstændige og af og til skændes. Ingen fokus på ordblindhed.

Vi havde flere gange i løbet af disse tre år stillet spørgsmål til, om det kunne være ordblindhed, og til sidst valgte vi selv at betale for at få hende testet på Ordblindeinstituttet i Ballerup. Det var alle pengene værd, da testen viste, at hun er stærkt ordblind.

Skolelederens svar var: »de vil jo også tjene penge«. Det var grænsen for vores tålmodighed, nu var den opbrugt. Kampen gik ind og ENDELIG for to år siden startede vores datter i 3. klasse på OI i Ballerup, og siden da har vi ikke haft armene nede.

Vores datter har ændret sig til at være en livsglad og smilende pige igen. Til at ville i skole og aller bedst hun rykker sig rigtig meget på det faglige område. Hun er nu sammen med børn, som hun kan spejle sig i, og et sted hvor hun ikke føler sig anderledes. Det er fantastisk!

Så nu er det, at I politikere virkelig skal genoverveje, om jeres beslutning om at ændre OIs tilbud er den rigtige!?

Med venlig hilsen en mor, far og datter som er virkelig frustreret og kede af jeres ufaglige og ugennemtænkt beslutning.

2 kommentarer om “Behold Ordblinde-instituttet som det er!”

 1. Hanne Elrum siger:

  Hvor er det dog rigtigt, ordblinde børn skal gå på ordblindeskole. Vores datter har også gået på OI, og som hun selv udtrykker det, ” gad vide hvor jeg ville have været i dag uden OI”, det er i hvert fald helt sikkert, at hun ikke ville være nået dertil hvor hun er i dag.
  Har efter OI, taget en HF, og læser i dag på Universitetet i Ålborg, hvor hun om et halvt år har en bachelor i Sociologi, og læser videre på kandidat.
  Hun er ikke et enestående eksempel, der er rigtig mange der er kommet langt efter endt skolegang på OI.
  Vi taler ofte om hvor tragisk det er, at regeringen vil fjerne alle former for specialskoler, og det kan kun være for at spare penge, da det er børnene der bliver tabere, både de børn der hører til i folkeskolen, og de børn der har brug for rum og hjælp, på den måde der er lagt op til nu, får vi rigtig mange tabere

 2. Helle Aagaard siger:

  Bevarelsen af OI er vigtig for alle ordblinde elever også de elever, der ikke går i skole der. Vi har en søn på 12, som vi har haft mistanke om var ordblind siden 0. klasse. I slutningen af 2. klasse fik vi ham endelig testet, men PPR ville ikke komme med en egl. diagnose og slet ikke anbefale, hvor meget hjælp han skulle have. Vi fik ham derfor i et læseobservationsforløb på OI og en afsluttende test, som viste at han var ret svært ordblind. De kom desuden med anbefalinger for, hvor meget ekstraundervisning han burde have, og hvad der skulle trænes og hvordan. Vi ved ikke, hvad vi ville have gjort uden OI. Siden har vi haft en tidligere ansat fra OI, som privatlærer 2 timer om ugen, da skolens ekstratimer slet ikke har været tilstrækkelige.

  Det er vigtigt, at der er et centralt sted med de rette kompetencer, som man kan hente hjælp hos. En skole, hvor der foregår sparring og vidensdeling mellem lærere, som ved hvad der skal til for at undervise ordblinde børn. Der er brug for et sted, hvor lærene ude på de “almindelige” skoler kan få hjælp til, hvordan de bedst løfter de ordblinde børn. Hvis OI nedlægges, vil det være en kraftig forringelse for alle ordblindes vilkår og muligheder fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *