Tilfredshed hos forligsparterne
Budget 2015 Både Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten glæder sig over at være med i budgetaftalen.

Der er både blevet givet og taget ved det netop indgåede budgetforlig, men overordnet er stemningen positiv blandt partierne.

»I Venstre er vi meget tilfredse med resultatet, om end vi ikke fik nedsat den meget høje grundskyld. Da vi stod helt alene blandt partierne med dette synspunkt, var det meget op ad bakke, og det lykkedes desværre ikke at få overbevist de øvrige parter om det fornuftige i denne skattelettelse,« siger Kåre Harder Olesen (V) og tilføjer:

»Til gengæld har vi fået gennemført stort set alle vores øvrige krav i en eller anden form – og herunder ikke mindst en hel del af de løfter, som vi gav under valgkampen. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, og derfor var vi i gruppen helt enige om, at det var en fordel for både Venstre og ikke mindst kommunens borgere, at vi gik med i en aftale.«

Også DF’s Lone Madsen er tilfreds:

»Jeg er glad for at borgmesteren har valgt det brede samarbejde og har lyttet til os. Vi er meget tilfredse med de resultater, vi har opnået,« siger hun og fremhæver især de ekstra penge til ældreområdet og renoveringen af skoletoiletter.

»Vi havde ønsket cirka dobbelt så meget til ældreområdet og mere til skoletoiletterne, for det er områder, hvor det er virkelig tiltrængt. Men sådan er det jo i al forhandling, man kæmper for at få mest muligt, men må også gå på krompomis for at opnå enighed.«

Hos Enhedslisten er Mette Hedegaard også glad for, at de fik et par mærkesager med:

» Vi er glade for, at vi har fået to ting med i budgettet som var vigtige for os. Det ene er, at Ballerup Kommune skal oprette flere jobs med løntilskud, så de borgere der ryger helt ud af dagpengesystemet og skal forsørges af deres partner, får en ekstra chance og en egen indtægt i den periode jobbet varer,« siger hun og kalder det et lille plaster på et stort og blødende sår.

»Det andet fingeraftryk, som Enhedslisten har sat, er penge til behandling af børn med angst. Angst er invaliderende. Det går ud over børnenes liv og skolegang, og det rammer familierne hårdt – ikke mindst fordi, det næsten er umuligt at få den hjælp man har brug for,« fremhæver Mette Hedegaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *