Svar til Erik Frandsen
debat 'Skævvridning af sundhedsområdet’ var overskriften på Erik Frandsens indlæg i Ballerup Bladet, uge 36.

Først tak til dig Erik Frandsen, både for tidligere snakke, men også for muligheden for at svare her.

Erik, du citerer mig: ”Jeg ville hjertens gerne friholde psykiatrien, men hvad vi ikke skærer på psykiatrien skal vi jo så hente i andre sygdomsgrupper, som også mangler penge.” Det mener jeg stadig.

’Andre sygdomsgrupper’ kan være ældre medicinske patienter, der måske har flere kroniske sygdomme.Det kan være kræftpatienter, patienter med KOL. Hvor vi heldigvis kan gøre rigtig meget.

Med en stram økonomi-aftale med regeringen, stigende udgifter til medicin og nye behandlinger, er økonomien i Region Hovedstaden meget udfordret, vi skal finde 300 millioner kroner på sundhedsområdet, for at økonomien hænger sammen. For ikke at bruge grønthøster metoden, har regionsrådet bedt hospitaler og institutioner om deres forslag.

Beklager hvis det bliver lidt teknisk: Udover ovennævnte forslag, ses der på produktiviteten på hospitalerne. Har hospitalet en høj produktivitet, skal der ikke spares så meget som på det hospital, der har en lav produktion.

Region Hovedstadens psykiatri er regionens næststørste hospital, som ligger på flere adresser. Her er produktiviteten også et vilkår. Forslagene indeholder både spareforslag og omprioriteringer. Det behøver ikke at betyde at indsatsen over for mennesker med psykisk sygdom bliver ringere samlet set. Eksempelvis ses der på om en bedre bemanding på færre adresser, frem for lav bemanding på flere adresser kan være med til at udvikle nye arbejdsgange og andre måder at gøre tingene på, så ressourcerne målrettes bedre.

En særlig situation er de satspulje-penge som psykiatrien får til helt nødvendige løft. Kravet i Satspuljeaftalen er, at pengene bruges til at udrede og behandle flere i psykiatrien, kvaliteten skal øges samt til bedre fysiske rammer.

Region Hovedstaden vil selvfølge bruge Satspuljepengene som beskrevet, sammen med de penge vi selv har sat af.

Lige pt, foregår de politiske forhandlinger omkring budgettet, hvor der satses på, at psykiatrien kan undersøge og behandle flere, samtidig med at kvaliteten er i top. Det skylder vi alle borgere, når og hvis de bliver syge, uanset diagnose.

1 kommentar om “Svar til Erik Frandsen”

 1. Hanne Andersen siger:

  Psykiatrien i Region Hovedstaden får et gevaldigt økonomisk løft på 121 mio. i 2015
  Budgetaftale 2015 er kommet godt fra start, skal endelig vedtages af regionsrådet den 23. september. Udover midlerne fra saltspuljerne, tilføres psykiatrien 42 mio. I mit svar til Erik Frandsen nævnte jeg: – forslagene indeholdt både spareforslag og omprioriteringer. Det behøver ikke at betyde at indsatsen over for mennesker med psykisk sygdom bliver ringere samlet set. Psykiatrien kommer samlet set styrket ud af budgetforhandlingerne.
  Det har været en flot proces, der er kørt af den socialdemokratiske ledelse (Sophie Hæstorp Andersen), men også godt at de partier, udover S, V, C, DF, B, SF, LA der er med i budgetaftalen, ”VIL” psykiatrien. Ærgerligt at Ø ikke ønskede at deltage i budgetforliget.
  Udover aftalen sker der jo allerede massive investeringer i nybyggerier og renoveringer. Vi bygger hospitaler for kvalitetsfondsmidler, men Ny Psykiatri på Bispebjerg og Psykiatrisk Center i Ballerup er midler vi selv skaffer. Byggerier som kan være med til at sikre moderne rammer, der kan understøtte større kvalitet i behandlingen over for patienterne. Vi ved at bedre fysiske rammer, kan være med til at mindske tvang og med til sikre medarbejderne mere tryghed i arbejdet.
  Aftalen indeholder, en styrkelse af den ambulante behandling for børn og unge i Nord, hvilket gør at de fleste børn og der har brug for en psykiatrisk indsats kan bevare tilknytningen til skole, kammerater og familien. Vi samler derfor specialerne, hvor børn og unge der har behov for indlæggelse, indlægges på Glostrup, som i dag.
  Hele den ambulante behandling styrkes med OP-Teams og Opus-teams til unge, da de fleste mennesker med psykisk sygdom bør behandles så tæt på deres dagligdag som muligt.
  Er det mennesker uanset alder der er meget syge og har behov for indlæggelse, skal det være der hvor højeste den faglighed er i forhold til de meget svære psykiske sygdomme. Vi udvider antallet af intensive senge, ved at ændre fra åbne til lukkede afsnit, hvor der sker en opnormering af personalet.
  Andre gode indsatser som ”ansatte med brugerbaggrund”, ”Klinik for traumatiserede flygtninge udvides”, ”Samarbejdsprojekter med kommunerne”. Læs mere http://www.regionh.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *