Skolestruktur i strid modvind
skolehøring-14.jpg
Rigtig mange var mødt op for at høre om den nye skolestruktur. Og det var ikke et fredeligt møde, som nogen måske kunne have troet. Foto: Flemming Schiller
Skolestruktur Tapeten dannede onsdag aften rammen om et borgermøde om den nye skolestruktur i Ballerup. Det gik ikke stille for sig, hvor især planerne for specialskolerne var i modvind.

Galleri: Billeder fra borgermødet om skolestrukturen

Hvis nogen troede, at det planlagte møde på Tapeten om den nye skolestruktur i Ballerup Kommune ville blive en stille omgang, hvor de interesserede borgere og fagpersoner ville møde op, få en præsentation af de planer, som Ballerup Kommune har for fremtidens skoler, stille et par efterfølgende spørgsmål og kommentarer, og så hjem og se fodbold, så tog de fejl. Gruelig fejl. For der var i den grad lagt op til et møde, hvor de knubbede ord og de skeptiske kommentarer stod i kø. Især da det kom til planerne for Ballerups specialskoler. Det kommer vi til.

Omkring 80-100 mennesker var mødt frem i den store hal, og alt gik som ventet, da formanden for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A), indledte og takkede for det store fremmøde og for det engagement, der var lagt for dagen på den specielle facebook-side, som handlede om netop skolestrukturen.

Høringsfristen udløber den 2. september og derfor var der, da mødet blev holdt, kun en lille uge til, at alle høringssvar skulle være kommunen i hænde.

Derefter skal politikerne se på de forslag og input, som borgerne kommer med. Og det tyder på, at der ikke bliver mange stille minutter i indboksen.

Spredt skepsis

Skoledirektør Eik Møller og centerchefen for Skoler og Institutioner, Ulla Blom Kristensen, gik i gang med at præsentere de planer, som kommunen barsler med.

Først fortalte Eik Møller om hvad en høringsproces er, og derefter om aftenens program, hvor han netop pointerede, at selvom mødet var berammet til at være fra klokken 19 til 21, så kunne man sagtens stoppe klokken 20.30, hvis der ikke var mere at spørge om og man gerne ville hjem og se CL-bold. Men det var der som bekendt flere grunde til, at folk ikke ville.

Der blev fortalt om den nye ledelsesstruktur, hvor der er en overordnet leder til to skoler og nogle daglige ledere på selve skolerne. Det gav anledning til lidt kritiske røster og spørgsmål om, hvorvidt der er tale om en spareøvelse, om hvordan ledelsen kan hænge sammen og om der er for mange chefer. Alt var holdt i den normale, fordragelige danske forsamlingshus-ånd.

Der bliver spurgt og der blive svaret nogenlunde stilfærdigt på de kritiske spørgsmål. Det samme gjaldt selve skolestrukturen, hvor folk var interesserede i at høre, om der var tænkt over inddelingen af skoledistrikter og hvordan det skulle hænge sammen.

Skarpe miner

Men så kom sammenlægningen af specialskolerne på skærmen, og så gik det løs.
En skov af fingre røg op og minerne blev lidt mere skarpe, da planerne om, at »specialbørnene« nu skal samles på en skole i Måløv og afløse de tre forskellige skoler, hvor specialbørn med forskellige diagnoser nu går.

Langt fra offentlig transport med dertil hørende længere transporttid, væk fra det daglige nærmiljø, for mange børn med forskellige diagnoser sammen og mange andre emner gjorde stemningen i salen noget mere opkogt. Spørgsmålene og de kritiske kommentarer haglede ned over udvalgsformanden og de to embedsmænd og ikke mindst de medlemmer af udvalget, som var til stede i salen. D

er måtte forklares og forsikres om, at hvis de mange forældre og fagpersoner, som spurgte, blot skrev deres holdninger ned og sendte det i deres høringssvar, så ville det altsammen blive taget med, når Ballerup Kommune og i sidste ende børne- og skoleudvalget skal skrue den endelige plan sammen og beslutte den i slutningen af november.

Og selv da klokken havde passeret 21 var der stadig flere på talerækken, der til sidst måtte skæres ned af Peter Als, så mødet ikke blev en midnatsforestilling.

Noget at arbejde med

Da diskussionen forstummede, fortsatte den i grupper i salen længe efter, at fodboldkampen forlængst var blevet ligegyldig og det var en flok politikere og embedsfolk, der fik noget at tænke over.

»Vi lover at lytte til de mange kommentarer, som I har og tage det med, når vi skal lave den endelige plan,« sagde Peter Als og sluttede mødet.

Og bagefter kunne han godt se, at der var noget at arbejde med for udvalget.

»Der var mødt mange op og der var helt klart mange kommentarer – især på specialområdet. Jeg vil nu ikke kalde det kritik, men bekymring, og det kan jeg godt forstå. Det er det område, der er sværest at håndtere og det er sårbare børn, så det er klart, at vi skal sørge for, at de får ordentlige forhold. Derfor er det godt, at forældrene møder op og kæmper for deres børn,« siger Peter Als.

En aften med skoleplaner døde ud og folk drev hjem i den behagelige aften, hvor mørket forlængst havde lagt sig over Tapeten og omegn.

Men der venter Ballerup Kommune og udvalgets politikere en større opgave med at finde en plan, der måske kan få forældre til specialbørnene lidt mere ned på jorden igen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *