Skolernes indeklima
Debat Et utilstrækkeligt indeklima nedsætter elevernes koncentration og indlæringsevne, det har været almindeligt kendt i mange mange år, det er også en kendsgerning at der ikke forefindes nogen lovgivning der tilgodeser elevernes arbejdsmiljø.

Det er påviseligt at elevernes indlæringsevne kan forbedres med op til 15 procent og at lærernes samt elevernes sygefravær kan mindskes betydeligt ved nedbringelse af CO2-indholdet i klasseværelset.

Mange kommuner burde i disse budget tider have øje for hvordan man vil forholde sig til at få nedbragt indeklimasymptomer som koncentrationsbesvær og utilpashed.
I Ballerup Kommune burde det være en overkommelig opgave. Rugvængets Skole og Lundebjergskolen er de skoler der har været på tale i årevis, for at gøre noget ved indeklimaet. Mange års prøveudtag understøtter, at der er et behov og at det ikke kan løses ved almindelig udluftning som at åbne et vindue.

Det er en tung udgiftspost, bliver der nævnt, men en kendsgerning er det at for under to millioner kroner pr. skole vil man kunne dække samtlige undervisningslokaler, så spørgsmålet burde nærmere være, har vi råd til at lade være?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *