SF’s budgetønsker
Debat Som bekendt ser kommunens økonomi lidt lysere ud nu end den har gjort i mange år.

Der har indtil i tirsdags været mulighed for at alle kunne fremsætte ønsker til det kommende budget, og den mulighed har SF selvfølgelig benyttet sig af.

Vi har blandt andet peget på følgende: Biblioteksvæsnet har gennem mange år været genstand for store årlige besparelser. Vi ønsker at der nu bliver afsat flere driftsmidler specielt til kulturhusene i Måløv og Skovlunde. Dette skal specielt ses på baggrund af den vedtagne udbygning af kulturhuset i Måløv og planerne om at styrke Skovlunde bymidte.

Derudover er der næppe tvivl om at hvis Folkeskolereformen skal implementeres med et fuldt tilfredsstillende resultat, er der både brug for flere lærere og flere pædagoger.

Der er også brug for bedre økonomi på plejecentrene. Flere tilsynsrapporter har peget på alvorlige problemer både på det faglige niveau og på ledelsesniveau.

Endelig har vi peget på at der bør tilføres flere ressourcer til vores ældre medborgere med anden etnisk baggrund f.eks. ved at styrke Bydelsmødrene. Støberiets socialpsykiatriske tilbud skal også styrkes både økonomisk og fagligt således at det også kan omfatte sårbare indvandrere og flygtninge.

Vi er glade for at Kommunalbestyrelsen gennem denne høring giver borgerne mulighed for at komme med input til budgettet, og forventer naturligvis at der vil blive lyttet til os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *