Penge til trafiksikkerhed
Trafik Kommunalbestyrelsen bevilgede på sit seneste møde penge til en række projekter, der skal bedre sikkerheden på vejene.

Som en del af den store trafiksikkerhedsplan for 2013-2016 har Ballerup kommunalbestyrelse på sit møde den 25. august besluttet at give penge til en række projekter, der skal højne trafiksikkerheden rundt om i kommunen.

Det betyder konkret, at der er givet 50.000 kroner til et projekt ved Vestbuen og Grantofteskolen, hvor den nuværende overgang af Vestbuen beskrives som utryg. Derfor vil kommunen have lavet foranstaltninger, der skal dæmpe farten på vejen og samtidig gøre de bløde trafikanter mere synlige, især med henblik på skolebørnene. Der skal nu laves en inspektion af området og laves et skitseprojekt, som skal godkendes af politiet, inden det sættes i gang.

Der er også afsat 100.000 kroner til endnu en skolevej ved Syvenhusvej/Skovbovænget, hvor de nuværende torontoanlæg er placeret dårligt i forhold til de mange skolebørn, der krydser vejen. Derfor vil kommunen flytte de nuværende anlæg, der ligger syd for krydset til den nordlige del af krydset, hvor de fleste skolebørn krydser vejen.

Uheld skal væk

Der er desuden bevilget 200.000 kroner til at få hastigheden ned på Harrestrupvej, der betragtes som en landevej. Der er sket tre uheld på vejen indenfor de sidste fem år, og derfor skal hastigheden ned. Der er allerede lavet et skitseprojekt, der nu skal godkendes af politiet.

Der er også sat penge af til at udføre trafiksikkerhedsinspektioner til en række projekter i trafiksikkerhedsplanen 2013-2016 og desuden er der afsat penge til at lave en trafikuheldsrapport for kommunen. Meningen er, at der skal gives en status på uheldsudviklingen i Ballerup Kommune. I alt har kommunalbestyrelsen afsat 560.000 kroner til trafikprojekterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *