Hovedstadens psykiatri får et løft
Debat Budgetaftale 2015 er kommet godt fra start, skal endelig vedtages af regionsrådet den 23. september.

Udover midlerne fra saltspuljerne, tilføres psykiatrien 42 mio. I mit svar til Erik Frandsen nævnte jeg: – forslagene indeholdt både spareforslag og omprioriteringer. Det behøver ikke at betyde at indsatsen over for mennesker med psykisk sygdom bliver ringere samlet set. Psykiatrien kommer samlet set styrket ud af budgetforhandlingerne.

Det har været en flot proces, der er kørt af den socialdemokratiske ledelse (Sophie Hæstorp Andersen), men også godt at de partier, udover S, V, C, DF, B, SF, LA der er med i budgetaftalen, ”VIL” psykiatrien. Ærgerligt at Ø ikke ønskede at deltage i budgetforliget.

Udover aftalen sker der jo allerede massive investeringer i nybyggerier og renoveringer. Vi bygger hospitaler for kvalitetsfondsmidler, men Ny Psykiatri på Bispebjerg og Psykiatrisk Center i Ballerup er midler vi selv skaffer.

Byggerier som kan være med til at sikre moderne rammer, der kan understøtte større kvalitet i behandlingen over for patienterne. Vi ved at bedre fysiske rammer, kan være med til at mindske tvang og med til sikre medarbejderne mere tryghed i arbejdet.

Aftalen indeholder, en styrkelse af den ambulante behandling for børn og unge i Nord, hvilket gør at de fleste børn og der har brug for en psykiatrisk indsats kan bevare tilknytningen til skole, kammerater og familien. Vi samler derfor specialerne, hvor børn og unge der har behov for indlæggelse, indlægges på Glostrup, som i dag.

Hele den ambulante behandling styrkes med OP-Teams og Opus-teams til unge, da de fleste mennesker med psykisk sygdom bør behandles så tæt på deres dagligdag som muligt.

Er det mennesker uanset alder der er meget syge og har behov for indlæggelse, skal det være der hvor højeste den faglighed er i forhold til de meget svære psykiske sygdomme.

Vi udvider antallet af intensive senge, ved at ændre fra åbne til lukkede afsnit, hvor der sker en opnormering af personalet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *