Flere muskler til Herlev Hospital
Debat Kære borger. Region Hovedstadens budget for 2015 år kommet på plads.

Udgangspunktet har ikke været ren ønsketænkning. På den ene side måtte vi effektivisere og finde besparelser, og på den anden side finde penge til ny og dyr medicin og nye behandlinger – samtidig med at vi selvfølgelig også ønsker at investere i vores hospitaler, så vi kan skabe nye og moderne rammer til vores patienter og medarbejdere.

I Region Hovedstadens regionsråd har vi derfor spurgt os selv, hvordan vi i årene fremover kan effektivisere på en måde, som sætter patienten først, og som samtidigt mindsker behovet for, at de ansatte hele tiden skal løbe hurtigere.

Jeg er rigtig glad for, at stort set alle partier i regionsrådet – kun Enhedslisten står udenfor – er enige om en løsning, som betyder, at vi kan udvikle og fremtidssikre vores hospitaler. Og en løsning, hvor vi på sigt kan skabe færre ledelseslag og mindre administration, frem for kun at spare på det personale, der tager sig af behandling og pleje.

Vi har besluttet at lægge ledelserne på Herlev Hospital og Gentofte Hospital sammen, så der reelt bliver tale om ét stort akuthospital. Jeg vil med det samme understrege, at ingen hospitaler lukker – og du vil også fremover kunne bruge vores akutmodtagelser og akutklinikker, som du kender det i dag.

Men hvorfor lægger vi så hospitalerne sammen? Det gør vi, fordi det gælder for sygeplejersker og kirurger, som det gælder for håndværkere og gymnasielærer, at øvelse gør mester. Når vi så vidt muligt samler vores afdelinger på færre hospitaler, så samler vi også de dygtige ansatte. De kan dermed lære af hinanden og dygtiggøre sig, og som patient høster du fordelene: Mindre administration i dit behandlingsforløb, mere smidighed, klarhed og tryghed – og højere kvalitet i behandlingen.

På Herlev vil nogle afdelinger for eksempel fysisk blive lagt sammen med afdelinger på Gentofte, og andre vil forblive på Herlev og blive styrket.

Bag sammenlægningen, der også betyder at ledelsen på Glostrup Hospital og Rigshospitalet lægges sammen, står et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.

Forandring kræver tilvænning, og i den kommende tid vil der for mange borgere være usikkerhed og spørgsmål. Mange af svarene har vi ikke endnu. Men jeg kan love, at vi vil tænke os godt om og holde øjne og ører åbne, når vi i den kommende tid skal begynde arbejdet med at sammenlægge vores hospitaler.

Og så glæder jeg mig til at vise, at det med denne aftale først og fremmest er borgeren, der vinder. Det kommer os alle til gavn, hvis vi i fremtiden bliver syge eller er udsat for en ulykke og vælger at hente hjælp i vores fælles offentlige sundhedsvæsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *