Budget 2015 med plads til investeringer
Debat Forhandlingerne om budgettet for 2015 er i gang. Efter flere år med besparelser på grund af krisen ser det positivt ud.

Der er styr på udgifterne i Ballerup Kommune. Det går også den rigtige vej med indtægterne – ikke mindst fordi vores virksomheder igen er begyndt at tjene penge.

Budgettet for 2015 rummer mulighed for investeringer i fremtiden og velfærd. Det er lykkedes at skabe et råderum på 20 mio. på driftsbudgettet, som er den del af budgettet, der går til mere personale og velfærd. Nogle af pengene har kommunalbestyrelsen allerede aftalt at bruge til modgå besparelser vedr. skolestruktur, til bedre forhold for handicappede og for ældre – men der er stadig penge at fordele.

For anlægsbudgettet ser det også godt ud. Der er nemlig næste år rigtig mange penge (over 100 mio.) ekstra til anlægsinvesteringer ud over de faste puljer til bygningsvedligeholdelse og renovering af veje, fortove m.v., som kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte sidste år.

Det er oplagt at bruge de ekstra anlægspenge til byudvikling i Ballerup og Skovlunde – og til at udarbejde udviklingsplaner for Måløv og Pederstrup. Herudover er det oplagt bruge midler til forskønnelse af vores by og grønne områder og til idrætsanlæg. Og så skal nogle af pengene også i kassen og polstre økonomien yderligere.

Jeg håber på at alle partier i kommunalbestyrelsen vil være med i prioriteringerne af de ekstra midler på både drift og anlæg.

Det er positivt, at økonomien i Ballerup nu går den rigtige vej – uden at der dog er plads til at ”slå gækken løs”. Det er stadig nødvendigt med stabil økonomistyring af økonomien, så der også de kommende år dannes rum til øget velfærd og udvikling af Ballerup Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *