Alle børn skal udfordres
Debat Så er det nye skoleår godt i gang og dermed skal også folkeskolereformen stå sin prøve.

Et meget omtalt element i reformen er ’faglig fordybelse og lektiehjælp’. Her har fokus i debatten forståeligt nok drejet sig meget om punktet lektiehjælp, idet man ønsker, at svage elever kan få professionel hjælp og støtte i skolen til at få lavet lektier, hvilket naturligvis gavner de børn, som ellers ikke vil kunne få hjælp hertil i familien. Derfor har skolerne også i vid udstrækning planlagt indsatsen for at kunne leve op til dette punkt.

Men det lader til, at denne vægtning er sket på bekostning af ’faglig fordybelse’. På lige fod med lektiehjælp skal skolen i samme tidsrum tilbyde faglig fordybelse til de elever, som måske ikke har problemer med lektielæsningen.

Faglig fordybelse indeholder faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset de enkelte elevers niveau og behov. Dette minder i virkeligheden meget om det, vi kender som undervisningsdifferentiering og kræver fagligt dygtige og kvalificerede undervisningsressourcer.

Derfor virker det bekymrende, at der på skoler i Ballerup ser ud til at være afsat få ressourcer (blandt andet pædagoger) til at gennemføre både faglig fordybelse og lektiehjælp til mange børn samtidig.

Dette vil medføre, at faglig fordybelse ikke i tilstrækkelig grad kan tilbydes, i hvert fald ikke på det niveau, som er intentionen i reformen. Fokus er altså på de svageste elever og der er risiko for, at mange af de stærke elever vil fravælge at deltage i faglig fordybelse, fordi tilbuddet mangler udfordringer og simpelthen ikke er godt nok.

Alle børn skal udfordres – også de stærke elever. Derfor skal vi fastholde, at Ballerup Kommune udnytter mulighederne i reformen fuldt ud, så ’faglig fordybelse og lektiehjælp’ skal indeholde udfordringer for alle børn, så vi kan indfri en af ’Skole med viljes’ visioner: Alle børn lærer optimalt i skolen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *