Udflytterbørnehaver føler sig tromlet
udflytterbørnahave_afgang_1.jpg
To gange om morgenen og to gange om eftermiddagen kommer udflytterbørnehavernes busser og sætter af eller samler op på Tranemosevej. Men beboerne i området er trætte af busserne og har nu fået kommunens opbakning til at forbyde busser i hele boligområdet. I stedet skal børn og voksne sættes af på Skovvej og gå frem og tilbage til hytterne på Tranemosevej. Foto: Flemming Schiller
Strid Ballerup Kommune har sat en kæp i hjulet for de to udflytterbørnehaver på Tranemosevej i Egebjerg. Fremover må de 57 børn ikke blive kørt i bus til børnehave, men skal stedet sættes af på Skovvej og gå frem og tilbage.

»Vi føler os virkelig snydt. Vi føler os slet ikke hørt af Ballerup Kommune, der bare har truffet en beslutning uden overhovedet at have talt med os, besøgt os eller noget som helst,« siger Tove Hammer, der er leder af udflytterbørnehaven under Vor Frue Børnehus (tidligere Trinitatis).

Hun er dybt rystet over, at Ballerup Kommune har besluttet at forbyde børnehavernes busser, så de fremover ikke kan transportere børnene til hytterne, men må gå fra Skovvej knap en halv kilometer derfra.

Udflytterbørnehaven Vor Frue har til huse i en spejderhytte på Tranemosevej 39 på en skøn grund med masser af plads og natur lige op til Hareskoven. Det er en populær børnehave, der giver Københavnerbørn mulighed for at komme ud af byen og få en anderledes hverdag med naturen som legeplads.

»Vi synes, at denne her institution er så fantastisk, og vi er dybt ulykkelige over udsigten til, at busserne ikke længere må køre børnene herud,« siger Cecilia Ricard, der er mor til én, snart to børn i Vor Frues udflytterdel på Tranemosevej.

Naboklager

Det er naboer i området, der har klaget over børnehavernes busser, der kører børn til hytterne på Tranemosevej to gange i morgentimerne og to gange om eftermiddagen mandag til fredag. Naboerne vil ikke have busser på deres veje og har derfor kontaktet Ballerup Kommune, der har taget sagen op.

Kommunens Center for Miljø og Teknik udarbejdede i slutningen af 2013 et forslag, hvor busserne fortsat måtte køre til Tranemosevej, men skulle benytte Dyndsagervej som tilkørselsvej i stedet for Pileagervej, som hidtil har været brugt.

Denne løsning mødte dog stor modstand fra beboerne derude, der ikke ville tage til takke med en omlægning af ruten, men forlangte at busserne skulle helt ud af boligområdet.

Derfor måtte forvaltningen tilbage til tegnebrættet og komme op med nye løsningsforslag. Det gjorde de. Tre forskellige – som alle gik på, at busserne ikke længere måtte køre i området, men i stedet skulle sætte børnehavebørnene af på enten Egebjergvej eller Skovvej.

Prioriterer beboerne

Sagen endte i teknik- og miljøudvalget i marts i år, og her traf man beslutningen om, at forbyde busserne i boligområdet nord for Egebjergvej op mod skoven.

»Vores prioritering har helt klart været beboerne i området. De skal ikke generes af bustrafik. Vi har fået mange klager derudefra, og jeg synes, at det her er den bedst mulige løsning på problemet,« siger formand for teknik- og miljøudvalget Helle Tiedemann (A).

Hun understreger, at det er en enig socialdemokratisk gruppe og ditto udvalg, der står bag beslutningen.

»Vi er meget faste i kødet på denne her,« tilføjer hun.

Børnehaver vidste intet

Beslutningen vakte stor glæde blandt mange af beboerne i området. Men udflytterbørnehaverne hørte aldrig noget om beslutningen. Det vil sige ikke før, der pludselig stod et par folk fra kommunen, som skulle kigge på vejen og finde ud af, hvor skiltene med busser forbudt, skulle placeres.

»Pludselig her i starten af juni kom der to folk fra kommunen. Vi havde intet hørt. Og det havde den anden udflytterbørnehave Stenurten længere nede ad vejen heller ikke,« fortæller Tove Hammar, leder af Vor Frue.

Hun indkaldte straks til forældremøde, hvor alle var dybt ulykkelige over beslutningen.

»I praksis kan vi slet ikke få det til at fungere herude, hvis vi ikke kan køre til hytten, men skal sættes af på Skovvej,« siger Tove Hammar.

De to udflytterbørnehaver på Tranemosevej har tilsammen 57 børn i alderen to til seks år. Og både ledere, pædagoger og forældre er meget bekymrede for fremtiden, hvis børnene skal stå af og på bussen på Skovvej.

Kæmpe belastning

For Vor Frue udflytteren, der får længst vej, betyder det, at de 35 børn skal gå med tre til fem voksne lige knap en halv kilometer frem og tilbage hver dag.

»Ikke nok med, at det bliver en kæmpe belastning for især de mindste 2-3-årige, så har vi jo også en masse udstyr, som på en eller anden måde skal bæres frem og tilbage,« fortæller Benni Andreasen, der er pædagog i Vor Frue.

»Der er madpakker, bleer, skiftetøj og forskelligt materiale, som vi ikke bare kan lade ligge herude,« tilføjer han.

Hytten er ejet af en spejderforening, som også bruger den i weekenderne, derfor er udflytterbørnehaven nødt til at rydde hytten helt, når de forlader den hver fredag.

Forstår ikke problemet

I den anden udflytterbørnehave Stenurten længere nede ad Tranemosevej er der også stor frustration. Pædagog Michael Lauridsen er helt på linje med kollegaerne fra Vor Frue:

»Vi er en integreret institution, så vi har tit nogle af de store vuggestuebørn med herud, men det kan ikke lade sig gøre fremadrettet, hvis vi ikke kan køre bussen helt hen til hytten,« siger han.

»Jeg kan slet ikke forstå, at naboerne synes, at det er så stort et problem. Vi kommer med hver vores bus om morgenen mellem 9 og 9.30 og bruger ti minutter på at læsse af. Så kommer busserne igen og henter os mellem 15 og 15.30, så det er jo indenfor almindelig arbejdstid, og buschaufførerne kører altså meget forsigtigt,« tilføjer han.

For langt eller ej

Men det er naboerne – de beboere der har kæmpet for at få busserne ud af boligområdet – der har trukket det længste strå i striden, og har kommunens fulde opbakning.

»Jeg er meget tilfreds med beslutningen. Busser hører ikke til på villavejene,« siger Helle Tiedemann, formand for teknik- og miljøudvalget og tilføjer:

»Min eneste bekymring i denne sag har været, at små børn skulle ud og gå langt. Men efter at have været på vejsyn derude, har vi konkluderet, at det er acceptabelt at de skal gå op til 420-450 meter hver vej.«

Den konklusion er udflytterbørnehaverne mildest talt uenige i.

»Det er simpelthen ikke rimeligt overfor børnene. Det er en alt for stor belastning for dem,« siger Carsten Crone Caroc, der er fra til to børn i Stenurten, og suppleres af pædagog Michael Lauridsen:

»Det kommer helt sikkert til at gå ud over børnene. Enhver der har prøvet at skulle nogle steder med et barn i børnehavealderen om eftermiddagen ved, hvor svært det kan være. De er ofte trætte og har let til tårer, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det bliver at få 22 børn til at gå fra hytten ud til Skovvej klokken tre om eftermiddagen.«

Men det preller helt af på udvalgsformand Helle Tiedemann:

»Der er ingen børn, der er døde af at gå en lille tur. Jeg kan da godt forstå, at de er kede af, at vi laver om på det. Men vi er nu engang i udvalget blevet enige om, at sådan en tur kan børn altså godt klare,« siger hun.

Utrygge ved Skovvej

I det oprindelige forslag om omlægning af busruterne slog kommunen meget på trafiksikkerheden – at en af hovedårsagen til, at man ønskede at gøre noget ved busserne var, at de: ’skaber utryghed – særligt om morgenen, hvor der færdes skolebørn i området’, som det lyder i referatet fra teknik- og miljøudvalgets møde 4. marts 2014.

Men dette argument har udflytterbørnehaverne svært ved at forstå:

»Vi kommer jo altså først efter klokken 9, så der er eventuelle skolebørn for længst mødt i skole,« siger pædagog i Stenurten, Michael Lauridsen og tilføjer:

»Jeg har været herude i ni år og jeg har aldrig nogensinde set et skolebarn på vejen, når vi kommer med bussen.«

Men han og de øvrige fra udflytterbørnehaverne undrer sig til gengæld over, at børnehavebørnenes trafiksikkerhed tilsyneladende ikke spiller den store rolle for Ballerup Kommune.

»Det såkaldte hensyn til trafiksikkerheden på Tranemosevej kommer da i den grad til at ske på bekostning af vores små børns trafiksikkerhed,« siger han og uddyber:

»For det første skal vi gå frem og tilbage ad Tranemosevej, hvor der ikke er noget fortov. For det andet skal vi stå med en stor gruppe børn hver morgen og eftermiddag på Skovvej, hvor der er væsentlig mere trafik end her,« siger han og understreger, at busserne tit er forsinkede om eftermiddagen, fordi de kommer fra Købehavn, og de derfor tit kan komme til at stå og vente i ti-tyve minutter med alle børnene.

»Jeg synes nærmest, det er uforsvarligt. Pædagogerne kommer til at gå i al slags vejr – regn og sne med masser af udstyr på en stærkt befærdet vej og med 35 børn. Nogle vil bæres, nogle løber efter en fugl, og nogle har tisset i bukserne. Hvorfor ikke forsøge at tilgodese både beboere og børnehaver?,« spørger Cecilia Richard, der er mor til et – snart to – børn i Vor Frue.

Men Helle Tiedemann synes ikke, at der er grund til bekymring:

»Der er ingen børn, der kommer til at stå og flagre på Skovvej. Vi laver en buslomme, hvor bussen kan holde ind og børnene kan stige af og på i ro og mag. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at det kommer til at blive sikkert for børnene,« understreger hun.

Fornyet håb

Da udflytterbørnehaverne i juni – efter besøget fra kommunens ’’skiltefolk’’ – blev klar over, at teknik- og miljøudvalget allerede i marts havde truffet en beslutning om, at forbyde busserne i området skyndte de sig til tasterne.

De skrev en lang mail til Ballerup Kommune, hvor de i tydelige vendinger gjorde det klart, at de var svært utilfredse med hele sagens forløb.

De klagede blandt andet over, at de ikke var blevet partshørt, at de ikke havde fået noget som helst at vide om, at sagen blev behandlet i udvalget og at der blev truffet en politisk beslutning om, at forbyde deres busser.

Som svar sendte Ballerup Kommune den 3. juli et brev tilbage, hvor de giver udflytterbørnehaven ret i, at de ikke er blevet hørt – og at de derfor nu gerne vil høre, hvad børnehaverne har at sige.

»Jeg skal da beklage, hvis de ikke er blevet hørt, det er dødærgerligt og en fejl. Men derfor har vi nu også lovet dem en høringsperiode frem til 21. august, hvorefter vi så behandler sagen igen på teknik- og miljøudvalgets møde den 2. september,« siger Helle Tiedemann.

Men reelt er der ikke meget, udflytterbørnehaverne kan stille op for at ændre ved den beslutning, kommunen allerede har truffet én gang.

»De beslutninger, vi har truffet, er ok og helt efter bogen. Vi gør ikke noget, som vi ikke må, og jeg kan ikke forestille mig, hvad der skulle kunne ske eller komme af nye oplysninger, som ville betyde, at vi ændrede mening,« slår Helle Tiedemann fast.

Fint naboskab i øvrigt

Dermed er sagen – trods den forlængere høringsfrist – tilsyneladende allerede afgjort. Til glæde for mange af beboerne, men stor ærgrelse for udflytterbørnehaverne.

»På længere sigt vil det betyde, at vi ikke kan være herude. I første omgang vil vi selvfølgelig søge om minibusser, så børnene kan blive kørt herud i mindre grupper – men så vil vi jo komme til at køre mange gange frem og tilbage hver dag,« siger Tove Hammer, leder af Vor Frue.

»Vi er kommet herude siden 1972 – længe før mange af husene her i kvarteret blev bygget. Dengang var der bare en grusvej. Der er selvfølgelig kommet mere trafik herude de senere år i takt med, at flere folk er flyttet hertil, men vores bus kører jo, som den plejer. Og vi har – i de mere end 40 år – aldrig haft farlige situationer med skolebørn på vejen, « fortæller hun.

Derfor undrer det hende og kollegaerne i de to udflytterbørnehaver, at det pludselig er kommet så vidt.

»Vi synes egentlig, at vi har haft et rigtig fint naboskab herude. Vi har da været på fornavn med alle, der har hund her på vejen. Folk har brugt vores grund som passage til skoven, og vi har fået lov at gå over i en nærliggende lille æbleplantage med børnene. Så det kommer meget bag på mig, at der tilsyneladende er mange, der har klaget over os,« siger pædagog i Stenurten Michael Lauridsen.

Udflytterbørnehaverne kæmper til det sidste og har senest sendt en anmodning om aktindsigt samt en række uddybende spørgsmål til Ballerup Kommune. Et brev hvori de også anmoder om, at høringsfristen bliver yderligere udvidet, så også spejderforeningerne, der holder til på Tranemosevej, kan blive partshørt – samt at børnehaverne får mulighed for at gennemgå det materiale, de har bedt kommunen om.

»Vi vil rigtig gerne i dialog med beboerne og kommunen, så vi i fællesskab kan finde en løsning, alle kan være tilfredse med, og så den ene part ikke bare bliver tromlet – for sådan føles det desværre i øjeblikket,« siger leder af Vor Frue, Tove Hammer.

Læs også: Indsigelser giver forlænget frist

1 kommentar om “Udflytterbørnehaver føler sig tromlet”

  1. John H. Petersen siger:

    Skoene – og tolerancen – i Ballerup er meget små!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *