DF’s ønsker til de kommende budgetforhandlinger
Debat Når Dansk Folkeparti i Ballerup - inden for nærmeste fremtid - går til budgetforhandlinger, er det med en klar politisk dagsorden om at gøre forholdene bedre for ældre, svage, børn og unge.

Står det til Dansk Folkeparti skal der tilføjes flere resurser til ældre og svage på plejehjemmene i Ballerup, samt tilføjes flere resurser til de plejekrævende i egen bolig, idet ældre området er et område der bliver større og større, og samtidig er det område der har været hårdest ramt af besparelser i de seneste år.

Derudover er det et ønske fra Dansk Folkeparti, også at forbedre toiletforholdene på kommunens folkeskoler, ved at renovere og optimere rengøringen og rengøringsvenligheden på kommunens skoletoiletter, for Dansk Folkeparti i Ballerup mener ikke det er rimeligt at skolebørnene i Ballerup Kommune, skal holde sig en hel skoledag, fordi de ikke vil benytte de ildelugtende og ulækre skoletoiletter.

Det er ligeledes et stort ønske fra Dansk Folkeparti at bevare de danske værdier og – mad traditioner i alle kommunens institutioner, som følge heraf er det et naturligt ønske fra Dansk Folkeparti, at der ikke serveres halalslagtet kød i nogen af Ballerup Kommunes institutioner, idet det efter Dansk Folkepartis mening, strider mod den almindelige danske dyreetiske opfattelse af hvordan man behandler slagtedyr i Danmark.

20 kommentarer om “DF’s ønsker til de kommende budgetforhandlinger”

 1. Musa Kekec siger:

  Kære Lone

  Jeg kan ikke forestille mig at nogle af de andre partier vil være imod flere penge til de ældre, unge mv. – du har min fulde opbakning! Dog ville det være rart at der også lå nogle rationelle tal og redegørelser bag finansieringen… Det er altid nemt at slynge disse ting ud men du glemmer at når vi tager fra den ene lomme og overfører til den anden mangler der penge i den lomme vi tager pengene fra… Hvad angår toiletforhold håber jeg da ikke at dette er tilfældet på de skoler vi har i byen. Mine ældste går på Hedegårdsskolen og der hører jeg ikke at de holder sig hele dagen – dog skal forholdene naturligvis være i orden og på alle skoler!

  Sidst men ikke mindst er det ikke overraskende at DF nævner halalslagtning i disse tider hvor en fjer bliver til ti høns. Jeg vil vove at påstå at halalkød er billigere og dermed allerede er en besparelse for kommunen. PS: Halalslagtning i DK foregår efter danske anvisninger og strider ikke imod den “almindelige” danske dyreetiske opfattelse…
  Jeg vil anbefale at du besøger Dyrenes Beskyttelse’s hjemmeside og får et indblik i hvad halalslagtning går ud på – fordomme og uvidenhed er en farlig cocktail…

 2. Jette siger:

  Til Musa Kekec
  Toiletforholdene på Hedegårdsskolen er absolut helt og aldeles ganske ringe, og det har de været i de mange år, hvor jeg har haft mine 4 børn gående på skolen.
  De har stort set aldrig benyttet sig af skolens toiletter, og jeg er gentagende gange blevet ringet op for at skulle hente et barn med ondt i maven, og da vi så kom hjem, viste det sig, at det skyldtes, at de havde holdt sig i flere timer.
  Der burde, på alle skoler, være øremærket penge, således at der kan blive gjort rent på toiletterne 2-3 gange om dagen.
  Det er børn i alle aldre, som benytter toiletterne, og især for 0-3 klasse sker der uheld på toiletterne, som de ikke selv formår at rengøre efter sig.
  Jeg har stadig børn gående på skolen, og de hader at skulle på toilettet.
  Med hensyn til halalslagtet kød. Jeg er revnende fuldstændig ligeglad, hvor billigt det er at servere den slags dyreplageri. INGEN serverer den slags kød for min familie. Det går imod mine værdier her i livet, og ingen skal stå og mumle religiøse ord over den mad, som min familie skal spise, og jeg synes, at det er en helt igennem modbydelig drabsmetode på levende væsner, og hvis du tror, at det foregår efter danske anvisninger, så er du godt nok naiv.
  Da vi bør i Danmark, er det kun rimeligt, at det de danske værdier, som bliver fulgt og respekteret.

 3. Musa Kekec siger:

  Hej Jette

  Jeg er enig i at toiletforhold skal være i orden på alle skoler – dog har jeg ikke oplevet det du beskriver via mine børn.

  Jeg respekterer dit syn på halalslagtet kød – jeg er bare ikke enig og forventer at du respekterer mig og mit syn. I min verden er der plads til alle uanset hvad man tror på eller ikke tror på. Et af de største danske værdier er frisind og gensidig respekt for andre mennesker og kulturer – den har jeg taget til mig og videregivet til mine børn.

  Ps: Den modbydelige drabsmetode er beskrevet her: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/08/12/101418.htm

  Mh og god dag
  Musa

 4. Jette siger:

  Hej Musa
  Jeg respekterer alle de mennesker, som jeg kommer i nærheden af, og jeg har mange gode venner af anden etnisk herkomst med hvilke, at jeg uden problemer kan dele mine tanker omkring de danske værdier, kulturen og normerne i det danske samfund.
  Ligeledes er mine børn opvokset et multikulturelt sted, og alle mine børn har mange gode og bedste venner af anden dansk herkomst.
  Via mit arbejde er jeg gået på kompromis med mange ting for at møde andre kulturer i deres værdier og normer, og det gælder ligeledes for vores børn i skolerne og samfundet, men der er grænser, og de bliver nået, når vores børn skal ændre på deres kost, udseende eller andet, fordi andre kulturer ikke forstår eller formår at leve sig ind under vores samfund. Når de prøver at ændre det danske samfund til noget, som det ikke er, så vil jeg ikke være med mere.
  Så I MIN VERDEN er der også plads til alle, men ikke til mennesker, som forsøger at ændre på, at jeg lever i Danmark og gerne vil bevare Danmark som dansk.

 5. Musa Kekec siger:

  Hej Jette

  I bund og grund tror jeg ikke at vi er uenige – det handler om at tilgodese og hjælpe hinanden uden at det skal handle om “krævementalitet” – og det uanset om man har etnisk herkomst eller dansk herkomst. Lad os fokusere på de ting vi har til fælles og være oprigtig nysgerrige på hinanden for at forstå og hjælpe hinanden men ikke for at finde fejl og mangler hos hinanden.

  Kan du have en skøn dag.

  Mh
  Musa

 6. Jette siger:

  Kære Musa

  Det kan godt være, at vi er enige om nogle overordnede emner, som hvordan vi skal sørge godt for vores børn, unge og ældre, men når det kommer til spørgsmålet omkring at gå på kompromis med den danske livsstil og værdierne, normerne og kulturen i den, så er vi ikke.
  Jeg vil ikke ændre på min danske måde at leve på, og jeg forventer, at mine børn heller ikke bliver underlagt og påtvunget andre værdier end de danske.
  Lad mig sige det på en anden måde. Hvis mine børn flyttede til et muslimsk land og fik madlavning som fag i skolen, så ville der nok ikke blive lavet frikadeller eller boller i karry med svinekød, fordi det er det, som vi bruger til vores mad.
  I øvrigt ville jeg absolut heller ikke FORVENTE, at et helt land skulle ændre på deres kultur for min skyld. Sær tankegang!!!
  Så nej, jeg vil ikke gå på kompromis med mit danske liv, men jeg vil absolut gerne mødes over en kop te til en spændende og inspirerende snak om fremmede kulturer.

  God dag til dig også!

  VH
  Jette

 7. Musa Kekec siger:

  Kære Jette

  Der er ingen, der beder dig om at ændre din danske livsstil – tværtimod. Det samme gælder dine “danske værdier” som med en stor sandsynlighed er universelle værdier. Det er svært at definere værdier og kultur til en bestemt folkefærd eller race, da disse udvikler sig over tid og bliver inspireret af de omkringliggende kulturer. Kan Du definere 5 danske værdier til mig?
  Det er interessant at høre dig tage patent på nogle ting, og kalde det “vores” for hvem er “vi” i denne kontekst ? Vi kan gå ud på gaden og spørge 10 forbipasserende og bede dem definere “danske værdier og kultur” – svaret vil variere er jeg ret sikker på. Da vi bor i et demokratisk land vil der altid være nogle, der har et andet synspunkt end mindretallet og de får via denne demokratiske rettighed mulighed for at ændre på nogle ting – om vi skal kalde det “tvang” kan diskuteres. Flertallet kan så vælge at ignorere mindretallet eller finde en god balance, hvor mindretallet også inkluderes – dette kaldes inklusion. Det fungerer godt i visse områder og mindre godt i andre områder – man prøver feks nu at inkludere børn med et særligt behov i folkeskolerne i stedet for specialskoler/klasser – nogle synes at det er godt mens andre finder det mindre godt…

  Ps: må skuffe dig og sige at frikadeller ikke er en dansk opfindelse selvom, den har været en fast del af det danske køkken igennem årtier… http://www.information.dk/469274 men boller i karry er dansk efter at vi danskere er inspireret af karryindholdende mad af englænderne…

  Ps2: Det kunne være hyggeligt at mødes over en kop te eller kaffe og snakke 🙂

 8. Jette siger:

  Musa!
  Det drejer sig ikke om, hvorvidt vores mad, juletradition eller andet “dansk” er hentet det ene eller det andet sted fra. Det drejer sig om, at jeg er vokset op med at spise, leve og være i livet på den danske måde i Danmark, som jeg nu er. Og det er sjovt, som “I” henter det kort frem, hver gang vi har en snak om vores traditioner og kultur. Det er for nemt at prøve at hente point på at nævne, hvor noget stammer fra. Det har været her i mange, mange år, og “vi” kan lide det og vil bevare det, og det er dét, som det drejer sig om.
  Hvis jeg flyttede til et andet land, kunne jeg aldrig finde på at gå ind og ville ændre på det lands værdier , normer og kultur, men prøve at tilpasse mig og ellers leve mit “danske liv” inden for mine egne fire vægge.
  Og jo, Musa, det drejer sig om, at “vi” skal ændre os og distancere os fra noget, som vi altid har levet med og under, og som vi er glade for, og det er derfor vi har valgt at blive boende i Danmark. Fordi vi kan lide det danske, som vi kender det.
  Det handler om at integrere, inkludere og tilpasse sig, ikke om at assimilere eller segregere sig, som eksempelvis det er sket ved den muslimske privatskole, der er åbnet på Telegrafvej, og jo den er muslimsk. Tilfældigvis ved jeg, at en stor del af disse børn gik i danske folkeskoler, og de havde gået der i mange, mange år, men deres forældre VALGTE at flytte dem. Børnene blev utroligt kede af det, for de kunne godt lide deres danske folkeskole og deres danske venner, men deres forældre var ligeglade. DET er ikke INTEGRATION.
  Jeg tager ikke patent på noget som helst. Jeg snakker ud fra mig selv, mine børn og en efterhånden kæmpestor procentdel af den danske befolkning, som er trætte af de uendelige diskussioner om retten til at være dansk i Danmark.
  Hvad inklusion i skolerne betyder, vil jeg ikke indgå i en diskussion med dig om, for jeg er absolut ikke enig i, at vi skal have al denne inklusion, for jeg har alt for ofte oplevet, hvor svært den gør det for eleverne og lærerne, som skal rumme denne inklusion, og det er dybt uretfærdigt og ødelæggende på mange måder. Men det er ikke dét, som vores “snak” handler om.
  Ja, vi kan spørge en masse mennesker ind til deres syn på danske værdier og den danske kultur, og deres svar vil variere, og det er, fordi vi bor i et land, hvor vi har retten til at være uenige og leve forskelligt, modsat andre lande, hvor man skal indordne sig under ét sæt regler og bare være enige i det. Til gengæld vil du også opleve, hvordan der er sammenligneligheder i vores varierede svar, og det er, fordi vi overordnet set er enige i, hvad det vil sige at være dansker i Danmark.
  For nyligt sad jeg i forældremøde omkring blandt andet en tur til Bøtø, som vores 5 klasses børn skal på, og jeg sad bare og ventede på, hvornår emnet mad kom op. Ganske rigtigt! En muslimsk far spurgte ind til serveringen af mad, og da der blev sagt, at der ikke blev serveret svinekød, stillede han sig ikke engang tilfreds med dette. Havde han dog blot gjort det, så kunne jeg have levet med hans spørgsmål, men nej, det var sørme vigtigt, at det også var halal-slagtet kød. Uh, bare tanken gjorde mig så vred. Hvornår er “jeres” krav og forventninger til at vi skal indordne os under jeres livsstil nok.
  Jeg måtte så sige, at det er ikke den slags kød, som jeg under nogen omstændigheder ønsker at servere for mine børn eller andre medlemmer af min familie, venner eller bekendte. Er godt klar over, at det kan være svært helt at undgå ved fjerkræ. Men kan du forestille dig de stakkels lærere, økonomaer med flere, som skal løse dette problem.
  Hvorfor vil “I” ikke gå på kompromis, når “vi” forsøger. Er virkeligt træt af det. Hvis jeg accepterer, at mine børn ikke får serveret svinekød, er det vel kun fair, at I accepterer, at det ikke er halal!
  Skal også nævne, at der var mange forældre som efterfølgende var glade for, at jeg havde rakt hånden op og tilkendegivet min holdning.
  Nok er nok, Musa!

 9. Musa Kekec siger:

  Kære Jette

  Tak for at dele dine synspunkter – det respekterer jeg.
  Jeg ser ikke en modsætning i det du og jeg diskuterer – det ene udelukker ikke det andet. Jeg bider mærke i er du betegner dig som “vi” og mig som “i” samtidigt med at du forventer at “vi” skal indordne os…Sålænge vi har fokus på forskelle fremfor det vi har til fælles vil “integrationen” fejle. Lad mig spørge dig: Hvornår er man dansk, dansker og integreret? Hvad er integration? Er det statiske eller dynamiske størrelser? Jeg er født i Danmark og det er mine 4 børn også – hvornår er vi danske og “inde i varmen”?

  Jeg har ikke noget imod at du og dine børn spiser svinekød – fortsæt endelig med det og det vil jeg da ikke blande mig i da det er noget du bestemmer. Du glemmer bare at det ikke er alle danskere, der har samme madvaner som dig og dem skal du respektere på samme måde som de skal respektere dig.

  Du kører en antagelse om “hvis du flyttede til et andet land” – det kan jeg ikke bruge til noget da det ikke er sket. Først når det sker kan du udtale dig om hvordan det er at bosætte sig i et andet land – specielt hvis du er fordrevet fra dit modersland grund krig, fattigdom eller noget tredje. Vi vælger ikke hvilken etnicitet eller forældre vi har og fred være med det.

  Du kommer med et eksempel på en person (muslimsk far) du har mødt, der krævede Halal. Interessant at du fokuserer på at han er “muslimsk” – ville du skrive en “kristen far” eller “ikke-troende far” hvis det var en anden person, der spurgte om noget tilsvarende? Det tror jeg næppe. At nogle ikke spiser svinekød og andre er vegetarer er ikke et problem i mine øjne sålænge der er plads til dem begge. I et demokratisk land vil der altid være ønsker om det ene eller det andet og det gælder ikke kun indenfor madkulturen. Hvis vi skal pådutte befolkningen at være og tænke ens er vi ikke en dyt bedre end de andre lande du nævner og det er ikke dansk!

  Fordomme og uvidenhed er en farlig cocktail – lad os hellere være oprigtigt nysgerrige på hinanden og tale sammen fremfor at distancere os fra hinanden. Husk at jeg er ligeså dansk som dig sålænge jeg er en del af Danmark om du måtte bryde dig om det eller ikke.

  Ps: Vil stadig gerne drikke en kop te eller kaffe – jeg giver! 🙂

  Mh
  Musa

 10. Jette siger:

  Det drejer sig ikke om, hvorvidt vi spiser svinekød eller ej. Det drejer sig om, at muligheden er blevet fjernet fra “os danskere”, fordi vi skal indordne os under andre religiøse krav, og den holder bare ikke.
  Det er kun de muslimske KRAV, som er problemet, for du har ALDRIG hørt en veganer, en vegetar, en allergiker eller andre med anderledes behov stille alle disse KRAV og FORVENTNINGER, for de indordner og tilpasser sig og finder ud af, hvordan de kan eksistere med deres behov i et samfund, som ikke har deres normer. Jeg har aldrig mødt nogen af dem, som forventede det modsatte, at alle andre skulle indordne sig.

  Fint, at du og din familie er indfødte danskere, men så kan jeg altså ikke forstå, hvorfor du ikke kan forstå de danske følelser bedre, end du gør, og det giver mig en følelse af, at du også er en af “dem”, som føler et behov for at forsvare noget, som der ikke behøver at blive forsvaret.

  Du bliver ved med at hentyde til fordomme og uvidenhed, men det kan du altså ikke bruge til en dyt. Måske for 20 år siden, men i dag ved den jævne dansker mere og mere om andre kulturer, end du åbenbart er klar over.

  Har du nogensinde hørt om, at der blev holdt en dansk jul med flæskesteg og det hele i en muslimsk moské? Nej, heller ikke mig, og det tror jeg næppe, at der nogensinde kommer til at ske.

  Jeg er nødt til at betegne os som “vi” og “I” og “jer” osv., så længe vi er på det niveau, at det er mig, min familie, mine venner osv., der forventes at indordne os under fremmede kultures behov, på trods af, at vi bor i Danmark.
  Vi kan ikke blive “I”, når man forsøger at andre på et allerede eksisterende lands rammer og grundlag.
  Alle modnes, lærer, erfarer og historien skaber nye oplevelser baseret på mere viden og generel menneskelig udvikling, men der er en basis kultur, som man ikke skal pille ved, men blot respektere, og nej, det føler jeg ikke, at den danske kultur bliver.

  Jeg fokuserer ikke på forskellene, for som sagt har jeg mange venner af anden herkomst, og jeg holder utroligt meget af dem, men de forsøger heller ikke at ændre på mig, men beriger mig blot ved deres anden etniske tilstedeværelse og historie.

  Integrationen skal ikke kun komme fra én kant. Og som landet ligger nu, så kommer den kun fra én kant, og det er den danske.
  Der er alt for mange anden etniske danskere, som vælger at træde uden for det danske og etablere egne grupper, som skoler, idrætsklubber, institutioner med mere, og der er stadig ikke at integrere sig, men at segregere og assimilere sig, som før nævnt.
  Hvis man vil være en del af det danske samfund, så er man en fuld del af, hvad der er i det danske samfund.

  Og ja, jeg kalder det en “muslimsk” far, for det er, hvad han er, og jeg har ikke hørt de krav fra andre end muslimer. Hvis der kom en person og talte om, at vedkommende kun spiser grønt, så ville jeg kalde personen for en vegetar.
  Sådan er det jo med titler. Det er ofte dem, som beskriver os.

  I øvrigt respekterer jeg fuldt ud, at ikke alle er enige med mig, og det gælder alt fra madvaner, børneopdragelse, tro med mere. Sådan er verden jo skruet sammen. At vi udvikler os på at høre på andre mennesker.
  Men de mennesker forsøger STADIG IKKE at ændre på mig og mine behov, og derfor både respekterer jeg dem og nyder at være med dem.

  Når man anerkender og respekterer et lands historie, som er det Danmark bygger på, så er man på vej til at være dansker, men det kræver også, at man anerkender og respekterer den danske måde at leve og være på.
  Der er altid plads til ændringer, men der er en overordnet basis, og den skal man ikke pille ved.

  Uagtet du er flygtning eller tilflytter af egen fri vilje, så kræver det, at man er i stand til at være en del af landets historie, før man kan være her.
  Man kan ikke forvente at have en udemokratisk tankegang og så kunne fungere i et land, hvor demokrati, frisind, respekt mellem kønnene, respekt for naturen med mere er alfa omega.

  Jeg tror ikke på, at vi er så enige, som du gerne vil have det til at være. For hvis vi var så enige, havde vi ikke behov for at “diskutere” disse danske basis-følelser omkring det at være dansker, uagtet herkomst og fødested/fødeland.

 11. Musa Kekec siger:

  – hvem har fjernet muligheden fra “os danskere”? Tænkte at Danmark var et demokratisk land, hvor flertallet besluttede hvad vi gjorde eller ikke gjorde. Det vil altid resultere i tilfredse og utilfredse borgere, da det er umuligt at gøre alle tilfredse samtidigt.

  Der er mange befolkningsgrupper, der har ønsker og flertallet bestemmer om disse skal inkluderes eller ikke. Her taler jeg ikke kun religion. Prøv at lytte på hvad forældrene ønsker næste gang du er til forældremøde med dine børn – diversiteten er stor kan jeg love dig for.

  Jeg skal ikke blande mig i hvad dine følelser siger til dig – fred være med det. Men når du prøver at fortolke og sætte retning på mine følelser bliver jeg stødt da det ikke vedkommer dig.

  Fordomme og uvidenhed eksisterer den dag i dag og vil altid eksistere sålænge vi ikke er oprigtigt nysgerrige på hinanden og ikke lytter til hinanden for at forstå men finde fejl og forskelle. Her hjælper hverken TV, internet eller andre medier. Her hjælper ordet menneskelighed!

  Jeg forstår ikke hvorfor du lægger op til at der skal holdes Jul med flæskesteg i en Moske – sikke en paralel du drager. Der bliver da heller ikke holdt Eid fest på en Kirke eller Synagoge og det er der da inge, der forventer.

  Det er din beslutning at køre på “I” og “VI” retorik – det skaber distance og hvis du ønsker det skal du være velkommen. Jeg prøver ikke at lave om på folk – jeg taler med dem og fortæller om mine tanker og lytter – det er ret effektivt. Jeg både respekterer og anerkender Danmark – forstår ikke helt hvad du lægger i dette. Du antager måske at der er en facitliste og en måde at respektere og anerkende Danmark på? Danmark er sammensat af en masse folkefærd, der har etniske gener fra det meste af Europa og det er sket igennem århundreder – ligesom med de andre lande. Jeg vil anbefale dig at læse Danmarkshistorien grundigt.

  Jeg har en demokratisk tilgang og jeg forventer at demokratiet virker og udøves ens for alle jf. Den Danske Grundlov (lige rettigheder og muligheder for alle) – er det udemokratisk? Igen er det dine fordomme der tager over så du beskylder alle muslimer for at være og tænke udemokratisk – den holder ikke i byretten – beklager.

  Ps: Dialog er meget sundt til at lære og forstå hinanden forudsat man har den intention – ellers vil vi havne i diskussion, hvor den ene part prøver at overbevise den anden om at “jeg har ret og du har uret”.

  Kan du have en skøn dag og weekend.

  Mh
  Musa

 12. Jette siger:

  Musa, du bliver ved med at bruge ord som “fordomsfuld og uvidende”, og det synes jeg bare ikke er i orden.
  Hvis jeg var det, så snakkede jeg slet ikke med mennesker af anden dansk herkomst, og det gør jeg, hver dag faktisk, og jeg nyder det, for jeg lærer så meget af det.
  Det er blot sjovt, at det er det danske folk, som skal være nysgerrige på “de fremmede” og ikke omvendt. Jeg har haft mange oplevelser, både mad, bryllup, sammenkomster, besøg hos mennesker af anden dansk herkomst osv. Hvor mange af anden dansk herkomst, tror du, har gjort det omvendt??? Nå jo, de, som forsøger at tilpasse og indordne sig, og som ikke forsøger at lave om på Danmark, som danskere og anden etniske danskere kan lide Danmark.

  Forleden dag snakkede jeg med en makedonsk kvinde, som også er muslim, og som også har sit barn gående på mine børns skole, og hun var vred, virkeligt vred. for hun er så træt af alle de indvandrere, som ikke forsøger at tilpasse og indordne sig, for det går ud over mennesker som hende, som godt kan lide at være i Danmark, som Danmark er.
  Sjovt nok kom vi til at tale om førnævnte muslimske far, som ønskede halal-kød til sit barn. Hun kom så med et andet eksempel, som denne far også ønskede.
  Disse 5 klasse børn, som skal til Bøtø må tage en portion penge med, som de må købe slik for, men igen kom denne far på banen med, at hans barn kun må få specielt slik, så også dér skulle der tages hensyn, så barnet fik slikket med, i stedet for at gå i en kiosk og købe med de andre børn og få den oplevelse med de andre børn. Men hvad er problemet, synes denne makedonske mor, for det barn kan da bare købe nødder, chips osv.
  Hendes søster, som går med tørklæde og går meget op i den slags, og de har det fint med hinanden, og vi har det osv., har ovenikøbet fortalt, at mange af de produkter, hvor der bliver brugt gelatine, er så bearbejdede, at gelatinen nærmest er forsvundet.
  Den makedonske mor fortalte også om et andet barn af anden dansk herkomst, som slet ikke får lov at deltage i denne sociale og meget givende tur.
  Så ved du hvad Musa! Det er ikke kun mig og mange tusinde andre danskere af alle herkomster, som har følelser omkring disse mange emner.
  Rent faktisk kom hun med mange gode eksempler på, hvor der er sager, som halter i samfundet, og hun er ikke den første muslim, som jeg har snakket med, som mener, at der er sager, som der bør rettes op på.

  Jeg skaber på ingen måde distance. Det klarer mennesker selv.

  Nej, du forstår ikke, at jeg drager parallel til jul i en moské, men det er også let at unddrage sig at forholde dig til, at jeg ønsker, at du skal forstå, hvorfor jeg drager den parallel.
  I det hele taget er der mange fornuftige ting, som jeg har nævnt igennem hele vores debat, som du slet ikke har forholdt dig til, og det undrer mig, men når jeg så ser tilbage på debatten, så kan jeg godt se, at det er de sædvanlige emner, som du forholder dig til, når der er en debat om disse emner.

  Du hæfter dig ved, at jeg sætter ord som muslim på, men det gør jeg jo, fordi det er den retning, som vi oftest hører disse sager med.
  Jeg kan jo ikke se og høre på en kristen, ateist, vegetar, jøde, veganer, hvad de er, før de giver udtryk for deres behov og tanker, og ved du hvad, jeg har aldrig mødt mennesker, som nævnte, som har givet udtryk for særbehov.
  Hvordan tror du samfundet ville se ud, hvis vi skulle leve efter alle menneskers særbehov???!!!
  Jeg kan forstå særhensyn, hvis man har en sygdom, men det er heller ikke mennesker, som forsøger at putte deres religiøse overbevisning ned over hovedet på andre mennesker. Det er mennesker med et reelt problem.
  Selv er jeg ikke-troende, men mine børn har da stadig kristendom/religion i skolen, fordi det er en del af landets historiske grundlag, og det er da en vigtig basisviden.

  Jeg går ikke ind og blander mig i dine følelser, men du spurgte mig selv, hvad jeg mente, at der definerede en dansker, så jeg kan ikke forstå, at du bliver så stødt over, at jeg svarer.

  Jeg kan heller ikke forstå, at du beskylder mig for at beskylde alle muslimer for at tænke og være udemokratiske, for det har jeg på ingen måde gjort og agter heller ikke at gøre. Igen må jeg sige, at du bør læse vores debat igennem igen.
  Men jeg tænker også, at det er en billig måde for dig at score billige point på ved at gøre mig til modstander af og se negativ ud over for muslimer og andre mennesker ved at tillægge mig en mening og holdning, som jeg slet ikke har.
  Så nu er det min tur til at blive stødt, også over, at du slet ikke læser mine indlæg ordentligt og prøver at forstå mig ordentligt.

  Heldigvis har jeg en god omgangskreds af meget blandet herkomst, som ved, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg står for, og så gør det mig ikke så meget, at du ikke prøver at forstå mig og tillægger mig noget, som du ikke bør. Det er meget uprofessionelt og et typisk billigt politisk trick, muslim eller ej!!!

  Jeg prøver ikke at overbevise dig om noget som helst, men det er nemt for dig at skrive, at jeg vil “overbevise”, og når det så kommer til dig selv, så er du åben og imødekommende. Sjovt, at du sætter den label på mig.
  Er det, fordi jeg er en “ikke-troende” etnisk dansker? Nå nej, du vidste jo ikke, at jeg var “ikke-troende”, men dansker, ja.
  Og når man er dansker, så kan man ikke være åben og imødekommende, men kun prøve “at være “fordomsfuld, uvidende, overbevisende på egne meninger/holdninger og lukket”. Sjovt, jeg troede, at du sagde, at du var åben. Det har du i hvert fald lagt op til flere gange i vores “lille” debat. Men det er måske kun dig, som ikke er fordomsfuld og vidende!? Hmm!!

  Jeg lytter skam en masse til, hvad alle forældre og i det hele taget alle mennesker i mange område har at sige. Jeg er meget nysgerrig og spørgende. Og jeg ved en masse om mange menneskers følelser og tanker, en overordentligt masse rent faktisk, og du ville blive overrasket, hvis du havde samme oplevelse og erfaring.

  Du skriver, at jeg ikke lytter, og jo du gør, med en meget fin hentydning, men hvis jeg heller ikke var lyttende, så havde vi ikke denne debat.

  Danmark er ganske rigtigt et sammensat land, som mange andre lande, men Danmark har også en basis-historie, husk det!!! Og jo, jeg kender sjovt nok også til den danske historie!

  Min retorik, flot ord, er ikke meget anderledes fra den jævne dansker. Det er altid nemt at lægge mere i “vi” og “I”, end der egentlig er, i stedet for at forholde dig til de egentlige argumenter.

  Prøv at forstå mig Musa, hvor jeg kommer fra, og hvorfor jeg tænker og føler, som jeg gør, i stedet for at prøve at få mig til at fremstå som fremmedfjendsk, hvilket jeg under ingen omstændigheder er (men det er jo altid nemt at kaste det kort, når debatten bliver for svær og trækker for langt ud), og så kunne det jo godt være, at det kunne blive hyggeligere at mødes over den kop te!

  Og tak, god weekend tilbage!

  VH
  Jette

 13. Jette siger:

  Ps. I øvrigt er jeg ikke den store kødspiser selv, men serverer det alligevel for mine børn og gæster, og så spiser jeg blot tilbehøret, ligeledes når jeg er i byen. Har ingen krav eller forventninger. Nyder blot at være med de mennesker, som jeg er sammen med.

 14. Musa Kekec siger:

  – korrekt at jeg bruger ordet fordomsfuld og uvidende og baggrunden hertil er at du baseret på dine opleveser med en håndfuld borgere kan sætte en etiket på en hel religion og dens følgere. Jeg udtrykker mig ikke om at “alle etniske danskere” er imod nydanskere eller muslimer – den generalisering kan jeg ikke tillade mig baseret på de begrænsede oplevelser jeg har. De etniske danskere er ligeså forskellige som muslimerne og der er ingen der repræsenterer disse grupper andet end de individuelle mennesker. Man kan sagtens være fordomsfuld selvom man møder og interagerer med modparten. Jeg mødes og snakker med personer, som jeg er uenig i – det er da menneskeligt. Det giver da ikke mig en anledning til at fremhæve dette – jeg kender flere tusinde etniske danskere og det fungerer meget godt. En større del af disse er også mine nærmeste venner, kollegaer, bekendte mv.

  Jeg stiller aldrig krav om at der skal være halaslagtet kød eller vingummier uden gelatine – jeg er også muslimsk far til 4 børn. Jeg nævner blot at de ikke må indtage dette og må nøjes med fisk eller fjerkræ kombineret med salat og brød – det har aldrig været noget problem. Kan ikke se at den muslimske far du henviser til skal fylde mere end mig og min tilgang medmindre du bevidst ønsker at generalisere.

  Jeg skriver at du generaliserer fordi du under vores samtale om muslimer skriver følgende:
  “Man kan ikke forvente at have en udemokratisk tankegang og så kunne fungere i et land, hvor demokrati, frisind, respekt mellem kønnene, respekt for naturen med mere er alfa omega.” – hvordan er det nu lige jeg skal fortolke den sætning. Hvem henviser du til her? Hvordan kan du læse folks tanker og “dømme dem”?

  Jeg har ikke noget troende som ikke-troende – i min verden er der plads til alle og det viser mine handlinger, udtalelser, arbejde ret så tydeligt – vil anbefale at du lige undersøger det nærmere. Se evt. mit netværk, der råder over alle aspekter – alle som jeg fungerer fint med.

  Igen: Jeg understreger at det er farligt at generalisere hvorfor jeg netop ikke skriver at alle danskere er uvidende og/eller fordomsfulde på samme måde som at alle muslimer/nydanskere også er forskellige. Derfor ingen generalisering please.

  Du skriver at du ved en masse om folks følelser hvilket er godt – husk at det samme kunne være tilfældet den anden vej rundt 🙂

  Det er fint at du spiser hvad du finder men det kan du ikke sammenligne med religiøse påbud – vi skal respektere at folk tænker forskelligt. Vidste du at Jøder bruger samme slagtemetode som muslimerne? Vidste du at de ikke bruger samme køkkenredskaber til at lave mad? Der er bare ikke så meget fokus på dem mere, men det betyder ikke at deres tilgang er anderledes. Og det har jeg det helt fint med.

  Ps: Har ikke kaldt dig fremmedfjendsk – det kan jeg ikke bedømme uden at kende dig.

  Tak for den gode tone.

  Mh
  Musa

 15. Jette siger:

  Som altid er man jo uvidende, indtil man gennem hele livet lærer.
  Jeg var som barn, ung og ung voksen lykkeligt uvidende om den ubehagelige måde at dræbe dyr på.
  Det kom mere og mere i fokus, og min horisont blev udvidet, og jeg støtter absolut på ingen måde den måde at dræbe dyr på, og jeg ønsker ikke at spise dyr, som er blevet dræbt på den måde, hvis jeg kan undgå det.

  Den far, som jeg nævner, er i fokus, fordi han netop stiller krav om det. Han kunne som dig lære sine børn, at så må de blot spise, hvad der er tilladt i den verden. Andre behøver ikke at blive delagtiggjort i det. Jeg delagtiggør ikke andre mennesker i mine spisevaner. Jeg tilpasser og indordner mig, og det samme gør mine børn. Ingen særkrav, trods vores religiøse overbevisning.

  I virkeligheden burde du skamme dig over at dømme mig på min viden omkring andre mennesker, og hvor mange det drejer sig om, for du aner intet om mit liv og min viden, som faktisk rækker langt.
  Mine oplevelser er absolut ikke baseret på en håndfuld.
  Og jeg synes, at det er forkasteligt, at du kalder mig uvidende. Jeg har på intet tidspunkt kaldt dig noget som helst i løbet af vores debat.

  Måske du har et netværk, som ikke har sagt dig imod før. Det føler jeg lidt, men igen, det kan jo være svært at vide, fordi jeg ikke kender dig.

  Jeg vil dog give dig ret i, at man kan være fordomsfuld, selv om man mødes med modparten, men det er ikke tilfældet i mit tilfælde, kan jeg garantere dig.

  Jeg læser ikke folks tanker, jeg baserer min viden ud fra deres handlinger og opførsel. Og det er også dem, som er basis for meget viden rundt om i verden.

  Fint, at der findes religiøse påbud, men jeg ønsker blot ikke, at de skal være en del af min verden og mit liv, og det bliver de ved med at være. De bliver lagt over vores, ja “vores”, hoveder hele tiden og mere og mere, og det er dét, som meget af problematikkerne bunder i.
  Påbuddene påvirker manges hverdag alt for meget, og det er ikke rart mere. Fint, at de er der, fordi de åbenbart fungerer for nogle, men lad være med at påvirke mine børns og min hverdag med dem.

  Jeg prøver altid at holde en god tone Musa, fordi jeg har stor respekt over for alle mennesker, deres baggrund, deres historier, deres liv, deres viden, deres arbejde osv. Jeg finder den menneskelige race yderst fascinerende, fordi den er så farverig i alle aspekter. Så ja, god tone, så vidt muligt og et åbent hjerte og sind, men som jeg siger, så er der grænser, og dem er du tæt på at nå, fordi jeg ikke bryder mig om at blive kaldt uvidende, fordomsfuld, generaliserende, respektløs, og hvad jeg ellers kan læse af beskrivende og dømmende ord ud fra dine svar.

  Så, ja tak Musa, god tone, men uden at være dømmende.

 16. Per Mortensen siger:

  Det er ikke alt, det man er blevet lovet af private firmaer man få.
  Her tænker jeg på toiletter.
  Og grønne områder.
  Det kan være vi skal tage noget af arbejdet hjem.

 17. Musa Kekec siger:

  Hej igen

  Har du set hvordan danske kyllinger og grise transporteres og slagtes? Måske det var en ide at sætte fokus på alle dyr og ikke på en bestemt type at slagte på? Igen taler du om et område som du ikke har dybdegående viden om men adresserer baseret på din “medieviden”. Læs hvad dyrenes beskyttelse udtaler om metoden- vi må antage at de ved det bedre end både dig og mig. Nå anyway, vi er enige om at være uenige.

  Grunden til at jeg kalder dig uvidende og fordomsfuld skyldes den lille håndfuld du kender og baserer din erfaring på. Hvor mange taler vi om? 500? 3000? Eller måske 5000? Der bor over 200.000 muslimer i dk og små 1.8 milliarder i verden- hvis du kan kalde dem alle ens er du uvidende og fordomsfuld. Det samme gælder mig hvis jeg påstår at alle danskere er ens og har samme værdier.

  Du nævner tidligere at det ikke er integration at gå på private skoler herunder den på Telegrafvej fordi den er “muslimsk”. Alle privatskoler skal følge undervisningsministeriets regler for undervisning og uddannelse uanset om det er katolsk, jødisk, indre mission eller muslimsk! Der er fuld kontrol og opfølgning på disse skoler. Hvis vi skal følge din tankegang er alle elever på disse skoler ikke integrerede…. Og de forældre, der sender deres børn på privatskole er heller ikke integrerede. Det er en interessant tankegang du har her men det er du i din ret til.

  Jeg kender mange elever på skolen og de er ret tilfredse. Jeg kender også nogle, der efter 1 år er søgt ud frivilligt fordi de ikke var tilfredse eller havde andre ønsker og behov for deres børns fremtid. Vi har som forældre ansvaret for at vores børn får en god opvækst og uddannelse uanset etnicitet – det er da universelt. Tænker du da at feks nydanske forældre ønsker det værste for deres børn? Og naturligvis har vi alle forældre noget at sige hvad angår skolevalg, uddannelse mv. Indtil de er myndige – det er da ikke nyt og det er da en frihed vi alle har. Det har du også når du vælger at sende dine børn i skole og institution. Jeg er da ret sikker på at flere forældre ville sende deres børn på gode institutioner hvis de havde råd til det hvis deres børns trivsel og læring var svingende.

  Der er mange, der i årenes løb der har prøvet at definere ordet integration ud fra deres egne værdier og jeg har også min fortolkning. Der er intet der er rigtigt eller forkert da der ikke er et resultat ligesom i matematik.

  Vi er alle en del af hinandens liv vis det samfund vi bor og lever i. Hvis vi brugte krudt på at forstå og hjælpe hinanden ville vi komme ret godt ud af det. De få, der ville ødelægge det for os ville blive marginaliserede og udstødt af os andre så det ikke ødelagde vores fællesskab.

  Ps: Synes du modsiger dig selv når du siger at du respekterer alle sålænge de ikke forsøger at ændre dig men du prøver at fortælle andre hvad der er rigtigt og forkert i hvad angår deres praktisering af religion, valg af skole, madvaner mv. – husk at respekt avler modrespekt.

  Dit citat: “I øvrigt respekterer jeg fuldt ud, at ikke alle er enige med mig, og det gælder alt fra madvaner, børneopdragelse, tro med mere. Sådan er verden jo skruet sammen. At vi udvikler os på at høre på andre mennesker. Men de mennesker forsøger STADIG IKKE at ændre på mig og mine behov, og derfor både respekterer jeg dem og nyder at være med dem.)

 18. Jette siger:

  Musa, jeg bryder mig ikke om at fortsætte denne debat med dig, for du forsøger bevidst at fordreje mine ord og måden, som jeg ser tingene og tænker på.

  Men…Heldigvis stoler jeg på, at det danske folk, nydanskere og danskere, er kloge nok til at læse imellem linjerne.

  Og….

  Jeg har aldrig nævnt, at det ikke gælder alle slagtemetoder af den slags metoder, og selvfølgelig gælder det alle. Jeg behøver ikke links og eksempler. Ved godt noget selv. Jeg er ikke en dum, uoplyst og uvidende dansker, selv om det er det billede, som du prøver at tegne af mig.
  Sjovt, at du kun nævner kyllinger og grise. Det gælder nok dyr generelt, skal du se, men nu snakker jeg slagtemetoder og ikke transport, som i øvrigt også ofte er kritisabel.
  Jeg kan sagtens komme med andre kritisable metoder, hvorpå man behandler dyr, som minkavlere i DK, angorakaniner i Kina, hunde i Kina osv., men det er jo slet ikke det, som vores debat handler om.
  Tag dog og forhold dig til, hvad problematikkerne forholder sig til. Det hele bunder ud i de særkrav om særbehandling, som hele tiden dukker op fra mange muslimer.
  Jeg oplever ikke særkrav fra mennesker, som ønsker at gå i pels, eller grønlændere, som spiser sælkød, eller islændinge og færinger, som spiser klipfisk. De før det blot, inden for deres egne rammer.
  Jeg lever fint side om side med mange nydanskere af alle herkomster, men det er også mennesker, som ikke har et behov for at flashe deres særkrav, men som blot gerne vil leve og eksistere i DK. De har blot rigtigt svært ved det, fordi der findes personer som dig.
  Personer, som både er født og opvokset i DK, og som påstår, at I er integrerede, men som åbenbart har et usigeligt stort behov for at ville flashe særkrav for at kunne leve i jeres fødeland. Personer, som er skrupforvirrede over, hvor de reelt hører til, fordi I ikke kan finde ud, om I vil være den ene eller anden statsborger, og det er personer som dig og dem, som gør, at vi får de problemer i vores samfund som vi gør, fordi jeres stakkels afkom ikke kan finde ud af, hvilket ben de skal stå på, fordi de ikke tør være danskere, som de gerne vil være det, og samtidig prøve at ære deres rødder, og fordi I har den dominans, som I har over jeres børn, så tør de ikke andet end at makke ret, og så er det, at jeres stakkels børns forvirring ender ud i frustration, som ofte ender i vold og kriminalitet, fordi de stakkels unge mennesker ikke får lov at vælge deres liv og fremtid selv, eller de nydanske kvinder flygter på kvindehjem, fordi deres mænd behandler dem, som de gør, og der bliver i øvrigt flere og flere af den slags sager, just for your info.
  Se blot på, hvad der foregår ved Hedegårdsskolen, og hvem der hovedsageligt render og begår kriminaliteten der, eller er du også blind for det.
  TAG DOG OG FORHOLD DIG TIL DE VIRKELIGE PROBLEMER I SAMFUNDET OG HJÆLP TIL MED AT GØRE NOGET VED DEM, I STEDETFOR AT FORSVARE SÆRKRAV OG SÆRBEHANDLING.
  Men åh nej, nu har jeg nævnt et problem, som du med garanti ikke anede var så slemt, og som er en del af, hvad dine to børn går rundt og oplever, og så er det vel lettere at lukke det i forvejen blinde øje helt i og så blot flytte dine børn fra den virkelige verden.
  STOP nu med at forsvare unødvendigheder. Lev dit liv, som du gerne vil, men uden at flashe dine særkrav, og så er du med til at give andre nydanskere og danskere i det hele taget en chance for at leve det liv, som de gerne vil, tilpassede og indordnede og med respekt for hinanden.
  Det er forfærdeligt, men Glistrup og Pia K må siges at have været og være fremsynede mennesker, for de kunne og kan se, hvilken vej samfundsudviklingen var på og er på vej til at tage. Synd, at vi ikke lyttede og lytter mere til dem. Men åh nej, så er vi jo blot racister, som den stakkels lærer i folkeskolen, som ikke tør skælde lille Mohammed ud, fordi han slår på et andet barn, for så bliver hun, som er dansker, blot også kaldt for en racist, men hvis den nydanske Aslan gør det samme, så er det acceptabelt, for han er jo ikke dansker og i øvrigt også mand. Hmm!!!!

  FORHOLD DIG NU TIL DE VIRKELIGE PROBLEMER, SOM NYDANSKERES SÆRKRAV GØR VED DERES BØRN OG SAMFUNDET.

  Hvis de er så utilfredse med én dansk folkeskole, hvorfor prøver de så ikke blot en anden? Hvorfor oprette særskoler for den ene eller anden form for religion. Er sådan set underordnet. Hvad er det galt i at gå i skole med ganske almindelige, jævne danske børn, på danske privatskoler eller almindelige?

  Du forsøger hele tiden at fortælle mig, at jeg prøver at fortælle andre, hvad der er rigtigt og forkert, men det gør du ikke, eller hvad???
  Du har slet ikke en holdning til noget, og det er heller ikke den, som du med slet skjult dagsorden prøver at proppe i hovedet på mig og andre under hele vores debat????
  Og du forsøger heller ikke at proppe din mening over hovedet på os alle???
  Hmm, hvis du ikke gjorde det, så var hele den afsporede debat stoppet for længe siden, og så var du stoppet og havde accepteret, at du mener dit og vi andre mener vores.

  Tror nu nok, at størstedelen af den danske befolkning har en god ide om, hvad integration er og står sammen om den følelse, og det er nok derfor, at vi har så megen frustration i Danmark i disse år, fordi vi ikke føler, at vi kan mærke til denne integration.

  Men ja, du har sandelig din egen fortolkning af ordet integration…. Og det er også den, som du lever efter, og det gør, at jeg ikke vil kalde dig en integreret dansker, indfødt eller ej.

  Og du er ikke racist eller nedgørende, men det er du jo Musa, for du bestiller ikke andet end at komme med eksempler på, hvor dum og uvidende, at jeg, gemene indfødte dansker, er, fordi jeg ikke blot vil acceptere, at nydanskere, indfødte eller ej, skal have lov til at leve med jeres krav til, hvordan det danske samfund skal se ud og leves på. Fordi jeg gerne vil leve efter den danske histories skabelse af Danmark med de udviklinger, som det danske samfund selv er med til at skabe, under dansk udvikling og ikke fordi, at det bliver krævet af os, men fordi det følger en historisk naturlig gang, udsprunget af den danske forhistorie og udvikling.

  Tag dig nu sammen Musa og beslut, om du vil være en del af Danmark og den danske historie, eller om du blot vil leve her,, fordi du vil forsøge at fremhæve din egen baggrund, fordi du i bund og grund bedre kan lide den og vil leve med den.
  Og så acceptér, at jeg er en kvinde, og jeg har ret til at have mine meninger og holdninger, uden at du forsøger at nedgøre mig, eller hentyder til racisme og uvidenhed, for det er mange mennesker, både nydanskere, indfødte og ej, samt danskere, i Danmark, som deler min holdning, som du således kalder uvidende, racister, fordomsfulde og meget mere.

 19. Musa Kekec siger:

  Hej Jette

  Jeg prøver ikke at fordreje noget og er ked af at du ikke tænker at denne debat skaber værdi – det synes jeg tværtimod da jeg tænker at det er bedre at snakke sammen.

  Jeg vil kort prøve at opridse vores debat og mine holdninger her afslutningsvis – håber at det dækker dit behov. Hvis ikke er der ikke mere jeg kan gøre herfra. Hvis du har lyst kan vi fortsætte debatten privat.

  Du slynger rundt med en masse beskyldninger baseret på din uvidenhed og dine fordomme – her er et par eksempler:

  a: Jeg er ikke skrupforvirret – tværtimod. Jeg er en del af Danmark, bidrager til Danmark og vil forblive en del af Danmark uanset hvad du måtte ønske dig. Jeg er født på Herlev, har gået på Østerhøjskolen, CPH West, Borupgaard Gymnasium, UCC, DISPUK og arbejder på 13. år i en større dansk virksomhed, hvor jeg skaber værdi. Jeg har lavet frivilligt arbejde i mere end 10 år hvor jeg har engageret unge nydanskere til at være en del af det danske samfund og tage sig en uddannelse. Det blev til 4 lokale afdelinger samt en landsorganisation, som bl.a. har resulteret i en del priser – bl.a. Integrationsprisen uddelt af ministeriet. Jeg er en af de 5 frivillighedsambassadører, der er udnævnt via ministeriet og har på vegne af et projekt under Udenrigsministeriet rejst rundt i Mellemøsten med fokus på dialog og sameksistens sammen med en gruppe ildsjæle. Sidder i adskillige bestyrelser og hjælper rigtigt mange mennesker. Jeg tror jeg stopper her og gemmer hvad jeg ellers laver til en anden god gang.

  Vil du baseret på ovennævnte stadig kalde mig skrupforvirret og ikke-“integreret”?? Du skriver at det er personer som mig, der bidrager til problemerne i landet? Det siger lidt om dit menneskesyn! Mine børn er ikke forvirrede – tværtimod. Her kommer dine fordomme ind i billedet igen om at muslimer og nydanske familier vil deres børn ondt. Hvordan kan du sige at mine børn vil havne eller bidrager til kriminalitet? Findes der ikke danske unge, der begår kriminalitet? Bedømmer du kriminalitet ud fra etnicitet? For mig er det meget tydeligt: ALLE der begår kriminalitet er kriminelle og lige for loven i mine øjne uanset etnicitet!! Og jeg forholder mig faktisk aktivt til problemerne ved Hedegårdsskolen også ved at indgå i dialog med forældrene og de unge på et frivilligt plan. Hvad bidrager du med???

  Ja, der findes dårlige mennesker, der ikke kan styre sig, som er sære, som stiller krav, som slår deres kvinder OG mænd. Er det retfærdigt at putte dem alle i samme boks og kaste skylden på et bestemt folkefærd? Ja, det er det for DF generelt men sådan er virkeligheden nu ikke bare. Det er fint at du tror på Glistrup og Pia og de udmeldinger de kommer med – fred være med det. En DF repræsentant udtalte jo også at alle muslimske mænd voldtog deres døtre – det er du også velkommen til at tro på. Alle pædofilisager, børne- og kvindemishandling i Danmark er jo kun begået af muslimer og nydanskere siger nogle… Uvidenhed og fordomme er en sprængfarlig cocktail og det vil jeg blot gentage.

  Du beskylder mig for at kalde dig racist (Citat: Og du er ikke racist eller nedgørende, men det er du jo Musa, for du bestiller ikke andet end at komme med eksempler på, hvor dum og uvidende, at jeg, gemene indfødte dansker”) – det har jeg ALDRIG gjort hvilket igen viser hvilken fantasiverden du lever i. Jo mere jeg trykker dig på maven des mere kommer frem.
  Hvis du på nogen måde kan dokumentere at jeg har brugt ordet racist vil jeg gøre hvad du beder mig om! Tænk at du ligefrem kalder mig racist – tsk tsk. Det ligner et offerkort – jeg har ondt af dig og det mener jeg oprigtigt.

  Du antager at jeg ikke respekterer kvinder og skriver igen at jeg kalder dig racist – tag en tudekiks og forhold dig til fakta og ikke fantasi. Jeg har stor respekt for kvinder og er fortaler for lige rettigheder – men tak for den label også. (citat: Og så acceptér, at jeg er en kvinde, og jeg har ret til at have mine meninger og holdninger, uden at du forsøger at nedgøre mig, eller hentyder til racisme og uvidenhed, for det er mange mennesker, både nydanskere, indfødte og ej, samt danskere, i Danmark, som deler min holdning, som du således kalder uvidende, racister, fordomsfulde og meget mere”)

  Kort afsluttende opsummering:
  1: Danmark er ikke et homogent land – vi er alle forskellige hvad angår meninger, holdninger og værdier. Dette gælder også blandt de etniske danskere og hvis det ikke forholdte sig således havde vi ikke de forskellige politikse partier, der hver nyder godt af den opbakning de nu har.

  2: Jeg stiller ikke særkrav og tror på at den gode dialog, hvor begge parter er oprigtige og som lytter for at forstå, kan løse rigtigt meget. Hvis ikke er der det demokratiske flertal, der træffer en beslutning uanset om vi er for eller imod – det er en del af demokratiet, som jeg tror på og udlever. Her har alle borgere lige rettigheder uanset hvilkeen baggrund, alder, køn og seksuelle orientering man har sålænge man er indenfor lovens rammer.

  3: Jeg generaliserer ikke et bestemt folkefærd, køn, nationalitet mv. og dømmer dem alle ens baseret på mit møde med en håndfuld af disse mennesker. Jeg ved qua min opdragelse, religion og uddannelse at vi er forskellige og skal acceptere forskellighed.

  4: Jeg vil gerne mødes over en kop kaffe selvom vi er uenige for det er vigtigt at tale sammen med mennesker man ikke kender og/eller har et forskelligt syns fra. Det handler om at forstå hinanden – det tror jeg på som det menneske jeg er!

  Tak for god debat – jeg har ikke mere at sige end det sagte.

  Mh
  Musa

 20. Jette siger:

  Musa, du er meget nedladende over for mig og mine holdninger, erfaringer og oplevelser. Du er faktisk direkte ubehagelig, og jeg prøver så rigeligt at bidrage med, hvad jeg har mulighed for. Det kan du blandt andet læse om i næste uges avis, håber jeg.
  Du kalder mig et offer, og du har ondt af mig. Du er simpelthen så uforskammet og nedladende. Hvem sætter nu en label på.

  Jeg er fuldstændig ligeglad med dine fine titler, opnåelser og diverse. Titler kan stadig skjule en persons sande jeg.

  Jeg respekterer og anerkender, at du har forsøgt at få og også har fået nogle uddannelser af forskellig art, men gør det dig til et bedre menneske end mig eller bedrevidende?Jeg er fuldstændig ligeglad med dine fine titler og diverse. Titler kan stadig skjule en persons sande jeg. Og jeg synes ærlig talt, at du optræder arrogant, men jeg synes ærligt talt også, at du er en ignorant, når du ikke opfører dig pænere over for mine holdninger, men har brug for at dømme dem til at være at være baseret på uvidenhed og fordomsfuldhed.

  Og jeg kan ikke føre en debat med dig, når du bliver ved med at dreje mine ord til en betydning, som de ikke har. Jeg har på intet tidspunkt antydet, at dine børn vil blive kriminelle eller få med det område at gøre. LÆS DOG TEKSTEN ORDENTLIGT.

  Du har ret. Danmark er ikke et homogent land, men derfor har vi stadig en overordnet historie og nogle rammer, som vi ønsker skal respekteres, uden særkrav og særhensyn fra én bestemt befolkningsgruppe.
  Jeg ønsker, at mine børn skal have lov til at spise deres svine-pølser og leverpostej med svinebacon uden, at de bliver mobbet af mindretalsgrupper, fordi de synes, at det er en ulækker spise.
  Jeg ønsker, at danskere kan holde jul i Danmark uden at skulle slås om retten til af holde denne højtid og med juletræ.
  Jeg ønsker, at mine og andres børn kan spille kampe mod klubber, proppet med nydanske efterkommere, uden, at de tænker “åh nej, får vi nu dødstrusler eller én på skalden igen. Tør vi overhovedet spille denne kamp!” (Og ja, baseret på fakta).
  Jeg ønsker, at fodboldklubber ikke bliver overtaget af nydanskere, som ændrer fuldstændig på klubbernes struktur, så der forbydes drikkevarer og røde pølser med mere.
  Jeg ønsker, at folk skal have lov til at bevare de beboerklubber, som har været en del af deres liv i 40-50, og som udgør en vigtig del af deres sociale liv og færden.
  Skal jeg blive ved Musa, for jeg tror slet ikke, at du fatter, hvorfor jeg har det, som jeg har. Nok er du dansker og indfødt, men danskere, nej, dem forstår du ikke ret godt, men måske er det, fordi du kun giver dig i kast med den nydanske del af befolkningen i forhold til dine fine uddannelser.
  Jeg ved det ikke, men forstå mig og mine danske følelser, nej det har du godt nok ikke lyst og menneskelig forståelse nok til.
  Tror du virkelig, at vi har tørklædedebatten, fordi det kun drejer sig om retten til at bære dette. Nej, min fine ven, vi har så sandelig denne debat, fordi tørklæderne og generelt tildækninger påvirker nydanskeres syn på, hvordan danske piger/damer eller andre herkomsters frisindede piger og damer går klædt, og så bliver de både kritiseret svinet til og mobbet og værre.
  Så mit ønske til dig og andre såkaldte integrerede nydanskere eller indfødte af anden herkomst går ind og forsvarer danskere ret til at bevare ovenstående og mere til, fordi det netop er en del af det at være dansker i vores frisindede DEMOKRATISKE lille Danmark.
  Prøv at gå ind og påvirke deres syn på den slags og så måske jeg gerne vil mødes til den kop te, ikke kaffe, tak!!!

  Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg tror på, at du sikkert er en sød, velmenende, hjælpsom indfødt dansker med en lang og alsidig uddannelse, men det gør dig ikke til en dansker i mine øjne, når du ikke prøver at forstå, hvorfor mange danskere føler, som de gør. I mine øjne er du blot som mange andre nydanskere, som finder det lettere at råbe “racist”, fordi danskerne ikke vil makke ret og acceptere særkrav og særhensyn.

  Jeg har stadig masser at sige, men jeg ved, at det er nytteløst, og det gør mig lidt trist, for det ville have været dejligt, hvis jeg kunne være noget ind til sådan et højtuddannet menneske som dig, så du kunne sprede lidt budskaber og følelser videre, men som jeg siger, hvad nytter en flot uddannelse, hvis ordene, som når én, ikke vil trænge ind.

  Tak for denne gang!

  Jette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *