Om ukrudtsbekæmpelse
Debat Jeg ville gerne have svaret hurtigere, men jeg fandt det nødvendigt at verificere min umiddelbare opfattelse. Man skal være indædt, når man har med dogmatikere at gøre.

For det første er det trist, at borgmesteren ikke kan forstå, at jeg ønsker den mest miljøvenlige bekæmpelse af ukrudt. Jeg taler ikke specielt for Roundup/glyphosat – der er en række midler, som jeg hellere vil foreslå.

Men fælles for dem er, at de er langt mere miljøvenlige end afbrænding af gas, der som bekendt ikke blot er en teoretisk risikofaktor for klimaet – det er en helt konkret og reelt ødelæggende faktor.

Borgmesteren kommer med en række ”lamme” forsøg på retfærdiggørelse.

Borgmesterens henviser til den frivillige aftale, men den er ikke andet end politisk spin og vildledning, og dens henvisning til forsigtighedsprincip og hensyn til grundvand er blot ubegrundede mantraer, som skal få folk til at lægge sig på maven og acceptere den uden spørgsmål.

Tænk på, at mens denne aftale stadig består, så er både Roundup og mange andre midler stadig godkendt af Miljøstyrelsen, idet de er vurderet til ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Mon ikke de ville være blevet trukket af markedet, hvis virkelig de var til fare for grundvandet.

Borgmesteren kommer med et regnestykke – men jeg pointerede jo netop, at hvis man vil gøre dette, skal man lave det totale regnestykke og jeg vil tro, at tallene bliver 10 gange værre ( og dette sætter et jo i øvrigt spørgsmålstegn ved hele kommunens CO2 regnskab).

Men i øvrigt misser borgmesteren igen pointen – en klimakommune skal eliminere alle unødige CO2 udslip! Borgmesteren forsøger at sige, at når blot man sviner med en lille mængde (som jo er større i virkeligheden), så betyder det ikke noget.

Det værste er næsten, at når borgmesteren forsøger at være faktuel, så enten lyver han, er fejlinformeret eller uvidende.

Borgmesteren omtaler, at propan og butan er restprodukter fra olieudvinding, som blot vil blive brændt af på olieplatformen, hvis ikke den bliver brugt til gas til ukrudtsbrænding – og så forsøger han at kalde metoden CO2-neutral. Dette er ganske enkelt forkert – men ikke overraskende fra en politiker! Jeg har fået konfirmeret hos DONG, Statoil og Shell (der har raffinaderierne i DK) samt hos Kosangas, at ingen gas blot brændes af som spild, at gas, der brændes af, bruges som nødvendig energikilde i produktionen af oliefraktionerne, og at propan og butan udvindes af råolien på linie med andre fraktioner som benzin, fuelolie etc.

Kosangas skriver:  ”F-gas udvindes af den råolie, der kommer op fra olieboringer. Råolien, som bliver dannet ved kemiske og geologiske processer i jorden gennem millioner af år, bliver udnyttet 100 procent ved raffinering. Her bliver der udvundet en række forskellige produkter. Raffineringen foregår ved opvarmning af råolien. De letteste og mest flygtige dele af rå olien – propangas og butangas – udvindes først, og derefter bliver der udskilt benzin, petroleum, dieselolie og smøreolie. Den tungeste del af råolien – fuelolien – bliver udvundet til sidst. Restproduktet fra raffineringen er bitumen, som blandt andet bliver brugt i asfalt industrien.”

Jeg vedlægger et link, så kan læseren selv kigge efter (men tro ikke på, hvad Kosangas skriver om miljøvenligheden af gas): http://www.kosangas.dk/media/333965/hvad%20er%20f-gas_2011.pdf

Konklusionen er, at der ikke kan argumenteres miljømæssigt for brug af gas og at ukrudtsmidler er langt mere miljøvenlige. Og så har jeg ikke nævnt sideeffekterne af gasafbrænding (for hvilke kommunen må påtage sig et vist ansvar via deres råd til borgerne) f.eks. den alt for hyppige afbrænding af bygninger.

Jeg tror, at JA i Måløv ville ønske, at de havde brugt Roundup (hvis ukrudtsbrænding er den endelige årsag).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *