Mindeord
mindeord Det er med stor sorg og mange gode minder, at vi i Skovlunde Sogns Menighedsråd modtog beskeden om, at Kirsten Gundestrup Trinskjærs er død 28. juni 2014.

Kirsten Gundestrup Trinskjærs har ydet en utrættelig og forbilledlig indsats i og for Skovlunde Sogns liv og udvikling gennem en lang årrække. Både med formelle tillidshverv og med frivillige indsatser inden for sognets brede spektrum af kirkelige og kulturelle aktiviteter.

Hun har blandt andet været medlem af Menighedsrådet og været valgt til det lovpligtige hverv som kasserer for kirkekassen, medlem af budgetsamrådet for sognene i Ballerup Kommune, stået i spidsen for sognets traditionsrige årlige julebasar som formand for Basarudvalget gennem flere år, ligesom hun også har været kasserer i den selvejende institution Skovlunde Kirkes Ungdomsgård (SKUG).

Hendes professionelle baggrund inden for regnskab, økonomi og ledelse gjorde, at hun kunne løse opgaverne ansvarsfuldt og professionelt med høj faglighed, hvilket affødte stor respekt omkring hendes indsats.

Der ved siden af gav Kirsten Gundestrup Trinskjær ofte en hjælpende hånd med, når der skulle brygges kirkekaffe eller forberedes arrangementer i kirken eller kirkecenteret i øvrigt.

Hun forstod, som fast kirkegænger, betydningen af at have et aktivt medmenneskeligt fællesskab i tilknytning til gudstjenesterne.

På det personlige plan havde hun blik for, hvordan andre mennesker havde det, og hun veg ikke tilbage for at stille sig til rådighed for en snak eller et besøg hos andre, der kunne have brug for det som følge af sygdom og dødsfald – selv i den periode hvor hun selv var syg.

Vi, der har haft det privilegium at arbejde tæt sammen med Kirsten Gundestrup Trinskjær, har oplevet et varmt og engageret menneske, der gik til opgaverne med en stor ansvarsfølelse.

For Kirsten Gundestrup Trinskjær handlede det ikke om selv at komme i centrum, men om at bidrage bedst muligt med det hun kunne for ”sagen” – i vores tilfælde Skovlunde Sogn og forkyndelsen af evangeliet.

Hun kunne se, at sognet er en ramme for forkyndelsen af evangeliet. En ramme der hele tiden skal have næring og nyt indhold for at den kan udvikle sig, så den i respekt med fortiden kan vedblive med at have betydning for livet i sognet.

Kirsten Gundestrup Trinskjær viste til det sidste stor interessen for vores sogn. Kendetegnende for hendes virke var det, at da hun på grund af sygdom – mod sit ønske – måtte træde ud af menighedsrådet, og dermed lade hvervet som kasserer overgå til en ny, tilbød hun sig samtidig med al den hjælp hun kunne give Menighedsrådets nye kasserer.

Igen var det kærligheden til vores sogn og muligheden for sognets liv og udvikling hun prioriterede højt.

Vi er mange i Skovlunde Sogn, der vil savne Kirsten Gundestrup Trinskjær – et kærligt menneske, der brændte for det kirkelige liv i vores sogn, og som gennem en mangeårig aktiv indsats, mere end ved store ord, har bidraget til udviklingen af det Skovlunde Sogn, som vi kender i dag.

Ære være Kirstens minde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *