Ventetiden på Herlev skadestue
Debat Bent Kruuse kritiserer i Ballerup Bladet den 24. juni undertegnede for at hævde, at ventetiden er steget på regionens hospitaler under ét og Herlev Hospital specifikt.

Det gør han på baggrund af, at han selv har oplevet, at han blev hurtigere behandlet i forbindelse med et skadestuebesøg i april 2014 i forhold til et besøg i marts 2013.

Nu er det jo vanskeligt at udkrystallisere noget generelt ud fra et enkelt besøg.

Statistikkerne fortæller nemlig følgende historie:

I 2011 var den gennemsnitlige ventetid på Herlev Hospitals skadestue 90 min.

I 1.-3. kvartal 2013 – altså før 1813 trådte i kraft var den gennemsnitlige ventetid på Herlev Hospitals skadestue for såkaldt blå patienter – altså de patienter, der venter længst tid, fordi de vurderes til at have de mindste skader – 79,2 minutter.

Desværre har regionen ikke opgjort en samlet ventetid, men det samlede ventetid, ville, hvis den havde været opgjort være væsentligt kortere, fordi alle andre patienttyper venter kortere tid end de blå.

I januar 2014 – efter indførelsen af 1813 – var ventetiden oppe på 116,2 minutter. I februar 2014 var den steget til 148,5 minutter.

Herefter hører Region Hovedstadens lyst til at fortælle om ventetid foreløbig op – men jeg har spurgt til tallene og forventer naturligvis at få dem.

Med andre ord meget tyder på, at Bent Kruuse har været heldig. Fra 2013 til de første måneder af 2014 er ventetiden vokset fra et maksimalt gennemsnit på 79,2 minutter til 148,5 minutter på Herlev Hospitals skadestue.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *