Tak fordi I stemte!
EP-valg: Det blev et markant dansk ja til den fælles europæiske patentdomstol ved folkeafstemningen sidste søndag, og det er vi hos Det Konservative Folkeparti i Ballerup, rigtig glade for!

Og det er vi fordi, at det er rigtig godt for vores danske virksomheder og dermed for skabelsen og bevarelsen af danske arbejdspladser.
Det har blandt andre DA og 3F slået fast igen og igen, hvilket i sig selv er argumentation nok, for er arbejdsmarkedets parter enige om denne sag, så er der nok noget om snakken.
Så stort tak til alle jer der stemte ja og dermed sikrede vores danske virksomheder bedre konkurrencevilkår, fordi de nu nemmere kan sikre deres originale ideer imod kopiering og protektionisme.
Men der skal dog lyde en tak til alle dem som stemte for jeres aktive stillingtagen til dette komplicerede spørgsmål. For få ting er vigtigere end at møde op og bruger sin demokratiske ret til at stemme, og her er hvad man stemmer, ikke så afgørende som at man stemmer!
Slutteligt vil jeg lige sende en varm tak til alle jer der satte en stemme ved Det Konservative Folkeparti. Et valgresultat på 9,1 var der få som havde dømt os til, og det viser bare at danskerne stadigvæk regner med Det Konservative Folkeparti, og det kan I også roligt gøre. For Liste C passer på jeres interesser i Ballerup, på Christiansborg og i EU.

1 kommentar om “Tak fordi I stemte!”

  1. Jørgen Flyr siger:

    Det er langtfra alle i #F der er enige med Konservative om et ja til patentdomstolen, og mon ikke det er Martins drøm om at arbejdsgivernes holdninger er forankret også i fagbevægelsen. Det er kun et fåtal af danske virksomheder som har patenter og vil få brug for det i fremtiden, derimod vil der være mange patenter som danske virksomheder vil blive mødt med af erstatningskrav. Et firma som Apple bruger langt flere penge på retssager om deres patenter (herunder på runde hjørner og trykskærme) end de bruger på ny it-udvikling. Det har jeg dokumenteret i tidligere indlæg her på hjemmesiden, hvilket Martin ser bort fra.

    Men det slår fuldstændig klik på Martins hukommelse når han gentager valgvrøvlet om at de Konservative passer på vores interesser i Ballerup, på Christiansborg og i Europa. Mon ikke Martin snart erkender at de konservative var del af regeringsmagten med venstre, da Danmark på få år gik fra et overskud på 80 mia. kr i statskassen til et underskud på 110 mia. kr., at Bengt Bentsen for at please banker som minister fik indført afdragsfrie lån osv. som var medvirkende til at at øge boligboblen, og at Lene Espersen var med til at forære Danske Banker ligeledes mia. af kr. i forbindelse med Bankpakke 2. Og hvordan er det med Martins viden om at Bengt Bentzen ved siden af indvalgt konservativ i EU-parlamentet er ansat som lobbyist af 3 større danske virksomheder. Mon ikke det er deres interesser han varetager og ikke vor andres.

    Danskerne regner ikke med det Konservative parti, hvilket jeg forventer vil slå tydeligt igennem ved valget til Folketinget. Det tror jeg også 3 F’erne håber på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *