Store visioner i Grønt Råd
grønt-råd2-copy.jpg
Grønt Råd vil gerne være mere dagsordensættende og udadvendte. Derfor skal der nu mere fokus på rådets egne idéer og indsatser. Foto: Privatfoto
Natur Grønt Råd har holdt visionsdag for at finde nye måder at gøre tingene på.

I kølvandet på kommunalvalget var der også valg til en vifte af råd her i kommunen. Blandt andet Grønt Råd, hvor Jens Wenzel Andreasen efter tre år på posten blev genvalgt som formand.

jens

Men da det nye råd konstituerede sig den 26. marts i år, var der enighed om, at der skulle ’nye boller på suppen’ i den kommende tid.

»Vi syntes faktisk, at vi var kørt en lille smule sur i det,« fortæller formand Jens Wenzel Andreasen.

»Det var som om, at møderne var blevet lidt for sagsbehandlende. Vi fulgte den kommunale måde at lave dagsorden på, og det betød, at vi brugte alt for lang tid på at sidde og gennemgå dagsordenen, og så havde vi slet ikke tid til at snakke om de ting, vi egentlig gerne ville,« tilføjer han.

Afledt af disse frustrationer besluttede rådet at holde en visionsdag for alle medlemmer og suppleanter; 33 i alt.

Og det blev en spændende, lærerig oplevelse for de mange grønne rødder, der fik lejlighed til at være med på visionsdagen i maj.

Her var der en masse øvelser omkring processtyring, samarbejde og afklaring af relationer. De snakkede meget om, hvordan man giver plads til hinanden, og der blev kastet et hav af idéer på bordet.

»Det var en rigtig god oplevelse, og vi fik virkelig meget ud af det. Vi fandt ud af, at selvom vi i rådet interesserer os for mange forskellige ting, som umiddelbart peger i mange retninger, så er vi på de helt store linjer meget enige,« fortæller Jens Wenzel Andreasen og tilføjer:
»Så nu vil vi fokusere vores indsats mere.«

Interessegrupper

»Vi vil gerne være mere dagsordensættende i stedet for ’’blot’’ at være reagerende på de planer, som kommunen kommer med. Det skal vi selvfølgelig også fortsat være, men det behøver ikke at fylde så meget, som det har gjort hidtil,« siger Jens Wenzel Andreasen.

Rådet har blandt andet bestluttet at nedsætte seks arbejdsgrupper, som er sat sammen ud fra de interesser, som medlemmerne har. De seks grupper skal fokusere på hvert af emnerne: biodiversitet, økologi, vand, cykler, grøn energi og PR.

Grønt Råd beskæftiger sig med alt, der kan relateres til klima, miljø og det grønne område. Hvert år deltager de desuden i Store Cykeldag, Store Affaldsdag og Høstmarked i Pederstrup.
Derudover uddeler rådet også hvert år 50.000 kroner til forskellige grønne initiativer i kommunen.

Fokus på spildevandsplan

I den kommende periode skal rådet blandt andet bruge krudt på kommunens nye spildevandsplan, som Jens Wenzel Andreasen har mange spændende input til.

»Vi kan selvfølgelig ikke stoppe klimaforandringerne, men vi kan gøre noget ved de følger, det har. Så vi kan undgå overløb og vand i kældre og stuer,« siger han.

»Vi vil gerne prøve at præge spildevandsplanen i et retning, så vi får noget glæde af al den vand. At vi måske kan bruge den rekreativt til at se på eller til at børnene kan lege med for eksempel,« tilføjer han.

Derudover vil rådet arbejde målrettet på at sætte mere fokus på vedvarende energi i Ballerup – gerne ved at kommunen alene eller i samarbejde med andre kommuner opretter sit eget energiselskab, hvor solvarme, jordvarme og vindmøller kommer i fokus.

Fakta: Om Grønt Råd

Grønt Råd blev etableret i 2006 og er et forum hvor medlemmerne for eksempel kan drøfte, hvordan kommunen kan blive grønnere.

Rådet har høringsret og afgiver høringssvar til de planer, som Ballerup Kommune udarbejder.

I rådet sidder 22 medlemmer fra forskellige foreninger, kommunalbestyrelsen og administrationen i Ballerup Kommune.

Grønt Råd har en pulje på 50.000 kroner årligt, som støtter lokale grønne initiativer. Puljen kan søges af borgere, foreninger, boligafdelinger m.v., som kan søge om tilskud til lokale aktiviteter fx oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag.

Læs mere på www.ballerup.dk/politik/groent-raad

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *