Nu skal der gang i Egebjerg-planerne
Egebjerg-3.jpg
Lokalplanen for Egebjerg-området er nu sat i gang - trods beboerprotester og en række indsiglser. Men der blevet lyttet til nogle af de mindre indsigelser. Foto: Arkivfoto
Boliger Lokalplanen for Egebjerg-området blev vedtaget af kommunalbestyrelsen. Der ændres lidt i detaljerne på baggrund af beboerhøringen.

Som ventet vedtog Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse at sætte gang i planerne om nybyggeri og udvidelse og udvikling af Egebjerggård-området.

Da planerne blev kendte var der en del protester mod fremgangsmåden i forbindelse med den nye lokalplan og med de møder, der havde været holdt mellem beboere og kommune.

Især planerne om at bygge på det grønne areal ved Egebjergvang og de tilhørende trafikale konsekvenser, fik en del beboere op i det røde felt. Der var også en del andre indsigelser mod planer, der efterfølgende blev sendt i høring.

Det har resulteret i 15 høringssvar, der har været af blandet karakter, men som i det store hele har været rettet imod at gøre området bedre og at få indflydelse på processen.

Der kan bygges

De fleste indsigelser gik på eventuelt byggeri ved Egebjergvang og bekymringen over trafikken.
På dette punkt har Ballerup Kommune ikke taget hensyn til indsigelserne. Kommunen mener, at det område, der er planlagt til at rumme de nye boliger, allerede er udlagt som byggefelt og derfor mener Center for By, Kultur og Erhverv, at der sagtens kan bygges inden for de rammer, som lokalplanen byder og at nybyggeriet kan indpasses i det eksisterende byggeri og ikke bygges højere end de eksisterende boliger. Der åbnes endda for, at man kan bygge i ét plan i stedet for 2-3 etager.

Med hensyn til trafikken, så ligger det udenfor lokalplanens område, men kommunen pointerer, at der er fokus på trafikken i andet regi. De få boliger, der kan blive tale om at bygge (mellem 20 og 30) vil ikke vil få nogen nævneværdig betydning i forhold til den nuværende trafik.

Grønne tage

Men på andre områder har Ballerup Kommune imødekommet beboerens ønsker. En af indsigelserne gik på, at der ikke måtte laves et lille byggefelt på vestsiden af bygaden, idet det ville medføre store gener i forhold til naboerne. Det byggefelt har kommunen fjernet fra lokalplanen.

Nogle indsigelser har handlet om, at beboerne selv vil bestemme mere med hensyn til materialer, hækhøjder og andre ting. Her har Ballerup Kommune imødekommet, at man kan tillade markiser, hvis de tilpasses til bygningens arkitektur og desuden fastslår kommunen, at højde på hække er maks. 1,5 meter og det ligger fast.

Det er også vedtaget, at der skal være kunst på Buepladsen ved Egebuen til enhver tid.
Desuden havde Fællesvirket foreslået, at der skal bruges tagbeklædning, der tager hensyn til fremtidens bæredygtige og klimavenlige løsninger og at for eksempel grønne tage og solceller kan bruges helt eller delvist, og at der ellers skal benyttes sort tag, da det ikke må reflektere.

Skal inddrages

Desuden er der åbnet for, at der kan placeres detailhandel i det område, der i forvejen er indenfor det nuværende lokalcenter-område.

Endelig ønskede Fællesvirket, at de som repræsentant for hele byområdet får høringsret i forbindelse med dispensationer. Det blev delvist imødekommet idet det skrives ind, at Ballerup Kommune vil i sagsbehandlingen inddrage Fællesvirket i spørgsmål af principiel karakter, men at man ikke giver Fællesvirket decideret høringsret.

Dette glæder Christian Skjæran (V):

»Det er en god balance, vi har fundet med denne lokalplan. Jeg er selv vokset op derude, og jeg ved, at det betyder noget for folk. Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi tager Fællesvirket med på råd, når der skal besluttes større ting fremover,« siger han.

Der var generel tilfredshed med sagens forløb i kommunalbestyrelsessalen. Også selvom protesterne mod nybyggeri blev overhørt.

»Det er vigtigt, at vi har været lydhøre overfor beboerne. Det er et område, der betyder meget for folk, og derfor er det godt, at vi lytter og tager tingene til efterretning. Fordi vi tillader nybyggeri betyder det ikke, at vi overbygger området. Det er ikke meningen og hvis der kommer sager op igen, så drøfter vi det med parterne – vi vedtager ikke bare alting fra nu af,« siger Martin Jonassen (C).

Dermed er sagen om Egebjerggård afsluttet, og der kan nu sættes gang i de planlagte udvidelser og udvikling af området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *