Lidl-problematikken i Måløv
Lidl-planer En læser skriver om Lidl-planerne.

Lidl: Jeg er helt enig med både Erik Fecher, Mette Matz og Jens og Malene Mourier i, at en Lidl placeret på den ubemandede F24 tankstation, der selv af Ballerup Kommune benævnes som en grund med bebyggelsesmæssige begrænsninger, hvor tilkørselsvejen er begrænset, og der skal inddrages yderligere grund, samt indhentes vejmyndigheders tilladelse til at kunne omgå vejbyggelinier, virker som et noget hovedløst projekt.
Specielt når jeg tænker på, at der i den anden ende af Måløv Hovedgade, nr 123, bag ved Eskebjerggård, ligger en grund, ejet af Ballerup Kommune, med et grundareal på 7860m2, hvor der er tilkørselsforhold både fra Måløv Hovedgade og Jungshøjvej,
En grund Ballerup Kommune har til salg med boliger for øje, og har haft til salg nu i flere år. En fin grund uden bebyggelsesmæssige problemer, en super placering for en dagligvarebutik, hvor der er et stort kundeunderlag, herunder Novo Nordisk medarbejdere, busser der kører lige forbi, og hvor Lidl stadig vil have den store synlighed, som er kravet for at ligge i Måløv.
I denne ende af byen er der ingen tankstationer, forretninger eller andet, hvorved Lidl vil kunne blive et aktiv for beboere og arbejdende i området, vel og mærke, hvis det overhovedet er nødvendigt med endnu en butik i vores nærområde.
Ballerup Kommune må da også være interesseret i at komme af med en grund, de i 1995 købte for 2.2 millioner kr. Det er da ikke rentabelt at have en grund liggende i så mange år, snart 20 år, uden den bliver brugt til noget?!
Jeg mener bestemt ikke, at en Lidl på den pt. planlagte grund ved F24 grunden, har nogen betydning for dæmpning af trafikstøj, tværtimod, og hvis det havde været i Ballerup Kommunes interesse, at beskytte os beboere for larm fra Måløv Byvej, så burde de for mange år siden have tænkt på dette.
Til sidst vil jeg da heller ikke undlade at kommentere på, at der i det lokalplanforslag, kommunen har lavet, er lidt for mange modsatrettede oplysninger, som gør til, at jeg ikke kan tage det seriøst.
Se blot mht cykel/gangsti ved den blinde ende af Måløv Hovedgade, ved F24, et sted står der i forslaget, at man vil afbryde den eksisterende mulighed for cyklister og gående at benytte fortovet mere, et andet sted står der så, at i udkanten af butikkens parkeringsplads etableres et nyt fortov mellem Måløv Hovedgade og Gjørdingvej, så boligkvarteret beholder sin gangforbindelse østpå. Det er da modstridende oplysninger, og derfor ikke et pålideligt lokalplanforslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *