Festlig pinsefejring i Skovlunde Kirke
Lars-Green-Bach-Skovlunde-Kirke-1.jpg
Formand for Skovlunde Sogns Menighedsråd, Lars Green Bach glæder sig til at vise kirkens nye pinse-alterskab frem for alle kirkegæsterne ved højmessen på søndag. Foto: Arkivfoto
Indvielse Bertel Haarder er med, når Skovlunde Kirkes nye pinse-alterskab afsløres ved højmessen på søndag.

Pinsen regnes traditionelt for den kristne kirkes fødsel, og for Skovlundborgerne er dette sidenhen blevet en hel konkret begivenhed, da Skovlunde Kirke blev indviet pinsemorgen i 1972.

I år bliver fejringen af pinsen ekstra festliggjort, da kirken sammen med borgmester Jesper Würtzen og folketingets næstformand, tidligere Kirkeminister, Bertel Haarder vil afsløre og åbne Erik Hagens kunstværk pinse-alterskabet.

»Erik Hagens kunstudsmykning er en del af vores udviklingsprojekt ’Effatha! Luk dig op!’, og det skal med sine billedfortællinger være med til at styrke os i vores altoverskyggende opgave som sognekirke: Forkyndelsen af evangeliet. Med de stærke billedfortællinger får vi et nyt sprog ind i kirkerummet, som på fornemste vis kan supplere præsternes, salmernes og musikkens forkyndelse,« siger formand for menighedsrådet Lars Green Bach og fortsætter:

»Vi har en vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i tiden. Kunstudsmykningen af Erik Hagens er med til at realisere den vision, så vi i endnu højere grad end i dag kan inspirere de mange forskellige mennesker, der kommer i kirken.«

Vil åbne bibelens verden

Sognepræst gennem mere end 25 år i Skovlunde, Henriette Thorup Ringgaard, ser med begejstring frem til festliggørelsen af pinsen med afsløringen af pinse-alterskabet, og de store perspektiver der er i billedfortællingerne:

»I Skovlunde Sogn ønsker vi at åbne bibelens verden for det moderne menneske, så vi erfarer, hvor tæt bibelen er forbundet med den verden, vi kender og lever i. Det stærke i Erk Hagens kunst er, at den med sit udgangspunkt hos os helt almindelige mennesker i Skovlunde taler direkte til os om evangeliet, i et billedsprog som både børn, unge og gamle kan forholde sig til. Uanset hvor ofte de kommer i kirken,« siger sognepræst Henriette Thorup Ringgaard.

Afsløringen finder sted ved pinsehøjmessen søndag den 8. juni klokken 10.

Faktaboks: Effatha! Luk dig op!

Pinse-alterskabet er en del af sognets langsigtede udviklingsprojekt ’Effatha! Luk dig op!’ Det består af seks billedfortællinger, udformet som alterskabe, der knytter bånd til gotikkens og renæssancens tradition herfor, og som taler i et nutidigt billedsprog om de kristen højtider og menneskelivet.

Ud over kunstudsmykningen sakl der også nye, energirigtige lamper, nyt lyd- og højttalersystem sant nye stole til kirkerummet.

Ambitionen med det fulde Effatha-projekt er at skabe ’’en kirke i tiden’’ ved at skabe et mere let, lyst, lydt og fleksibelt kirkerum med en moderne kunstudsmykning.

Fuldt gennemført vil Effatha-investeringen beløbe sig til en samlet pris på cirka 6,5-7 millioner kroner. Finansieringen søges realiseret i samarbejde med både mindre og større bidragsydere.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *